• Aktualności

      • Terminy rekrutacji

      •  

       Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 3/2022 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

       1. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekun o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia
        2022 r.,
       2. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. ,
       3. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - 13 czerwca 2022 r., II termin - 5 lipca 2022 r., termin w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2022 r.
       4. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 15 czerwca 2022 r., II termin - do 7 lipca 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym do 12 sierpnia 2022 r.
       5. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
        z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
       6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 21 lipca 2022r.,
       7. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 21 lipca 2022r.do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
       8. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00
      • „Każdy koniec jest początkiem nowego”- Pożegnanie Absolwentów

      • 29.04.2022r.  uczniom  klas III LO bp/pp, IV Tps/hot, IV Tlog/inf, a także III LO dla dorosłych po raz ostatni rozbrzmiał dzwonek w Zespole Szkół i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Oficjalnie zakończyli oni naukę w szkole, a podczas uroczystości pożegnania klas programowo najwyższych, jaka odbyła się tego dnia, otrzymali świadectwa i  certyfikaty poświadczające, że kolejny etap swojego życia mają już za sobą.

       W ceremonii podsumowania kilku lat pracy naszych absolwentów brali udział zaproszeni goście, w tym przedstawiciel władz powiatowych - Przewodniczący Rady Powiatu pan Czesław Symeryak, reprezentanci służb mundurowych, partnerzy i przyjaciele, z jakimi szkoła od lat współpracuje, a także rodzice.

       Absolwentów pożegnał Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gruca podkreślając, trud i zaangażowanie  jaki wykonali uczniowie i nauczyciele, by osiągnąć cel jakim jest ukończenie szkoły. Nie zapomniano o tych najbardziej zasłużonych uczniach z każdej klasy, którzy pracowitością, zaangażowaniem, działalnością kulturalną, wysokimi notami w nauce, sukcesami sportowymi, ale też godną postawą kultywowania szkolnych tradycji i obyczajów pracowali na dobre imię Szkoły. Do Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów jako wraz ze swoimi rodzicami wpisały się: Wiktoria Grecz, Aleksandra Wąsowicz i Sara Sokół.

       Nie zabrakło w tym dniu gratulacji i  życzeń powodzenia na egzaminie maturalnym, a także w dorosłym życiu. Podziękowania otrzymała kadra pedagogiczna, personel administracyjny, organ prowadzący Szkołę, jej partnerzy i przyjaciele.

       W imieniu absolwentów wzruszającą  mowę wygłosiła Kornelia Kwiatkowska. W ciepłych słowach i pięknymi kwiatami, podziękowania popłynęły do dyrekcji, nauczycieli oraz wychowawców: pani Elżbiety Czerwińskiej, pani Kariny Rogowskiej, pana Damianowi Kierzka i pana Krzysztofa Staats za serce, troskę i mądrość pedagogiczną.

       Wszystkim uczniom, a właściwie już absolwentom szkoły, serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za następne sukcesy, jakie przyjdzie im odnosić w życiu prywatnym i zawodowym.

       Karina Rogowska

      • "Trasą hoteli i restauracji"- obóz naukowy

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyła w obozie naukowym ,,Trasą hoteli i restauracji”. Trzydniowy pobyt w Poznaniu zorganizowany był w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
       Siedmiu uczestników obozu uczestniczyło w 12 godzinnych zajęciach, w trakcie których mieli możliwość zdobywania nowej, przydatnej, ciekawej wiedzy z branży hotelarskiej i gastronomicznej. W hotelu Altus zobaczyli z bliska na czym polega praca na różnych stanowiskach w hotelu, jakie standardy obowiązują w obiekcie, jak wyposażone są poszczególne rodzaje jednostek mieszkalnych. Menadżer obiektu opowiedział o potencjalnych klientach hotelu.
       W poznańskiej restauracji „Projektalfa” oprowadzająca przedstawiła tajniki profesjonalnej obsługi klienta, zapoznała młodzież z działalnością marketingową obiektu.
       Uczestnicy obozu naukowego zgodnie przyznali, że był to czas nie tylko zdobywania wiedzy, umiejętności, nowe, niezapomniane doświadczenie, motywujące do podnoszenia kwalifikacji, dbania o rozwój osobisty, ale również czas wypoczynku.

       Joanna Piotrowska
       nauczyciel

      • „Trasą automatycznej produkcji piekarniczej i wędliniarskiej” – obóz naukowy

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięła udział w obozie naukowym „Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej”, który odbył się w Poznaniu w dniach 7-9.03.2022r zorganizowanym 
       w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej podążali uczestnicy  kursu, podczas którego mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji wyrobów piekarniczych oraz wędliniarskich. Był to czas przeznaczony na zwiedzanie restauracji „Szabelek”, oraz Cukierni „Słodki kącik”. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak w dniu dzisiejszym wygląda przetwórstwo mięsne oraz piekarniczo – cukiernicze w jednych z najnowocześniejszych zakładów danych branż w Polsce. W trakcie zwiedzania zapoznano uczestników z historią założenia firm, asortymentem, zasięgiem działania, procesami produkcyjnymi, możliwością zatrudnienia oraz z tym co najciekawsze, z procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem technologii innowacyjnych. Możliwość degustacji przepysznych wyrobów z szerokiego asortymentu, ucieszyło niejedno podniebienie. Uczniowie podkreślają, że był to dobrze wykorzystany czas oraz zdobycie nowej fachowej wiedzy.


       Beata Janicka
       nauczyciel zawodu

      • „Trasą producentów aut”- obóz naukowy w Poznaniu

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, wzięła udziałw obozie naukowym „Trasą producentów aut”, który odbył się w Poznaniu w dniach 07-09.04.2022r, zorganizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
       Młodzież  podczas wyjazdu miała  możliwość zdobywania wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w motoryzacji oraz nowych pojazdów. Odbywało się to podczas targów motoryzacyjnych POZNAŃ  MOTOR SHOW 2022. Elektromobilna rewolucja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej staje się faktem. Naszym celem jest nauczenie ludzi, w jaki sposób przygotować się na nową erę przemysłu motoryzacyjnego. Pojazdy autonomiczne, car sharing, łączność, cyberbezpieczeństwo, środowisko, digitalizacja - to główne hasła tegorocznej  edycji Poznań Motor Show. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z nowinkami technicznymi, w które są wyposażane najnowsze pojazdy, prezentowane podczas targów, porozmawiania ze specjalistami, poszerzenia i nabycia fachowej wiedzy. Uczniowie   odbyli także 12 godzinny kurs z zakresu technologii motoryzacyjnej.
       Podsumowując udział w obozie, zgodnie przyznali, że było to niezapomniane przeżycie, które daje motywacje do dalszej pracy, rozwijania umiejętności i pasji w branży motoryzacyjnej.


       Tomasz Ignatowicz
       nauczyciel zawodu

      • Świat po pandemii, czyli co możemy zrobić dla siebie i innych

      • 1.04.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w spotkaniu z prof. Jackiem Kurzępą, socjologiem  Uniwersytetu Zielonogórskiego, posłem na Sejm RP.

       Temat wykładu zaprezentowanego przez naszego Gościa, i z uwagą wysłuchanego przez młodzież, brzmiał: „Świat po pandemii”. Pan Profesor przedstawił nam problemy z jakimi spotykamy się jako społeczeństwo dotknięte długim okresem izolacji oraz obostrzeniami związanymi z Covid-19, które to zostały przez niego naukowo zbadane. Wnioski płynące z owych badań, określają stan kondycji fizycznej i psychicznej postpandemicznego społeczeństwa. Spadek aktywności fizycznej, problemy natury psychicznej, zaburzone relacje, uzależnienia dotknęły wiele grup społecznych. Nasz Gość zachęcił młodzież do refleksji na ten temat, ale także do  działania, którym może być choćby wolontariat, wsparcie okazane seniorom, rodzinie, kolegom, ale także zadbanie o samego siebie. Problemy, które postawiła na naszej drodze pandemia istnieją,  ale my możemy im sprostać, nazywając je i podejmując  działania, by je rozwiązać.

       Karina Rogowska

      • Współpracujemy i pomagamy

      • Dnia 1.04.2022 uczniowie klasy 3 technikum logistycznego  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie pod opieką nauczyciela  pana Bartosza Patelskiego w ramach partnerskiej współpracy udali się do firmy Maszoński Logistic. Celem wizyty była pomoc przy przygotowaniu transportu z darami dla Ukrainy. Uczniowie zostali oddelegowani do takich prac jak sortowanie, pakowanie, formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Była to świetna okazja do bliższego poznania otoczenia zakładu pracy, wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, a jednocześnie podtrzymania i rozwijania  wieloletniej  owocnej współpracy z firmą.

       Bartosz Patelski
       nauczyciel zawodu

      • Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej praktykują w ÜAZ we Frankfurcie

      • Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina wzięli udział w drugiej fazie projektu pt.: „Dualny system kształcenia na pograniczu polsko – niemieckimw praktyce”, który odbył się w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022 w ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą. Projekt został dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu BB – PL INTERREG V A 2014 – 2020 (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina) oraz z budżetu państwa. Beneficjentem projektu był Powiat Sulęciński, a jego Partnerem Miasto Frankfurt nad Odrą. Rozpoczęcie projektu zainaugurować konferencja otwarcia, w której wzięła udział pani kierownik ÜAZ FFO - Karin Petrie oraz pan Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – Zbigniew Gruca, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – pani Agnieszka Mazurczak oraz reprezentant Miasta Frankfurt (Oder) – pani Franziska Schulz-Hellwig, ze strony Handwerkskammer - pani Agnieszka Sajduk oraz wielu innych gości. Podczas konferencji przedstawiliśmy szeroki wachlarz kształcenia ÜAZ, a Pani Agnieszka Sajduk omówiła temat kształcenia dualnego w Niemczech.Po konferencji nastąpiło szczególne ożywienie wśród młodych ludzi, którzy dyskutowali między sobą o możliwościach, jakie posiadają po ukończeniu szkoły i jak ważne jest wybranie odpowiedniego zawodu dla siebie.

       W ciągu tygodniowego pobytu stażyści poszerzali swoje umiejętności w dwóch kierunkach zawodowych : gastronomia i budownictwo (sucha zabudowa).

       Wiedza przekazana podczas stażu pozwoliła uczniom odkryć własną kreatywność i otworzyć przed nimi zupełnie nowe perspektywy. Młodzież uświadomiła sobie, że wybrany zawód jest bardzo ważny w życiu zawodowym, a podjętą pracę należy wykonywać z pasją.

       Całokształt stażu uwieńczyła konferencja zamykająca projekt, w której głos zabrał starosta sulęciński - Pan Tomasz Jaska wraz z Panią kierownik ÜAZ Karin Petrie. Następnie uczniom rozdano certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń i złożono wszystkim serdeczne gratulacje.

       Uczniowie wracając do Sulęcina zabrali bagaż nowych pomysłów, cennych doświadczeń, gotowośći chęć realizacji swoich założonych celów.


       Marta Nebeling

      • Dla lasu, dla Ludzi

      • Co można zrobić w jedną, krótką minutkę?
       Można posadzić 1000 drzew.
       Lasy Państwowe co roku sadzą około 500 000 000 drzew.
       800 mln drzew i krzewów produkują szkółki leśne. Co roku sadzonych jest coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%.

       28.03.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z klas 3 technikum oraz  3  liceum ogólnokształcącego pod opieką wychowawców pani Anny Kowalewskiej i pani Karoliny Ignatowicz, włączyli się do akcji wspólnego sadzenia lasu. Jej   organizatorem było Nadleśnictwo Sulęcin. Cel akcji to posadzenie nowych drzew na powierzchni 0.5 ha w okolicach Jeziora Ostrowskiego. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem posadzili ich około 1000 sztuk. Po dobrze  wykonanym zadaniu był czas na integrację i odpoczynek na łonie natury przy ognisku i kiełbaskach.
       Lasy to zielone płuca świata, które są niezbędne do życia. Aby cieszyć się nimi długo musimy o nie dbać, co z radością czynimy.

       Anna Kowalewska

      • POLICJANTEM BYĆ… - SPOTKANIA SULĘCIŃSKICH POLICJANTÓW Z MATURZYSTAMI

      • Uczniowie klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w ramach działań promujących zawód policjanta oraz współpracy w zakresie naboru do służby, uczestniczyli w cyklu spotkań w sulęcińskiej jednostce Policji. Starszy sierżant Klaudia Biernacka zapoznała młodzież ze specyfiką pracy policjanta, rozkładem budynku, pracą poszczególnych wydziałów, a także zasadami obowiązującymi na strzelnicy. Ewentualni kandydaci do służby spotkali się także z aspirantem Damianem Dudą, psychologiem policyjnym, który omówił kwestie związane z autoprezentacją oraz zwrócił uwagę na najczęściej popełnianie przez starających się o pracę błędy. 
       Absolwenci stoją przed wyborem swojej drogi zawodowej. 
       Praca w zawodzie policjanta to szansa na ciekawą pracę, nowe wyzwania oraz możliwość kariery.

       Pedagog szkolny 
       Karolina Ignatowicz

      • Tydzień Edukacji Ekologicznej

      • Troska o wysoki poziom świadomości ekologicznej młodych ludzi to dziś bardzo ważne zadanie, które stale staramy się realizować w naszej szkole. W dniach 7-11 marca zorganizowaliśmy Tydzień Edukacji Ekologicznej, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat gospodarki odpadami, a tym samym uwrażliwienie młodzieży na wciąż aktualne problemy ochrony środowiska. W ramach tego  przedsięwzięcia odbyły się lekcje wychowawcze, na których nie tylko przypominaliśmy jak prawidłowo segregować śmieci, ale przede wszystkim zastanawialiśmy się jak ograniczyć ilość produkowanych odpadów, zachęcając do życia w stylu ZERO WASTE. Tydzień Edukacji Ekologicznej zakończyliśmy międzyklasowym konkursem wiedzy na temat gospodarki odpadami. Reprezentanci  klas wykazali się wysokim poziomem wiedzy i dużym zaangażowaniem. Zwycięskim klasom: II T inf oraz IV Tm/ps serdecznie gratulujemy. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę Koła Łowieckiego „Szop” za ufundowanie nagród.

       Małgorzata Białas
       Karolina Ignatowicz

      • Konkurs „Tęcza” rozstrzygnięty

      • „Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie
       nie można zobaczyć ani nawet dotknąć
       - trzeba je poczuć sercem”. 
       Hellen Keller 

       Dnia 16.03.2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Pana Zbigniewa Grucy nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz wyróżnienia za udział w Ogólnopolskim  Konkursie plastycznym „Tęcza” prowadzonym przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Tematem XIX edycji konkursu było piękno otaczającego nas świata. Celem konkursu było pogłębianie wrażliwości estetycznej i przyrodniczej oraz rozwijanie wśród młodzieży talentu plastycznego i fotograficznego.
       Do udziału w konkursie zgłosiło się 20 uczniów, którzy wykonali prace plastyczne dowolną techniką, dlatego wśród zgłoszonych projektów autorskich znaleźć można było dzieła   malowane farbami na płótnie, szkice ołówkiem czy fotografie przedstawiające piękno otaczającego nas świata. Na etapie szkolnym jury konkursowe w składzie : Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Gruca, Anna Kowalewska, Agnieszka Sobieraj wyłoniło 10 prac konkursowych, które zostały przesłane do Warszawy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu, odwagi i kreatywności, z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje konkursu „Tęcza”.

       Agnieszka Sobieraj
       Anna Kowalewska

      • ELIMINACJE SZKOLNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 2022

      • W dniu 09.03.2022 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się kolejne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
       W turnieju brało udział 18 uczniów z  klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartej. Pierwsze dwa miejsca uzyskali uczniowie klasy IV technikum pojazdów samochodowych (IV TPS/hot), w składzie: Maciej Dziadas i Mateusz Uruski natomiast 3 miejsce przypadło uczniom z klasy 3 TPS/hot – Michałowi Wit i Piotrowi Tatera.
       Zagadnienia poruszane w czasie Turnieju to nie tylko przyczyny i skutki powstawania pożarów, ale również inne dziedziny pożarnictwa, takie jak: wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej oraz historia tej ochrony   w kraju i na świecie. Podstawą sukcesu w zmaganiach turniejowych jest systematyczność startów w kolejnych edycjach i zdobywanie „doświadczenia turniejowego”, dlatego mamy nadzieję, iż kolejny sukces w eliminacjach Miejsko – Gminnych i Powiatowych będzie również dziełem naszej drużyny. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy również wszystkim uczestnikom turnieju za udział  w zdrowej rywalizacji. 

       Mariusz Kulossa

      • Z najlepszymi życzeniami dla Naszych Kobiet

      • 8 marca 2022r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskie w Sulęcinie świętowaliśmy Dzień Kobiet. W jego organizację obok Dyrekcji Szkoły włączył się Samorząd Uczniowski, a także uczniowie. W klasach i na szkolnych korytarzach panowie wręczali koleżankom, sympatiom, nauczycielkom kwiaty i słodkości. Nie zabrakło pięknych życzeń i piosenek dedykowanych płci pięknej, które rozbrzmiewały podczas   szkolnych przerw. Z pięknymi podziękowaniami i najlepszymi  życzeniami zdrowia, pomyślności i samych sukcesów zwrócili się do żeńskiej części społeczności szkolnej dyrektor szkoły pan Zbigniew Gruca oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego pan Bartosz Patelski.

       Karina Rogowska

      • Debatowaliśmy o Żołnierzach Wyklętych

      • 01.03.2022r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie obchodziliśmy Narodowy  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
       Z tej okazji pod kierunkiem nauczycieli historii pani Kariny Rogowskiej i pana Damiana Kierzka zorganizowaliśmy debatę, której temat brzmiał „Czy żołnierze wyklęci byli bytem realnym, czy mitem?".  Dwie drużyny - opozycja i propozycja - toczyły dyskusję dotyczącą tego czy Żołnierze Wyklęci byli mitem, czy ludźmi z krwi i kości. Debata miała charakter towarzyski, a jej głównym celem było poznanie i uczczenie pamięci Polskiego Podziemia Zbrojnego. Materiały filmowe i dyskusja  na powyższy temat pozwoliły  poznać ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski. Zainteresowały i wzruszyły  nas dylematy moralne i postawy niektórych  żołnierzy. Szczególnie omówiliśmy   niezłomną postać Danuty Siedzikówny ps. "Inka", która oddała życie  za niepodległą ojczyznę, wolność jednostki, prawdę i honor. Są to wartości fundamentalne dla współczesnego demokratycznego  świata, za które zawsze warto jest walczyć, nawet za najwyższą cenę.

       Weronika Sasińska 2tinf,
       Sandra Olszak 2Lo wp/pp

      • Walentynki - święto miłości

      • 14 lutego obchodzimy Walentynki, czyli święto miłości. Z powodu zawieszenia nauki w szkołach nie możemy obchodzić ich wspólnie, co nie znaczy , że o Was nie  pamiętamy. Samorząd Uczniowski przygotował  piękną walentynkową wystawę, którą  tutaj prezentujemy. Za pośrednictwem szkolnej strony   przesyłamy jednocześnie specjalne życzenia samych radosnych chwil, dużo optymizmu, uśmiechu i oczywiście najpiękniejszej miłości, która jest w życiu niezwykle ważna, o czym przypomina nam Dzień św Walentego. A skąd się wziął ten popularny święty. Przypomnijmy…

       Dlaczego Św. Walenty?

       Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego". W taki sposób 14 luty stał się Dniem Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem.

       Samorząd Uczniowski

      • Do końca świata i jeden dzień dłużej!

      • Z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie włączyli się w 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze i wolontariuszki ochoczo spacerowali z puszkami ulicami Sulęcina i pobliskich miejscowości. Udało nam się zebrać ponad 4000 zł. Za każdą cegiełkę na ten szczytny cel DZIĘKUJEMY!

       Małgorzata Białas

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych