• Aktualności

     • Szach i mat
      • Szach i mat

      • 15.11.2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w szkolnych rozgrywkach, które wyłoniły zawodników na Szachowe Mistrzostwa Powiatowe Szkół. Pomysłodawcą i organizatorem obu imprez był pan Janusz Kuśnierz, sędzia szachowy klasy państwowej. Szachy to wspaniały trening logiki, koncentracji i samodyscypliny. Uczniowie grali systemem  szwajcarskim. Po długich zmaganiach ogłoszono zwycięzców. Najlepszymi okazali się Kamil Kupisz – I , Grzegorz Pawlak - II i Kacper Pawlus - III miejsce. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj wręczyła nagrody i dyplomy uczniom, a także podziękowała panu Januszowi Kuśnierzowi za zaangażowanie i współpracę trwającą już 17 lat.

       Anna Kowalewska

      • „Sukces egzaminacyjny w 2018 roku w 100%”

      • Znane już są nam wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, w których poradzili sobie w 100 %.W zawodzie technik pojazdów samochodowych, w kwalifikacji „Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało; w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w kwalifikacji „Sporządzanie potraw i napojów” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało; w zawodzie technik logistyk, w kwalifikacji „Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało; w zawodzie kucharz, w kwalifikacji „Sporządzanie potraw i napojów” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało; w zawodzie cukiernik, w kwalifikacji „Produkcja wyrobów cukierniczych” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało; w zawodzie wędliniarz, w kwalifikacji „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” – przystąpiło 100 % uczniów i 100 % zdało.100 % zdawalności to przykład dobrych praktyk i sukces na wielu płaszczyznach: szkoła – uczeń – nauczyciel – rodzic – pracodawca – rynek pracy. Gratulujemy tak wysokich wyników, które świadczą o nabyciu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych.

       Dyrektor Szkoły

       Grażyna Sobieraj

     • Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
      • Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?

      • 14.11.2018r. uczniowie  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie spotkali się z prawnikiem, panią Agnieszką Piętak  ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” w Zielonej Górze. Poruszanym tematem była cyberprzemoc, która w ostatnim czasie stała się niezwykle poważnym problemem, dotykającym często młodych ludzi. Zaprezentowany film, prezentacja i prowadzone dyskusje pogłębiły naszą wiedzę i jeszcze bardziej uwrażliwiły na asertywne zachowania w nietypowych sytuacjach, które z pewnością czyhają na nas w dobie współczesnego świata. Poznanie i stosowanie  zasad mądrego korzystania z Internetu oraz urządzeń cyfrowych to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych.

       Agnieszka Michalska

       ucz. kl. I LOwpp

     • 100 lat Niepodległej Ojczyzny!
      • 100 lat Niepodległej Ojczyzny!

      • 9 listopada 2018r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się uroczystość, podczas której świętowaliśmy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Razem z nami świętowali  nasi goście, starosta sulęciński, pan Adam Basiński oraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Rymsza. Nasza szkoła, podobnie jak tysiące innych szkół w kraju i za granicą wzięła udział  w Akcji "Rekord dla Niepodległej"  organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. O godzinie 11.11.  na tle biało –czerwonej flagi, prezentowanej przez dyrekcję, nauczycieli i rodziców  odśpiewaliśmy czterozwrotkowy Hymn Polski, jako wyraz uczczenia 100. Urodzin Naszej Ojczyzny. Montaż słowno-muzyczny pt „Jak powstała niepodległa Polska” oraz pieśni patriotyczne wykonane przez szkolny zespół wokalny, przeniosły zebranych w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność i dostarczyły nie tylko wrażeń estetycznych, ale wzbudziły także refleksję nad postawami patriotycznymi. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – Nasz Kraj odzyskał suwerenność. Jak podkreśliła dyrektor szkoły pani Grażyna Sobieraj, jesteśmy z nich dumni, dziękujemy i pamiętamy o tym nie tyko dzisiaj, ale każdego dnia, bo to ich ofiara sprawiła, że możemy żyć, uczyć się, pracować w wolnym, niepodległym kraju.

       Karina Rogowska

     • Nie zapomnij o swoim zdrowiu!
      • Nie zapomnij o swoim zdrowiu!

      • 30 października 2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi. W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sulęcinie pani Joanna Kubicka zapoznała uczniów z wiedzą dotyczącą najważniejszych czynników ryzyka, objawów nowotworu piersi, diagnostyce oraz profilaktyce. Młodzież obejrzała film, z którego dowiedziała się, iż wcześnie wykryty rak piersi może być skutecznie leczony. Podczas specjalistycznego instruktarzu uczniowie mogli na fantomie nauczyć się prawidłowego samobadania piersi, by wykryć ewentualne niebezpieczeństwo.

       Sylwia Rakoczy

       pedagog szkolny

     • Szkoła zyskała kolejnego partnera!
      • Szkoła zyskała kolejnego partnera!

      • 5.11.2018r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie została podpisana umowa patronacka pomiędzy  szkołą, a firmą Enea SA, Enea Serwis, Enea Operator.Współpraca pomiędzy stronami będzie obejmowała  wiele obszarów.  W jej ramach uczniowie i nauczyciele otrzymają wsparcie  w procesie kształcenia zawodowego w postaci: praktycznych  szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i urządzeń, doposażenia szkoły w materiały w sprzęt dydaktyczny, wsparcia w przygotowaniu programów nauczania, umożliwienia zapoznania się przez uczniów z funkcjonującymi w zakładach patrona technologiami i procesami podczas wycieczek dydaktycznych. Ustalono również, że obie strony będą prowadzić kampanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania oraz celów pieczy patronackiej i działalności patrona.Sygnatariuszami umowy byli ze strony Szkoły, jej  Dyrektor, pani  Grażyna Sobieraj, oraz Wicestarosta Sulęciński, pan Tomasz Prozorowicz,  natomiast ze strony patrona, pani Joanna Kamoś, Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Enea SA, pan Piotr Bogusławski, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Enea Serwis, pan Andrzej Kojro Prezes Zarządu Enea Operator. Jak podkreśliła pani dyrektor Grażyna Sobieraj współpraca dyrekcji szkoły, kadry pedagogicznej i uczniów z pewnością doda nam skrzydeł, energii, otworzy nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Umowa patronacka będzie gwarancją wysokiej jakości nauczania i dowodem fachowości naszych absolwentów.

       Karina Rogowska

     • „Ogony obcięte – Bajeczne Paździory 2018”
      • „Ogony obcięte – Bajeczne Paździory 2018”

      • Dnia 24 października 2018r. zgodnie z coroczną tradycją w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie   odbyły się „ Bajeczne Paździory”  - uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów  w poczet społeczności szkolnej.  Organizatorem imprezy byli ubiegłoroczni zwycięzcy  uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista   z wychowawcą panem Sławomirem Iwasieczko na czele. Tego dnia szkołą zawładnęły postaci z bajek naszego dzieciństwa, tj: „Smerfy”, „Kubuś Puchatek”, „Pszczółka Maja”, czy „Shrek”. Klasy rywalizowały ze sobą poprzez ciekawe charakteryzacje, barwne stroje, piosenki, wiersze i tańce wykonane z wielką  pasją. Oprócz pomysłów na nowatorską prezentację  jury oceniało zaprezentowane przez klasy ogony,  wiedzę o szkole,  znajomość postaci bajkowych i przebranie wychowawcy.Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj dokonała tradycyjnego obcięcia ogonów, życząc nowym uczniom samych sukcesów edukacyjnych i dużo radości w szkolnej wędrówce.Najlepszą okazała się klasa I Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcą panią Ireną Romanowską. Słodkości i upominki dla klas były nagrodą i podziękowaniem za  wspaniałą zabawę, pomysłowość, kreatywność, inwencję twórczą.

       Weronika Młyńczak

       Magdalena Lichman

       kl. II T log/ek

     • „Bądź architektem swojego szczęścia”
      • „Bądź architektem swojego szczęścia”

      • W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie od 15.10.2018 do 19.10.2018 roku trwały obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) pod hasłem Przedsięwzięcie od 10 lat organizowane jest pod patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach OTK w szkole zorganizowano, zgodnie z głównym celem, szereg działań na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.W dniu 16.10.2018 r., uczniowie klas I wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym, panem Arturem Kubickim. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Poznajmy ciekawy zawód – ratownik medyczny”. Podczas mini wykładu uczestnicy dowiedzieli się, co należy zrobić, by zostać ratownikiem medycznym, a także poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.W środę, 17.10.2018 roku, szkolny doradca zawodowy, pani Jadwiga Tumlewicz, przeprowadziła w klasach II warsztaty tematyczne „Dziś uczeń – jutro pracownik”.  Z kolei ramach współpracy z firmą Maszoński Logistic, 18.10.2018 roku, szkołę odwiedził jej przedstawiciel, pan Ireneusz Walus, który klasom III i IV technikum przedstawił zasady działa dużego przedsiębiorstwa ściśle związanego z transportem i logistyką.Przez cały tydzień trwania obchodów OTK, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich talentów i kompetencji poprzez wypełnienie „Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych” oraz skonsultowanie go ze szkolnym doradcą zawodowym. Dodatkowo wychowawcy wszystkich klas podczas godziny wychowawczej przeprowadzili zajęcia pt.: ”Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”.Zwieńczeniem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 była debata pt.: „Praca w Polsce, czy za granicami kraju? – wady i zalety”.Efektem wszystkich powyższych działań, jak podkreśliła pani dyrektor Grażyna Sobieraj, było uświadomienie uczniom, że przy wysokiej motywacji pracownika karierę można zrobić wszędzie. Należy tylko poświęcić dużo energii na pracę i inwestycję w siebie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż spotkania, zajęcia i warsztaty były rzeczowe i rozwijające. Dzięki nim nasi uczniowie utwierdzili się, że to oni są architektami swojego szczęścia.

       Sylwia Rakoczy

       pedagog szkolny

     • Debata „Praca w Polsce czy za granicą? – wady i zalety”
      • Debata „Praca w Polsce czy za granicą? – wady i zalety”

      • Jubileuszowa X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Talentów pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”  była znakomitą okazją do zorganizowania dnia 19 października 2018 r. debaty uczniowskiej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.Podczas debaty pod hasłem „Praca w Polsce czy za granicą? – wady i zalety” podkreślono prawo obywateli Unii Europejskiej do podejmowania działalności gospodarczej  i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty. Młodzież w przytaczanych argumentach dostrzegała złożoność wielu problemów społecznych i gospodarczych związanych z podejmowaniem pracy za granicą. Przeciwnicy wyjazdów do pracy za granicę przedstawiali swój stosunek  w kwestiach m.in. formalności związanych z wyjazdem, rozłąki z rodziną, eurosieroctwa, nieuczciwych pośredników, zaś zwolennicy argumentowali swoje stanowisko wyższymi wynagrodzeniami, efektywną nauka języka obcego, lepszym system wsparcia dla rodziny.Debata okazała się wspaniałą lekcją nauki twórczego myślenia, wyrażania opinii oraz kształtowania umiejętności obrony własnych poglądów. Na zakończenie podkreślono, że doświadczenie zawodowe oraz szersze perspektywy rozwoju kariery można zdobyć zarówno w Polsce, jak i za granicą, a wyjazd w celach zarobkowych stwarza nowe możliwości, ale tylko wtedy, gdy zostanie wcześniej dokładnie przemyślany.

       Jadwiga Tamulewicz

       doradca zawodowy

     • „Biliśmy rekord w resuscytacji”
      • „Biliśmy rekord w resuscytacji”

      • 16 października 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: „Bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób". Celem corocznego przedsięwzięcia było wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Udział w spotkaniu był również świetną okazją do przypomnienia zasad resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie.

       Sylwia Rakoczy

       pedagog szkolny

     • „Nauczycielu jesteś mi naprawdę bliski”
      • „Nauczycielu jesteś mi naprawdę bliski”

      • 15.10.2018r. młodzież  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  zaprosiła grono pedagogiczne na   uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Była to  szczególna okazja, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów. Treść tegorocznych Obchodów pięknie wpisała się w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.W prezentacji multimedialnej uczniowie przedstawili historię oświaty w Polsce od założenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego, po czasy współczesne, podkreślając ogromną rolę wielkich postaci historycznych, pedagogów i osób  zasłużonych dla rozwoju edukacji w naszym kraju, którzy swoją postawą, czasem najwyższym poświęceniem pokazali, jak ważne jest dla nich młode pokolenie. W części artystycznej wystąpili  uczniowie i nauczyciele Szkolnego Koła Teatralnego „Bystrzaki" w przedstawieniu pt. „Jak powstał Dzień Nauczyciela”.Kwiaty złożone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na ręce pani dyrektor były uczniowskim  podziękowaniem skierowanym do  wszystkim nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy każdego dnia są kontynuatorami wiekowych tradycji, dbają o naszą edukację, rozwój, bezpieczeństwo. Przez cały dzień w  Ich stronę płynęły piękne życzenia, uśmiechy, kwiaty i  słodkie upominki.Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podziękowała  wszystkim pracownikom  Szkoły za niezmiernie ważną, niełatwą pracę związaną z kształceniem, wychowaniem i opieką. Uczniom życzyła owocnej edukacji, młodzieńczego uśmiechu, radości i sukcesów z wzajemnej współpracy.

       Weronika Młyńczak

       ucz. kl II Tlog/ek

     • Partnerska szkolna debata
      • Partnerska szkolna debata

      • 10.10.2018r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się debata społeczna pt. „Narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc – zagrożenia, współczesnej młodzieży”. W debacie wzięli udział uczniowie nauczyciele, zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych i policji. Ogromne znaczenie  powyższych problemów i ich wpływ na życie młodego społeczeństwa podkreślili Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz inicjator debaty p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora.O ustawie antynarkotykowej,  wpływie związków chemicznych zawartych w dopalaczach na zdrowie, a szczególnie układ nerwowy oraz najnowocześniejszych badaniach w tej dziedzinie opowiedział podinsp. Andrzej Kulhawik – biegły dziedziny chemii LK KWP w Gorzowie Wlkp. Z kolei  nadkom. Paweł Kulinowski – ekspert Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp wyjaśnił czym są: Phishing, HotSpot, Streaming, Sparing, „Momo Challenge”, na czym oparte są współczesne  narzędzia hakerskie, a także o tym jak złudna jest  anonimowość w sieci. Uzależnienie od narkotyków, czy dopalaczy jest niebezpieczne, ale z każdej sytuacji można znaleźć wyjście, przekonywała pani Iwona Derewlana – specjalista terapii uzależnień.  Przedstawiono również współczesne kanały komunikacyjne z Policją poprzez aplikacje „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”.Realizacja działań profilaktyczno- wychowawczych przy wsparciu tak wielu partnerów – specjalistów, to dobry sposób na zdobycie  najnowszej wiedzy, kształtowanie właściwych postaw i zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa.

       Karina Rogowska

     • O Chłopcach dla Chłopców
      • O Chłopcach dla Chłopców

      • W dniu 01.10.2018r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy Dzień Chłopca. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował audycję pt. "Jaki miły i mądry facet", w której z przymrużeniem oka potraktowano wady i zalety płci męskiej i złożono nietuzinkowe życzenia Bohaterom tego Święta. Obok  miłych słów, uśmiechów i uścisków rozdawano także drobne upominki i słodkości, a na przerwach wszystkim grała "męska muzyka ".

       Joanna Struś

       Przewodnicząca SU

      • Najwyższe podium dla nas!

      • Dnia 27 września 2018 roku uczniowie  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im.Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w Sztafetowych  Biegach Przełajowych na szczeblu powiatowym, które odbyły się na sulęcińskim stadionie. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych nasze zespoły zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców  zajęły I miejsce, zdobywając awans na zawody wojewódzkie.Wszystkim zawodnikom gratulujemy uzyskanych wyników a zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.

       Joanna Suchecka

     • Dzień Sybiraka
      • Dzień Sybiraka

      • Delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie brała udział w obchodach Dnia Sybiraka. Uroczystości odbyły się 18 września 2018 r. przy obelisku Sybiraków znajdującym się na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie. W obchodach brali udział Sybiracy, Kombatanci, Młodzież szkolna, mieszkańcy gminy, Władze samorządowe oraz poczty sztandarowe służb mundurowych, szkół i organizacji kombatanckich. Przedstawiciele organizacji, szkół i stowarzyszeń biorący udział w obchodach złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przed obeliskiem poświęconym zesłanym i pomordowanym na „nieludzkiej ziemi”. Nasi uczniowie godnie prezentowali Sztandar Szkoły, a delegacja uczniów składając wiązankę kwiatów przed płytą pamiątkową oddała należną cześć i hołd tym wszystkim, którzy swoją niezłomną postawą, odwagą i wytrwałością dali świadectwo walki, miłości i troski o wolną Ojczyznę.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

     • Dzień otwartych koszar w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej
      • Dzień otwartych koszar w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej

      • W dniu 14 września 2018r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w Dniu Otwartym Koszar w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Impreza została zorganizowana na obiektach szkoleniowych jednostki w Wędrzynie. Podczas tej praktycznej lekcji uczniowie mieli możliwość bezpośrednio zapoznać się z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu brygady zmechanizowanej, w tym przede wszystkim z wyposażeniem indywidualnym żołnierza oraz drużyny zmechanizowanej. Wśród pojazdów wojskowych największą popularnością cieszyły się kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, samobieżna haubica DANA oraz samobieżny moździerz na podwoziu kołowym RAK. Dodatkowymi atrakcjami była możliwość prowadzenia praktycznego szkolenia i sprawdzenia umiejętności prowadzenia ognia z broni strzeleckiej na urządzeniu do nauki celowania trenażerze CYKLOP oraz w prowadzeniu kierowania ogniem na symulatorze ŚNIEŻNIK. Uczniowie korzystając z tych urządzeń mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętnościz zakresu posługiwania się bronią strzelecką oraz zapoznania się z danymi taktyczno technicznymi sprzętu wojskowego. Na innych punktach nauczania nie zabrakło sprzętu prezentowanego przez policjantów, żandarmów, a także strażaków. Nie mniejszą popularnością jak to zwykle bywa cieszyła się smakowita wojskowa grochówka podawana z ciepłym chlebem wypiekanym w piekarni polowej.Dzięki takim zajęciom uczniowie klas mundurowych w praktyce oswajają się ze sprzętem i uzbrojeniem wojskowym, a także  specyfiką szkolenia wojsk na obiektach szkoleniowych i placach ćwiczeń. Młodzież  przyznała, że  takie lekcje przysposobienia wojskowego i poznanie tajników zawodu żołnierza od strony praktycznej, utwierdzają, że pójście „drogą wojskową” to ciekawy i świadomy wybór przyszłego zawodu.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

     • „Nauka przez zabawę”
      • „Nauka przez zabawę”

      • Kto z nas nie zna Pszczółki Mai, Wikinga Vica czy dziewczynki z alpejskich gór – Heidi? To oczywiście postaci znanych bajek, które będzie można spotkać w parku rozrywki Majaland, znajdującego się w Kownatach, gm. Torzym. My już tam byliśmy i przez moment staliśmy się dużymi dziećmi w krainie fantazji.Na zaproszenie komendanta Powiatowej Policji w Sulęcinie p. Mirosława  Kędziora w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie p. Grażyną Sobieraj uczestniczyliśmy w ćwiczeniach sztabowych, mających na celu reagowanie i współdziałanie na miejscu zdarzeń, które zagrażają życiu lub zdrowiu ogromnej liczby ludzi w tego typu miejscach, jak parki rozrywki. Z racji tego, że wkrótce odbędzie się otwarcie parku, koniecznym było zorganizowanie symulacyjnych niebezpiecznych incydentów, w których mieli uczestniczyć pracownicy Majalandu, a my staliśmy się pozorantami tych zdarzeń. Były to między innymi sytuacje nagłego pożaru, podłożenia ładunku wybuchowego czy działania pościgowe z wykorzystaniem psa tropiącego. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, zarówno pracownicy parku i my tzw. „klasa mundurowa” zdobyliśmy ogromne doświadczenie i wskazówki do tego, jak postępować  podczas ewakuacji tak dużej ilości gości. Ćwiczenia nie mogły odbyć się bez wsparcia sił i środków takich jednostek jak: Komendy Powiatowej Policji z Sulęcina, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z Gorzowa Wlkp., Państwowej Straży Pożarnej z Sulęcina oraz Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej z Międzyrzecza. Pośród mrówek wielkości człowieka, wszelkiego rodzaju kolorowych karuzel i pędzących rollercoasterów mieliśmy szansę być uczestnikami atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć w myśl powiedzenia: nauka przez zabawę.

       Natalia Błaszczyk

       kl. 3 LOw/bp/pp

     • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
      • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

      • 3 września 2018 roku to kolejna data zapisana nie tylko w kalendarzu ważnych uroczystości Zespołu Szkół Licealnych  i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, ale także w kalendarzu polskiej oświaty.  Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj  gorąco przywitała  przybyłych Gości, Grono Pedagogiczne, Uczniów i ich Rodziców. Przed nami kolejne zmagania edukacyjne, szczególnie ukierunkowane na obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, wychowania do wartości, kształtowania patriotycznych postaw, rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności. Czas wypoczynku i wakacyjnej beztroski dobiegł końca, uczniowie w pełni sił, wypoczęci, opaleni, zwarci i gotowi stawili się do nauki i pracy. Szczególnie ciepło i serdecznie  zwróciła się  do pierwszoklasistów, życząc im sumienności, pracowitości i jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom i rodzicom wytrwałości, satysfakcji i uznania za niezwykle ważną i odpowiedzialną misję pedagogiczną, wychowawczą, opiekuńczą. Niech fascynująca przygoda odkrywania, przekazywania wiedzy i mądrości będzie źródłem satysfakcji dla całej społeczności szkolnej.Na Inauguracji gościliśmy władze samorządowe  w osobach: pana Tomasza Prozorowicza – wicestarosty sulęcińskiego, pana Tadeusza Dąbrosia - przewodniczącego Rady Powiatu Sulęcińskiego oraz pani Anny Rymszy - przewodniczącej  Rady Rodziców. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły, zapewniając, że będą godnie ją reprezentować, cenić wartości, postępować zgodnie z zasadami   i  w pełni korzystać ze zdobytej wiedzy. Najzdolniejszym uczniom, Weronice Młyńczak, Magdalenie Lichman, Klaudii Bogdańskiej i Dominikowi Sokołowi wręczono Stypendia Naukowe Starosty Sulęcińskiego.  Nauczyciele: pani Agnieszka Sobieraj, pani Karina Rogowska, pani Beata Janicka i pan Krzysztof Kulej otrzymali akty nadania nowych stopni awansu zawodowego. Nagrody jubileuszowe, słowa uznania i podziękowania za podjęty trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły odebrali nauczyciele z wieloletnim stażem pracy, pani Jolanta Maciak i pani Jadwiga Tamulewicz.Rok szkolny 2018/2019   rozpoczął się ciepło, słonecznie i optymistycznie. Oby trwał tak do następnych wakacji.

       Weronika Młyńczak

       ucz. kl II Tlog/inf

      • Nareszcie wakacje!

      • Życzymy Wam Drodzy Uczniowie udanego, aktywnego wypoczynku, niezapomnianych przygód, wrażeń, pozytywnych emocji i dużo, dużo słońca. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny i nie zapominajcie o bezpieczeństwie swoim i innych. Bądźcie swobodni, ale rozważni i ostrożni, a jednocześnie dalecy od brawury i bezmyślności. Do zobaczenia we wrześniu.

       Dyrekcja Grono Pedagogiczne

       Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

       im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

     • Ostatni dzwonek roku szkolnego 2017/2018
      • Ostatni dzwonek roku szkolnego 2017/2018

      • 22.06.2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego i jednocześnie pożegnania uczniów klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, w tym Wicestarosta Sulęciński, pan Tomasz Prozorowicz, zaprzyjaźnieni Pracodawcy, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie.Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podsumowała mijający rok szkolny, uznając go   za owocny, pełen  sukcesom uczniów i nauczycieli zapewniających naszej szkole mocną pozycję w środowisku lokalnym i nie tylko. Pogratulowała także absolwentom ukończenia szkoły, podkreślając ważność i konieczność  dalszego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.  Swoich wychowanków, już absolwentów, żegnali wychowawcy – panowie Jacek Czarnecki i Radosław Wójtowicz. Uczniowie, dziękując za lata nauki, dostarczyli biorącym udział w szkolnej uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie i sympatię oraz kwiaty. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończący naukę, zaprezentowali wykonane przez siebie dzieła typowe dla danych zawodów. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i dyplomów tym, którzy przez cały rok szkolny zapracowali na nie rzetelnie wypełniając szkolne obowiązki, włączając  się aktywnie w życie szkoły i lokalnego środowiska, ale też godnie reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach. Przechodni puchar Orłów Frekwencji wręczono uczniom klasy I liceum ogólnokształcącego. Klasa II liceum ogólnokształcącego z otrzymała zaś  tytuł oraz puchar przechodni Sokołów Nauki, wykazując się najwyższą średnią ocen.Uroczystość zakończyła pani dyrektor słowami: „Beztroski czas wakacji to wyjątkowy przywilej młodości, przeżyjcie go bezpiecznie, mądrze i radośnie, zbierając cenne doświadczenia z rozwagą, bez zbędnego ryzyka”. Do widzenia. Do zobaczenia we wrześniu.

       Karina Rogowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych