• Aktualności

     • Z dumą i klasą
      • Z dumą i klasą

      • Na imię ma Wiktoria, pochodzi z okolic Sulęcina i co ważne jest absolwentem klasy mundurowej naszej szkoły, którą ukończyła w ubiegłym roku szkolnym. Tuż po zakończeniu nauki wraz z kilkoma koleżankami postanowiła złożyć wniosek o powołanie do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim. Po spełnieniu wymogów proceduralnych związanych z kwalifikacją wojskową oraz pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury została skierowana do odbycia służby przygotowawczej w jednostce wojskowej. Już 5 października br. w obecności Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wśród ok. 2500 żołnierzy i 1800 elewów z całego kraju, którzy wstąpili do Wojska Polskiego i rozpoczęli służbę przygotowawczą złożyła uroczystą przysięgę wojskową. Na uwagę zasługuje fakt, że jako jedna z tej olbrzymiej ilości wojska znalazła się w czwórce żołnierzy wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar. Ceremonia przysięgi wojskowej odbyła się w miejscu szczególnym dla każdego Polaka, miejscu, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, czyli na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po uroczystej przysiędze wojskowej wraz z delegacją żołnierzy na czele z Ministrem Obrony Narodowej złożyła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

       Uczniowie wraz z Gronem Pedagogicznym są dumni z tego, że nasza absolwentka godnie i z honorem reprezentuje postawy, które staramy się krzewić wśród naszych uczniów i które pozytywnie wpływają na kształtowanie wizerunku szkoły i naszego regionu.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

     • 101 lat niepodległej Polski
      • 101 lat niepodległej Polski

      • 8 listopada 2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się uroczystość, podczas której świętowaliśmy 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podobnie jak  przed rokiem nasza szkoła wzięła udział  w Akcji  „Szkoła do hymnu", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Edukacji. O godzinie 11.11. na tle biało – czerwonej flagi, prezentowanej przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów odśpiewaliśmy czterozwrotkowy Hymn Polski.

       Koło Teatralne Bystrzaki po kierunkiem pani Anny Sobieraj przygotowało z tej okazji  montaż słowno-muzyczny pt: „To jest Polska”. Opowieść o rozbiorach, przemówienie marszałka Józefa Piłsudskiego przed wymarszem I Kompanii Kadrowej, słowa przysięgi na wierność Ojczyźnie, wiersze i pieśni patriotyczne, przeniosły zebranych w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność, ale także skłoniły do refleksji nad współczesną Polską, naszymi postawami, naszym patriotyzmem. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, dziękując społeczności szkolnej za godne uczczenie Rocznicy Niepodległości, przypomniała o konieczności pamiętania  o tych, którzy dla nas tę wolność wywalczyli nie tyko dzisiaj, ale każdego dnia.

       Karina Rogowska

     • „Trasą hoteli i restauracji”- obóz naukowy
      • „Trasą hoteli i restauracji”- obóz naukowy

      • W dniach 06-08.11.2019r. młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, uczestniczyła w obozie naukowym ,,Trasą hoteli i restauracji”. Trzydniowy pobyt w Poznaniu zorganizowany był w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.

       Uczestnicy obozu wzięli udział w zajęciach w trakcie których mieli możliwość pogłębienia wiedzy z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Podczas wizyt studyjnych uczniowie zwiedzali ,,od kuchni’’ ciekawe poznańskie obiekty turystyki, rekreacji, wypoczynku w niecodziennych kontaktach w rzeczywistych warunkach pracy. W restauracji „Bamberka” jej właściciele zapoznali młodzież z tajnikami profesjonalnej obsługi klienta, działalnością marketingową obiektu oraz pokazali w jaki sposób rozwijać własny warsztat pracy. Młodzież miała możliwość spróbowania tradycyjnych, regionalnych przystawek, dań gorących. W hotelu IBB Andresia**** uczestnicy zobaczyli  z bliska na czym polega praca w różnych częściach hotelu, jakie standardy obowiązują w obiekcie, jak wyposażone są poszczególne rodzaje jednostek mieszkalnych.

       Obóz naukowy to czas nie tylko zdobywania wiedzy, umiejętności, ale także nowe, niezapomniane doświadczenie, motywujące do podnoszenia kwalifikacji, dbania o rozwój osobisty i przyszłą karierę.

       Joanna Piotrowska

       nauczyciel

      • „Żołnierz zawodem na życie”

      • 6 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyło się pierwsze z zaplanowanych w tym roku szkolnym spotkań z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. Adresatem interaktywnych zajęć prowadzonych przez pana kpt. Daniela Krutowa oficera wydziału rekrutacji byli uczniowie klas maturalnych, którzy wkrótce opuszczą mury szkoły i już dzisiaj planują swoją przyszłość zawodową.

       Celem prezentacji było przedstawienie możliwych ścieżek kariery oraz korzyści płynących z pełnienia zawodowej służby wojskowej. Młodzież zdobyła wiele cennych informacji o rozwoju zawodowym w wojsku, który można rozpocząć od służby przygotowawczej poprzedzonej postępowaniem rekrutacyjnym w korpusach szeregowych zawodowych i podoficerów. Kolejną drogą jest służba kandydacka na wyższych uczelniach, pozwalająca uzyskać mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Obecnie Siły Zbrojne RP prowadzą nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej zapewniających bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

       Szeroki wachlarz możliwości rozpoczęcia pracy w wojsku może stać się dla wielu absolwentów naszej szkoły dobrą alternatywą rozwoju zawodowego. Do wyboru takiej ścieżki kariery mogą zachęcić godne wynagrodzenie oraz bogate zaplecze socjalne.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Podróż dookoła świata – „Paździory” 2019
      • Podróż dookoła świata – „Paździory” 2019

      • Dnia 29 października 2019r. zgodnie z coroczną tradycją w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się „Paździory” - uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów  w poczet społeczności szkolnej.  Organizatorem imprezy byli ubiegłoroczni zwycięzcy  klasa II Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcą panią Ireną Romanowską, która profesjonalnie  przewodniczyła w uczniowskiej wycieczce dookoła świata. Byliśmy w Meksyku, Indiach, Japonii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Szkocji, Polsce, Grecji, Rosji i Egipcie. Dzięki ciekawym, barwnym prezentacjom przypomnieliśmy sobie ważne informacje, pogłębiliśmy wiedzę o kulturze, tradycji, obyczajach i smakach tych krajów. Nie zabrakło także autorskich wierszy i piosenek z życia klas i quizu z wiedzy o szkole.

       Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj dokonała tradycyjnego obcięcia ogonów, życząc nowym uczniom samych edukacyjnych sukcesów i dużo radości w szkolnej wędrówce, następnie pogratulowała zwycięzcom. Najlepszą okazała się klasa I Liceum Ogólnokształcącego - wychowawca pani Anna Kowalewska, drugie miejsce trafiło do klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca pani Agnieszka Czarnecka, a trzecie do klasy I Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik hotelarstwa – wychowawca pani Karolina Ignatowicz. Słodkości i upominki dla klas były nagrodą i podziękowaniem za  wspaniałą, wspólną zabawę.

       Karina Rogowska

      • „Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej”- obóz naukowy

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięła udział w obozie naukowym „Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej”, który odbył się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 23-25.10.2019r, zorganizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.

       Trasą automatycznej produkcji obu branż podążali uczestnicy którzy  mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy  i umiejętności z zakresu produkcji wyrobów piekarniczych oraz wędliniarskich. W jednym  z największych w okolicy Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Krzysztofa Sobieraja, uczniowie poznali od podstaw proces produkcji, rozbioru i dystrybucji mięsa i jego przetworów. Właściciel zakładu zapewniał, że gwarantowana jakość wyrobów i ich tradycyjny smak to atuty firmy, które znajdują uznanie u konsumentów krajowych i zagranicznych. Z kolei w Zakładzie Piekarniczym Bogdana Koszyka w Gorzowie Wlkp., uczniowie zobaczyli z bliska produkcję wyrobów piekarskich i cukierniczych oraz proces powstawania zakwasu chlebowego. Mieli także  możliwość wyrobu własnego chleba oraz rogali, co pozwoliło zdobyć wiedzę z zakresu produkcji, co spotkało się z wielkim entuzjazmem młodzieży. Pracownicy odwiedzanych firm udzielali fachowych informacji i pokazali że  wiedza i umiejętności zdobywane podczas praktyk, to najlepsza forma nauki, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

       Uczestnicy podsumowując udział w projekcie zgodnie przyznali, że było to niezapomniane przeżycie, które daje motywacje do rozwijania kompetencji i  umiejętności zawodowych zgodnie z wymogami rynku pracy.

       Nauczyciel zawodu

       Beata Janicka

     • Badam się – mam pewność
      • Badam się – mam pewność

      • 25 października 2019 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne  na temat wczesnego wykrywania raka piersi, a także nowotworów skóry. W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sulęcinie, pani Joanna Kubicka oraz pani Katarzyna Grupińska,  zapoznały uczniów z wiedzą dotyczącą najważniejszych czynników ryzyka, objawów, diagnostyce oraz profilaktyce nowotworów. Młodzież obejrzała filmy, w których udowodniono, że wcześnie wykryte zmiany w naszym organizmie mogą być skutecznie leczone. Podczas specjalistycznego instruktarzu uczennice mogły zapoznać się z metodami samobadania piersi, a także samodzielnie przećwiczyć je na profesjonalnym fantomie.Podniesienie świadomości młodzieży, co do konieczności obserwowania swojego ciała i reagowania na niepokojące sygnały we wczesnym etapie  jest niezwykle ważnym aspektem zdrowia i życia.

       Karina Rogowska

     • Uroczystości rocznicowe 17WBZ
      • Uroczystości rocznicowe 17WBZ

      • Na zaproszenie dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej delegacja uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział w uroczystościach rocznicowych urodzin i śmierci patrona, 17 WBZ, które odbyły się w dniu 25 października przy pomniku generała broni Józefa Dowbór-Muśnickiego w Międzyrzeczu. Obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku dla dowódcy brygady gen. bryg. Roberta Kosowskiego, przywitania uczestników uroczystości i podniesienia flagi państwowej na maszt. Po okolicznościowych przemówieniach dowódcy brygady i zaproszonych gości, przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Międzyrzecza oraz delegacje okolicznych szkół w tym Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze pod pomnikiem Patrona 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Na koniec pododdział honorowy 17WBZ odśpiewał Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym oficjalne obchody zostały przeniesione do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się spotkanie autorskie z płk dr hab. Juliuszem Tymem prof. nadz. Akademii Sztuki Wojennej autorem książki „Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku”.

       W czasie spotkania zadawano wiele pytań dotyczących powstania książki, zbierania i pozyskiwania materiałów historycznych oraz trudności, jakie towarzyszyły podczas jej powstawania.Na zakończenie pan profesor zwracając się do uczestników spotkania, w tym do młodzieży szkolnej stwierdził, że najważniejszym źródłem wiedzy nie tylko historycznej jest słowo pisane zawarte głównie w książkach, które stanowią nieodłączny element rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Polecił, aby w dobie technologii cyfrowych i Internetu czytać jak najwięcej książek i z nich przede wszystkim czerpać wiedzę. Po tak interesującym spotkaniu z dużą ilością faktów historycznych trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

      • „Janowym piórem”, czyli o spektaklu po spektaklu

      • Jaką wartość może przedstawiać pióro, którym Jan Kochanowski – ojciec języka polskiego – napisał niezapomniane fraszki, pieśni i treny? Co byłbyś skłonny zrobić, by wejść w jego posiadanie? Jeden z bohaterów spektaklu, na który - 22 października - wybrała się młodzież z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie,  imiennik Jana z Czarnolasu zresztą, był gotów w zamian za wymieniony wyżej przedmiot zaprzedać duszę diabłu. Co go pchnęło do tak desperackiego kroku?  Brak widoków na promocję do następnej klasy i rozmowa z diabłem, który za pomocą zręcznie spreparowanych argumentów przekonał naiwnego nastolatka, że pióro mistrza Kochanowskiego uchroni go przed repetowaniem roku.

       By zdobyć przyrząd niezbędny do podpisania umowy z czartem, bohater sztuki wyrusza w pełną przygód podróż w czasie. Przenosi się do XVI w., w którym żył Jan Kochanowski.  Nie odstępuje go ani na krok. Posuwa się do kłamstw, pochlebstw, słowem dwoi się i troi, by odebrać poecie jego „narzędzie pracy”. Kochanowski nie rozstaje się jednak ze swoim piórem. Ciągle coś tworzy.

       Kiedy po wielu nieudanych próbach Janek zdobywa wreszcie swoje trofeum, wzbrania się przed tym, by je zatrzymać, bo górę bierze nad nim współczucie dla poety, który właśnie stracił ukochaną córkę, Urszulkę.

       Wstrząśnięty tą tragedią chłopak rezygnuje z podpisania cyrografu z diabłem. Godzi się z myślą o tym, że będzie musiał powtarzać klasę, do czego ostatecznie nie dochodzi, bo dzięki podróży w czasie, zmienia się z klasowego nieuka w omnibusa.Młodzież z naszej szkoły z zapartym tchem śledziła przemianę, jaka dokonała się w Janku.

       Spektakl przypadł uczniom do gustu z co najmniej dwóch powodów. Przede wszystkim poszerzył ich wiedzę na temat renesansu, Jana Kochanowskiego i okoliczności powstania jego najważniejszych utworów. Przedstawienie, o którym mowa, miało też wartość moralną. Na poziomie dosłownym można sprowadzić ją do sugestii, by przykładać się do nauki i nie zwlekać z poprawą ocen do ostatniej chwili. Wszak nikt nie wychodzi dobrze na układach z siłami nieczystymi.

       Krzysztof Kraszewski

     • W podziękowaniu za codzienny trud
      • W podziękowaniu za codzienny trud

      • Dnia 11.10.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy jedno z najważniejszych świąt w szkolnym kalendarzu - Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w stronę Dyrekcji, Grona pedagogicznego i Pracowników niepedagogicznych szkoły, popłynęły życzenia, gratulacje, kwiaty.  Artyści Szkolnego Koła Teatralnego „Bystrzaki" pod kierunkiem pani Anny Sobieraj w przedstawieniu  „Szkoła na wesoło” zaprezentowali zabawne teksty z codziennego życia szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na  ręce dyrektora szkoły złożyli piękne bukiety  symbolizujące podziękowanie za szkolny,  codzienny trud.

       Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia wdzięczności partnerom, przyjaciołom szkoły,  wszystkim tym, którzy aktywnie wspierają  edukację młodzieży. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podziękowała nauczycielom, wychowawcom,  pracownikom administracji i obsługi, zaproszonym gościom za niezmiernie ważną, niełatwą pracę związaną z kształceniem, wychowaniem i opieką.

       W dniu 14.10.2019 na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy starostę sulęcińskiego, pana Tomasza Jaskułę. Skierował on życzenia oraz wręczył  nagrody starosty sulęcińskiego, które otrzymali, dyrektor szkoły pani Grażyna Sobieraj oraz nauczyciele pani Anna Sobieraj i  pan Damian Kierzek. Z rąk Dyrektora Szkoły nagrody uznania trafiły do szczególnie wyróżniających się  nauczycieli, kadry kierowniczej, pracowników administracji i obsługi. Gratulujemy i życzymy na wszystkich szkolnych,  nie zawsze prostych, drogach dużo wytrwałości,  słonecznej pogody i zdobywania celów.

       Karina Rogowska

     • Festiwal Nauki z AWF
      • Festiwal Nauki z AWF

      • W czwartek 17 października 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w III edycji „Gorzowskiego Festiwalu Nauki z AWF”. Podczas warsztatów i wykładu młodzież poznawała zagadnienia z genetyki, anatomii, fizjologii, fizjoterapii, dietetyki, biologii, chemii i fizyki. Edukacja pod hasłem:  „Gimnastyka na pokładzie samolotu” pozwoliła uczestnikom przypomnieć fizjologię naczyń krwionośnych oraz poznać wpływ wielogodzinnej podróży samolotem na te naczynia, ze szczególnym uwzględnieniem economy class syndrom - ECS. Zapoznanie z profilaktyką,  szczególnie z ćwiczeniami, które należy wykonać podczas transatlantyckich podróży samolotem przyniesie z pewnością owoce w przyszłości. Wysłuchanie wykładu prof. dr hab. Leszka Jerzaka o tematyce ilu można mieć przyjaciół i co z tym mają wspólnego geny niejednemu otworzyło „oczy” na krąg ok. 150 otaczających ich osób. Kolejny warsztat na temat ciekłego azotu umożliwił obserwowanie wpływu tej substancji na rzeczywistość, która nadawała znanym powszechnie rzeczom nowych właściwości. Spożywanie produktów spożywczych poddanych jego obróbce było wyjątkowym kulinarnym przeżyciem. Tak szybkie mrożenie jedzenia sprawia,  że w pełni zostaje zachowany jego smak i aromat. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat enzymów trawiennych na przykładzie pepsyny, która bierze udział w procesie trawienia żywności, jej aktywności i czynników, od których ta aktywność zależy. Na kolejnych warsztatach rozwijali kompetencje poznawcze i kreatywne zapoznając się z neurobiologicznymi podstawami uczenia się. Dowiedzieli się, co je mózg, co go fascynuje i pobudza, a co mu szkodzi. Było to inspirujące spotkanie z nauką, które dostarczyło uczestnikom nie tylko pogłębienia wiedzy, ale również niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy.

       Grzegorz Olszowski

     • Świętowaliśmy Dzień Chłopca
      • Świętowaliśmy Dzień Chłopca

      • Dnia 30.09.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy Dzień Chłopca. Damska część Samorządu Uczniowskiego we współpracy z panią dyrektor Grażyną Sobieraj postanowiły uczcić to sympatyczne Święto, a także  trafić do mężczyzn tradycyjnym i sprawdzonym sposobem w myśl powiedzenia: „Przez żołądek do serca”. Zaproszeni do szkolnej świetlicy panowie, oczywiści  w towarzystwie dam, delektowali się smakołykami przygotowanymi przez uczennice podczas praktycznych zajęć gastronomii. Były to pyszne dania z grilla. Nie zabrakło dowcipnych życzeń, wspólnych rozmów i muzyki. Chwila oddechu po pracowitym wrześniu na pewno zostanie miło i smacznie  zapamiętana.

       Samorząd Uczniowski

     • Wycieczka zawodoznawcza
      • Wycieczka zawodoznawcza

      • 13.09.2019r. młodzież  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział w wycieczce edukacyjnej na  „V Konferencję prac pod napięciem ENEA Operator” w  Łagowie Lubuskim, zrealizowanej ramach współpracy partnerskiej szkoły z firmą ENEA OPERATOR. To już kolejne przedsięwzięcie, zorganizowane i sfinansowane przez partnera tej Firmy.Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych i technik mechatronik wraz z nauczycielami zawodu.   Jednym z punktów programu Konferencji był  pokaz na poligonie szkoleniowym patronackiej Firmy, gdzie zaprezentowano najnowocześniejsze  wyposażenie pojazdów służące do usuwania awarii na liniach energetycznych oraz budowy  nowych sieci. Młodzież miała możliwość zapoznania się ze sposobami przeprowadzania napraw i usuwania awarii na liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia przy włączonym zasilaniu, ale także  porozmawiania z doświadczonymi monterami. Nie zabrakło także poczęstunku, który na świeżym powietrzu smakował wyśmienicie.Uczestnicy spotkania podkreślają, że wsparcie ze strony patrona w procesie kształcenia zawodowego w postaci praktycznych  szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i urządzeń jest bezcenne  w procesie kształcenia, rozwoju i  przyszłej pracy zawodowej. Stąd nasze gorące podziękowania, które składamy naszemu Partnerowi - Firmie ENEA OPERATOR za wspaniałą organizację wycieczki, która dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim stała się źródłem zawodowych inspiracji.

     • Akcja sprzątaMY polskie lasy
      • Akcja sprzątaMY polskie lasy

      • W piątek 20 września uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w Ogólnopolskiej  Akcji Sprzątania Lasów pt.  sprzątaMY zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, a skierowanej szczególnie do młodzieży szkolnej. Taka akcja została przeprowadzona w każdym z 430 nadleśnictw w kraju.  We współpracy z Nadleśnictwem Sulęcin nasza młodzież posprzątała las w okolicy Jeziora Ostrowskiego. Po pracowitych godzinach spędzonych na porządkowaniu był też czas na integrację przy pieczonych kiełbaskach i wypoczynek na łonie natury. Lasy to nasze wspólne dobro, nie zaśmiecajmy ich, bo muszą służyć  naszej planecie, nam i kolejnym pokoleniom. Niech ta myśl przyświeca nam zawsze, gdy korzystamy z dobrodziejstw przyrody.

       Karina Rogowska

     • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
      • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

      • Czas wypoczynku i wakacyjnej beztroski dobiegł końca, uczniowie w pełni sił, wypoczęci, opaleni, zwarci i gotowi stawili się do nauki i pracy. 2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor  Zespołu Szkół Licealnych  i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, pani Grażyna Sobieraj  gorąco przywitała  przybyłych Gości, Grono Pedagogiczne, Uczniów i ich Rodziców.

       Podkreśliła, że przed nami kolejne zmagania edukacyjne, szczególnie ukierunkowane na profilaktykę uzależnień, wychowania do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych oraz kreatywności i przedsiębiorczości. Szczególnie ciepło i serdecznie  zwróciła się  do licznych pierwszoklasistów, życząc im sumienności, pracowitości i jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom i rodzicom wytrwałości, satysfakcji i uznania za niezwykle ważną i odpowiedzialną misję pedagogiczną, wychowawczą, opiekuńczą.

       Na Inauguracji gościliśmy pana Tomasza Jaskułę – starostę sulęcińskiego, oraz panią Annę Rymsza - przewodniczącą  Rady Rodziców.

       Tego dnia nie zapomnieliśmy o tak ważnej 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Słowami wierszy, dźwiękami muzyki, symbolicznymi biało-czerwonymi kwiatami i minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych ofiar.

       Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły, zapewniając, że będą godnie ją reprezentować, cenić wartości, postępować zgodnie z zasadami   i  w pełni korzystać ze zdobytej wiedzy. Najzdolniejszym uczniom, Weronice Młyńczak, Bogumile Rurarz, Magdalenie Lichman, Domice Kościecha, Natalii Gałaj, Jakubowi Ossowskiemu, Piotrowi Boguszewskiemu, Miłoszowi Zaleśnemu, Piotrowi Gramza wręczono Stypendia Naukowe Starosty Sulęcińskiego. Akt nadania nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymała pani Anna Sobieraj. Nagrody jubileuszowe, słowa uznania i podziękowania za podjęty trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły odebrali nauczyciele z wieloletnim stażem pracy, pani Irena Romanowska, pani Anna Tracz, pani Agnieszka Czarnecka, pani Anna Kowalewska, pan Paweł Łubniewski oraz pan Krzysztof Staats.

       Rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się optymistycznie. Stawiajmy sobie ambitne cele i dążymy do ich realizacji. Powodzenia!

       Weronika Młyńczak

       ucz. kl. III T log/ek

     • Rok szkolny 2018/2019 za nami…
      • Rok szkolny 2018/2019 za nami…

      • 19.06.2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego i jednocześnie pożegnania uczniów klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, w tym Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła,  Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego pan Czesław Symeryak, Grono Pedagogiczne, Pracodawcy,  Rodzice i Uczniowie.Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podsumowała mijający rok szkolny, uznając go   za owocny, pełen  sukcesów uczniów i nauczycieli. Słowami Piotra Szreniawskiego podkreśliła, że „dobra szkoła to taka, która nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. Nasza szkoła taką misję wypełnia, przygotowując do życia we współczesnej cywilizacji. Pogratulowała także absolwentom ukończenia szkoły, podkreślając ważność i konieczność  dalszego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.   Podziękowania za nauczycielski i uczniowski szkolny trud oraz wakacyjne życzenia popłynęły ze strony przedstawicieli władz samorządowych.Swoich wychowanków, już absolwentów, żegnali wychowawcy  – pani Marzena Ćwiklińska i  pan Krzysztof Kulej. Uczniowie, dziękując za lata nauki, dostarczyli biorącym udział w szkolnej uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie i sympatię oraz kwiaty. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończący naukę, zaprezentowali wykonane przez siebie dzieła typowe dla danych zawodów. Były to  prezentacje kunsztu mechanicznego, sztuki fryzjerskiej, kucharskiej i cukierniczej.Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i dyplomów tym, którzy przez cały rok szkolny zapracowali na nie rzetelnie wypełniając szkolne obowiązki, włączając  się aktywnie w życie szkoły i lokalnego środowiska, ale też godnie reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach. Przechodni puchar Orłów Frekwencji wręczono uczniom klasy I technikum w zawodzie technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Klasa III liceum ogólnokształcącego  otrzymała zaś  tytuł oraz puchar przechodni Sokołów Nauki, wykazując się najwyższą średnią ocen. Puchar i medale odebrała szkolna drużyna dziewcząt w piłce nożnej, która zajęła II miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.Przed nami wakacje. Pamiętajmy, że to czas wypoczynku i gromadzenia sił na następny rok szkolny. Życzymy wszystkim aby, były one radosne, słoneczne, ale nade wszystko bezpieczne. Do zobaczenia we wrześniu.

       Karina Rogowska

     • Partnerska debata
      • Partnerska debata

      • 04.06.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się kolejna debata społeczna pt. „Narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc – zagrożenia, współczesnej młodzieży”. Jej inicjatorami byli dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie nauczyciele, zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek powiatowych, m.in.: Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sulęcinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Policji. Sierżant Sztabowy Andrzej Barciński omówił tematykę związaną z cyberzagrożeniami. W ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej organizowanej przez MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, zebrani mogli poznać zakres odpowiedzialności karnej dotyczącej posiadania i zażywania substancji zabronionych. Pani Aneta Pawlaczyk psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. objaśniła mechanizm uzależnienia i konsekwencji zażywania narkotyków. Dyskusja na temat omawianych zagrożeń, miała na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Realizacja działań profilaktyczno- wychowawczych przy wsparciu tak wielu partnerów – specjalistów,  to dobry sposób na zdobycie  najnowszej wiedzy, kształtowanie właściwych postaw.

       Karina Rogowska

     • Piknikowy Dzień Dziecka
      • Piknikowy Dzień Dziecka

      • 03.06.2019. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  świętowaliśmy Dzień Dziecka. Była to impreza - niespodzianka, która niezwykle ucieszyła uczniów. Gorące słońce grzało, a my w cieniu drzew zajadaliśmy pyszne  kiełbaski, z grilla, popijaliśmy zimną lemoniadę, słuchaliśmy muzyki i kontemplowaliśmy piękno czerwcowego dnia. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj skierowała do nas piękną wiązankę życzeń. Dziękujemy za chwilę wytchnienia przed pracowitym końcem roku. Było bardzo przyjemnie…

       Weronika Młyńczak

       ucz. Kl II T log /ek

     • Handel ludźmi – jak nie zostać jego ofiarą?
      • Handel ludźmi – jak nie zostać jego ofiarą?

      • 30 maja 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie dotyczącym handlu ludźmi. O zagrożeniach i konsekwencjach związanych z tym niezwykle realnym problemem mówiła sierż. Klaudia Richter. Wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia narażeni są na próbę zwerbowania  przez grupy przestępcze. O czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć stania się ich ofiarą,  nie zostać zmuszonym do niewolniczej pracy, czy wykorzystanym seksualnie?. Racjonalne postępowanie, zachowanie środków ostrożności, wiedza o ewentualnym pracodawcy, pośredniku pracy, dopełnienie formalności, kontakt z bliskimi pomoże zadbać o nasze, zdrowie i życie. Bezpieczeństwo jest w naszych rękach, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza.

       Karina Rogowska

     • Rzemieślnicy znowu w modzie
      • Rzemieślnicy znowu w modzie

      • Dnia 22.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w wycieczce do Frankfurtu nad Odrą w ramach projektu „Dopasowanie na miarę”, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą – region Brandenburgia Wschodnia.Spotkanie dotyczyło kształcenia dualnego w Niemczech i orientacji zawodowej w zawodach rzemieślniczych. Uczestnicy zwiedzili warsztaty szkoleniowe w Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej. Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy branżowe, podczas których uczniowie mogli nie tylko zobaczyć nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy, zdobyć informacje o różnych zawodach, ale także sprawdzić swoje umiejętności, wczuwając się  w role poszczególnych rzemieślników. Droga prowadząca do zdobycia tytułu czeladnika lub mistrza jest pełna wyzwań, wiąże się z nakładem pracy, za którą otrzymuje się stosunkowo dobre wynagrodzenie już podczas nauki u pracodawcy. Podsumowaniem spotkania był quiz wiedzy dotyczący kompetencji w profesjach tj. murarz, malarz, fryzjer, elektryk, kominiarz, czy spawacz.Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, że trafione w potrzeby rynku wykształcenie zawodowe i znajomość języków obcych, to dobry kapitał na przyszłość, który pozwoli realizować swoje zawodowe marzenia w wybranym miejscu świata.

       Jadwiga Tamulewicz

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych