• Pedagog szkolny

    • Witam
     Pedagog szkolny mgr Karolina Ignatowicz

     jestem dostępna  dla uczniów, rodziców, nauczycieli  w godzinach pracy

   • PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
    8:00 - 15:008:00 - 15:008:00 - 15:008:00 - 15:008:00 - 12:00
   • jak i  poprzez dziennik elektroniczny Librus, 
    pocztę elektroniczną k.ignatowicz@zsliz-sulecin.edupage.org
    oraz telefonicznie pod numerem 95 755 24 75

    Pedagog szkolny to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie,
    nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

    Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

    • mają problemy z rówieśnikami,
    • mają problemy rodzinne,
    • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
    • czują się samotni,
    • myślą, że nikt ich nie rozumie,
    • nie potrafią się uczyć,
    • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedzą jak,
    • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
    • chcą podzielić się sukcesami i radościami

    Mogą przyjść  z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

     

    Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:

    • niepokoi ich  zachowanie dziecka,
    • chcą porozmawiać o dziecku,
    • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
    • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
    • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
    • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
    • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

    Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

    Zadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
    z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
    pomocy  psychologiczno - pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

    § 24.

    Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

    1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
    5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
    6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
     • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
     • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    Spis ogólnopolskich telefonów zaufania

    116 111
    Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

    Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.
    Telefon czynny od poniedziałku do niedzieli od 12:00 do 2:00
    Wiadomość przez stronę www.116111.pl  możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116111 jest całkowicie bezpłatna.

    800 100 100      
    Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

    Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00.

    800 12 12 12
    Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

    Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien - np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer - konsultanci do Ciebie oddzwonią.

    800 12 00 02     
    Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

    Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę.

    800 120 226
    Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

    801 199 990
    Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania"

    Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

    801 889 880
    Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

    Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym - rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.
    www.uzaleznieniabehawioralne.pl        

    800 108 108
    Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

    Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.
    Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/ 

    800 080 222
    Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

    Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice i nauczyciele mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów,  pedagogów i prawników.  Każdy, kto ma problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych może zadzwonić i skorzystać ze wsparcia.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych