• Czas pracy doradcy zawodowego

    • Godziny pracy doradcy zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w roku szkolnym 2020/2021 w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4  - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty zrealizowane poza formułą ZIT.

     Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     13:00 - 15:00 08:00 - 10:30 09:00 - 11:00 09:00 - 11:00 09:00 - 13:00


     Zadania doradcy zawodowego:

     • stałe motywowanie uczniów do czynnego, efektywnego udziału w projekcie,
     • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, ich predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
     • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/uczestników projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
     • wdrażanie i realizacja planu wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie szkoły, podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie,
     • rozwijanie mocnych stron uczniów/uczestników projektu i niwelowanie słabych,
     • gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
     • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat rynku pracy, instytucji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych