• Informacje prawne

   • EduPage i GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    POLITYKA PRYWATNOŚCI ZSLiZ w Sulęcinie

    1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, zwany dalej szkołą.

    2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

    3. Szkoła stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

    4. Dane Osobowe użytkownika udostępnione w ramach strony internetowej będą przetwarzane przez szkołę w konkretnych, określonych celach:

    Cele związane z funkcjonowaniem szkoły:

    • dostarczanie informacji o życiu szkoły oraz odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową, drogą telefoniczną i w mediach społecznościowych,
    • informowania w sposób pośredni o eventach organizowanych przez szkołę i jej partnerów,
    • prowadzenia statystyk,
    • archiwizacja danych.

    Cele wynikające z przepisów prawa:

    • prawo podatkowe,
    • zasady prowadzenia rachunkowości,
    • zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami,
    • wykonanie obowiązków nakładanych przez ustawodawstwo państwa, organy, instytucje i sądy.

     

    5. Podane  przez użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż partnerzy medialni szkoły: strona  internetowa Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, sulęcińskie portale medialne oraz inne media lokalne.

    6. Podane  przez użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątek stanowi wymiana szkolna z Białorusią - wymagana jest osobna zgoda na przekazanie danych.

    7. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

    8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

    • treści swoich danych,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia sprzeciwu,
    • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     

    9. Art. 17 RODO, który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia obowiązku prawnego.

    Obowiązkowe okresy przechowywania danych:

    • dane  osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu zobowiązania, dane osób działających w ramach firm/instytucji są przechowywane 6 lat. Dane osób fizycznych - czyli  uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów w arkuszach uczniów są przechowywane 50lat, w dziennikach szkolnych 10lat, w przypadku toczącego się sporu, czas przechowania jest zgodny z przepisami prawa i liczy się od momentu ustania sporu,
    • dane osobowe zebrane za zgodą osoby fizycznej są przechowywane na okres sprecyzowany w zgodzie lub zostaną usunięte na wniosek tej osoby, której dane dotyczą,
    • wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą  przestrzegane w sposób, który spełnia wymogi organów kontrolnych.

     

    10. Użytkownik strony posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    11. Dane użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równieżw formie profilowania.

    12. Nasza strona internetowa zbiera pliki cookies do zakończenia danej sesji.

    13. Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest Pani Olga Konaszczuk (e-mail: szkol@hoga.pl, z dopiskiem w temacie RODO).

     
   • Napisz do nas

    Jeśli masz jakieś pytania odnośnie danych osobowych w szkole, prosimy wysłać do nas wiadomość przez poniższy formularz.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • szkol@hoga.pl
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
  • Galeria zdjęć

   • Otwarcie warsztatów budowlanych
   • „Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-niemieckim w praktyce”
   • „Zapomniane przepisy w nowoczesnej odsłonie”
   • „Gwiazdy stańcie na chwilę” – Studniówka 2020
   • W oczekiwaniu na jedyne takie w roku Święta
   • Symboliczne Otwarcie Drzwi do nowego kierunku kształcenia
   • Ostatnie pożegnanie śp. Leona Szczepańskiego
   • Z dumą i klasą
   • 101 lat niepodległej Polski
   • W podziękowaniu za codzienny trud
   • Wycieczka zawodoznawcza
   • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
   • Rok szkolny 2018/2019 za nami…
   • Zdjęcia szkoły