• Czas pracy doradcy zawodowego

    • Godziny pracy doradcy zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w roku szkolnym 2017/2018 w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4  - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty zrealizowane poza formułą ZIT.

     Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
     12:00 - 15:00 11:30 - 14:30 13:00 - 15:00 10:00 - 13:00


     Zadania doradcy zawodowego:

     • stałe motywowanie uczniów do czynnego, efektywnego udziału w projekcie,
     • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, ich predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
     • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/uczestników projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
     • wdrażanie i realizacja planu wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie szkoły, podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie,
     • rozwijanie mocnych stron uczniów/uczestników projektu i niwelowanie słabych,
     • gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
     • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat rynku pracy, instytucji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

  • Otwarcie warsztatów budowlanych
  • „Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-niemieckim w praktyce”
  • „Zapomniane przepisy w nowoczesnej odsłonie”
  • „Gwiazdy stańcie na chwilę” – Studniówka 2020
  • W oczekiwaniu na jedyne takie w roku Święta
  • Symboliczne Otwarcie Drzwi do nowego kierunku kształcenia
  • Ostatnie pożegnanie śp. Leona Szczepańskiego
  • Z dumą i klasą
  • 101 lat niepodległej Polski
  • W podziękowaniu za codzienny trud
  • Wycieczka zawodoznawcza
  • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
  • Rok szkolny 2018/2019 za nami…
  • Zdjęcia szkoły