• O projekcie

    • Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie informuje, że w szkole rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

     Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r.
     Wartość projektu - 5 212 166, 17 zł.
     Dofinansowanie ze środków unijnych – 4 860 866,17 zł.

     Partnerem projektu jest Konsorcjum – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp., Profi Biznes Group Sylwia Majewska.
     Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim, a celem szczegółowym zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

     Czeka uczniów, nauczycieli, pracodawców wiele ciekawych, atrakcyjnych form  nauki i pracy, mających na celu przygotowanie na wysokim poziomie przyszłego potencjalnego pracownika. Szereg dodatkowych nowatorskich, innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu ukierunkowanych jest na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez praktyczną i nowoczesną edukację zawodu oraz podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego przy ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy. W ramach tego unijnego wsparcia także zaplecze techniczne szkoły (pracownie diagnostyki samochodowej, gastronomii, ekonomii, logistyki i spedycji, techniki biurowej, technologii, towaroznawstwa i środków transportu oraz  pracownie komputerowe) zostanie doposażone w nowoczesne maszyny, sprzęt, urządzenia pomoce i środki audiowizualne i multimedialne.

     Przewidywane działania.

     1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe).
     2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych (kursy, szkolenia, obozy naukowe, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów).
     3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych.
     4. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.
     5. Praktyki staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.
      

     Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, nauczycieli, pracodawców do współpracy.

     Dyrektor Szkoły
     Grażyna Sobieraj

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych