• Aktualności

      • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      • „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze"

       Barbara Cage

       Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

       Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem powstania był Hugo Kołłątaj. Pełna pierwotna nazwa brzmiała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Wprowadzała nowoczesne programy, metody i organizację nauczania.

       Powołanie Komisji Edukacji Narodowej stanowi jasny punkt w dramatycznej polskiej historii, a co istotne i nie tracące swej aktualności – jest przykładem konstruktywnej pracy prowadzonej ponad podziałami światopoglądowymi czy politycznymi w imię dobra państwa i narodu.

       Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich  pracowników oświaty. Historia tego święta w Polsce sięga 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono dzień 20 listopada Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się w Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku.

       Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocześnie bardzo odpowiedzialny, ponieważ w dużym stopniu od nauczyciela zależy, jaką drogą w dorosłym życiu podążą jego wychowankowie. Dlatego też, w tym dniu, pragniemy złożyć podziękowania za poświęcony czas, cenne uwagi, wskazówki, życzliwość i ogromne zaangażowanie w trud edukacyjny i wychowawczy. Dziękujemy za wszystkie starania, włożone w kształtowanie młodego pokolenia, składając życzenia wielu sukcesów, radości, uznania, szacunku uczniów i ich rodziców, satysfakcji w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o naszą przyszłość, wykształcenie i bezpieczeństwo. W tym szczególnym Dniu życzymy Pani Dyrektor Grażynie Sobieraj, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Administracji i Obsługi dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, wiele sił i energii  każdego dnia i w każdej chwili.

       Wdzięczna Społeczność Uczniowska 

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      • Początek roku szkolnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczynają uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół o godz. 8:00, uczniowie klas drugich o godz. 10:00, uczniowie klas trzecich i czwartych o godz. 12:00.

      • Informacja dla tegorocznych maturzystów

      • Odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów technikum i liceum Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2020 r. nastąpi w okienku podawczym świetlicy szkolnej (od strony parkingu) w dniu 11 sierpnia 2020 r. wg. poniższego harmonogramu:

       1. absolwenci LO i LOD - godz. 10:00
       2. absolwenci kl. IV Tlog/inf - godz. 10:30
       3. absolwenci kl. IV Tżug - godz. 11:00
       4. absolwenci kl. IV Tm/ps - godz. 11:30.
      • Akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie”

      • W całej Polsce trwają akcje szycia maseczek ochronnych. W Sulęcinie takich  przedsięwzięć również nie brakuje.  Jedna z nich miała miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, gdzie od dawna funkcjonuje profesjonalna pracownia krawiecka. Służy ona  kształceniu uczniów, ale w czasie trwania epidemii stała się miejscem  charytatywnej akcji, w ramach której nauczyciele uszyli 6 tysięcy sztuk maseczek.

       Jak to się stało, że w przeciągu 3 ostatnich miesięcy na stole krawieckim znalazło się tyle DOBRA? Wystarczyła inicjatywa Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych,  Grażyny Sobieraj i grupy ludzi  o wielkich sercach. Wystarczył też materiał, który dostarczono z sulęcińskiego szpitala, a nauczyciele tej szkoły zareagowali natychmiastowo i w wolnym czasie od zdalnego nauczania podjęli się nowych wyzwań. Do tej pory prawie żaden z nich nie miał do czynienia z maszyną do szycia, ale pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela w zawodzie krawca, pani Marzeny  Ćwiklińskiej, w bardzo krótkim czasie opanowali wszystkie etapy szycia maseczki, jej niełatwego wykroju, składania, robienia zakładek, przeciągania gumek. Każdego dnia przyświecała im myśl, że ta pojedyncza osłona na twarzy pielęgniarki, ratownika medycznego, czy pacjenta jest darem  serca.

       Za poświęcenie czasu, bezinteresowną pracę, szczególne podziękowania, na ręce nauczycieli – wolontariuszy złożyli – Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła oraz Dyrektor lokalnego szpitala, pani Agnieszka Zaręba podkreślając zaangażowanie, ofiarność i solidarność w tej trudnej dla nad wszystkich rzeczywistości. W czasie potrzeby, kiedy powinniśmy się wspierać,  takie akcje to nie żadne bohaterstwo, tylko odruch serca. Warto zarażać dobrem innych, bo dobro zawsze wraca.

      • Kochani Uczniowie

      • – nareszcie upragnione

       na tą chwilę czekaliśmy wszyscy po ciężkiej pracy wkraczamy w wakacje z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie możemy jednak zapomnieć, iż Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.

       Na wakacjach w czasie pandemii musimy zachować szczególną ostrożność.

       Pandemia nie minęła !!!

       Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności.

       Wykorzystajcie ten czas na odpoczynek i bawcie się dobrze, ale pamiętajcie – BEZPIECZNIE.

       Dziękując za cały rok pełen wrażeń i sukcesów, życzę wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód i wielu niezapomnianych przeżyć !!!

       Wracajcie do nas cali i zdrowi !!! Do zobaczenia we wrześniu.

       Pedagog szkolny

       Karolina Ignatowicz

      • „Logistyka dla technika”

      • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w programie edukacyjnym „Logistyka dla technika”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu była Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z trzecią największą siecią badawczą w Europie, która zajmuje się doradztwem logistycznym poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w e-gospodarce, przy projektowaniu magazynów, czy tworzeniu etykiet logistycznych.

       Realizacja programu opierała się na nowoczesnym nauczaniu. Uczniowie brali udział w webinarach prowadzonych w rzeczywistym czasie przy użyciu technologii webcast. Dzięki transmisji na żywo eksperci prowadzący szkolenia opowiadali o praktycznym wykorzystaniu wiedzy w branży logistycznej.

       Udział w programie zapewnił większą dostępność do wiedzy logistycznej, zwiększył skuteczność nauki wśród uczniów, którzy mogli na bieżąco utrwalać zdobytą wiedzę poprzez quizy i uzyskane materiały dydaktyczne.

       Jadwiga Tamulewicz

       nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie

      • Zdalna uroczystość zakończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020

      • Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - uczennicy Emilii Prugar

       Witam na oficjalnej, zdalnej uroczystości zakończenia nauki w roku szkolnym 2019/2020. Nie możemy się spotkać i pożegnać, tak jak zawsze, jak co roku, na szkolnej akademii,  ale mino wszystko dzisiaj jesteśmy Wszyscy razem w kontakcie wirtualnym, dokonując podsumowania zmagań edukacyjnych oraz dziękując Dyrekcji, Nauczycielom za całoroczny trud naszego kształcenia i wychowania.

       Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, pani Grażyny Sobieraj

       Panie Starosto, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Kochani Rodzice i Wy – najważniejsi – Nasi Uczniowie, Absolwenci

        

        

       Tak szybko mija czas....

       Nauka w roku szkolnym 2019/2020 dobiega końca. Była ona, szczególnie w ostatnich miesiącach wyjątkowo trudna. Wspólnie stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, ale daliśmy sobie radę. W myśl łacińskiej sentencji możemy powiedzieć „Koniec wieńczy dzieło”. Efekty dziesięciu miesięcy wytężonej pracy, nauczycielskiego i uczniowskiego trudu zawarte są w świadectwach, nagrodach, podziękowaniach i listach gratulacyjnych. To owoce  Naszego wspólnego udziału.  Gratuluję wszystkim Uczniom, Nauczycielom. Jestem z Was bardzo dumna i doceniam, jak nigdy Waszą tegoroczną pracę.

       Dziękuję to za mało....

       Szczególne słowa uznania kieruje do Grona Pedagogicznego. Dziękuję Państwu za trud kształcenia i wychowania młodzieży, dla której Wasze wsparcie, bycie ostoją i drogowskazem było szczególnie ważne w czasie trwającej epidemii. Dziękuję wszystkim Rodzicom za zrozumienie i cenną pomoc. Podziękowania także kieruję do organu prowadzącego, które składam na ręce starosty sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły i wicestarosty, pana Adama Basińskiego, dziękując za owocną współpracę i wszystkie działania skierowane w naszą stronę. Dziękuję Pracodawcom, Partnerom, Przyjaciołom Szkoły, którzy z zaangażowaniem towarzyszyli nam przez cały rok szkolny, uatrakcyjniając proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły.

       Nadchodzi chwila pożegnania...

       Ciepłe słowa pragnę teraz skierować do najważniejszych bohaterów dzisiejszej Uroczystości, oczywiście w stronę pierwszych w historii szkoły Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia. Kończy ją dzisiaj 45 młodych ludzi, którzy  już wkrótce zasilą rynek pracy. Są to kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, piekarze, wędliniarze,  elektrycy, fryzjerzy, krawce, mechanicy monterzy maszyn i urządzeń, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych, murarze - tynkarze, sprzedawcy. Nie pozostało mi nic innego jak pogratulować Wam zdobytej wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych, które z pewnością będą  procentowały z dnia na dzień w wielu sektorach gospodarki naszego kraju.

       Najserdeczniejsze życzenia...

       Przed nami zasłużony i długo oczekiwany okres wakacji. Życzę  Wam Drodzy Uczniowie, by były one bezpieczne, pełne słonecznych, ciepłych dni, niezapomnianych doznań i wrażeń. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Wszak Wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

       Wystąpienie Starosty Sulęcińskiego, pana Tomasza Jaskuły

       Szanowna Pani dyrektor, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy ZSLiZ w Sulęcinie, Drodzy Uczniowie!

       Bolesław Leśmian, polski poeta, wizjoner, którego dzieła wykraczały poza epokę w której żył. Kolejnym człowiekiem, o którym mówi się, że był niezrozumianym wizjonerem, był Nikola Tesla.Co łączy obu Panów? Ponadprzeciętna zdolność do przewidywania technologicznego postępu, który wydarzył się i nadal się dzieje ponad 100 lat po tym jak opisywali niezrozumiałe i niewyobrażalne zdarzenia i urządzenia, których dzisiaj używamy. Jednak nawet oni nie przewidywali, że w roku 2020 zakończenie roku szkolnego będzie przebiegać w takiej formule. Nikt nie wyobrażał sobie, że w 2020 r., z dnia na dzień, polska szkoła, będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem, które jeszcze przed nią nigdy nie stało.Dzisiaj zwrot „zdalne nauczanie” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zdalne nauczanie, które zastąpiło normalne lekcje, do którego może 1% placówek była odpowiednio przygotowana. W tym miejscu chciałem BARDZO SERDECZNIE podziękować, dyrektorom naszych placówek oświatowych. To oni od początku trwania pandemii, z ogromną odpowiedzialnością, przystąpili do realizacji zadań, na które nie byli wcześniej przygotowani. Jestem przekonany, że gdyby nie zespół nauczyli, którzy pracują w naszych jednostkach, a którzy podjęli natychmiast wyzwanie dot. zdalnego nauczania, często korzystając ze swojego sprzętu oraz przekraczając swoje technologiczne ograniczenia. W tym całym zamieszaniu, znaleźliście się Wy drodzy uczniowie. Jestem rodzicem dwójki uczniów szkoły podstawowej. Wiem doskonale, jaki ogrom pracy mieliście do wykonania, jakie przeszkody związane chociażby z internetem musieliście pokonać. Gratuluję szczególnie tym z Was, którzy pomimo ograniczeń uzyskali znakomite wyniki w nauce. Wasza postawa potwierdza zasadę, że „to nie aparat robi zdjęcia, a fotograf”. Nawet największe przeszkody, nie były w stanie zakłócić Waszego pędu do zdobywania wiedzy i potwierdzenia tego efektami końcowymi. Wiem również, jaki zakres prac związany z reżimem sanitarnym musiał zostać wykonany przez kadrę gospodarczą! Wszyscy swoje zadania wykonaliście bardzo dobrze, za co Wam serdecznie dziękuję i gratuluję.

       Wakacje w tym roku będą również wyjątkowe, jednak wszystkim Wam niewątpliwie się należą. Korzystajcie z tego czasu najlepiej jak potraficie, regenerując swoje siły, rozwijając swoje pasje. Wypoczywajcie bezpiecznie i wszyscy wracajcie zdrowi we wrześniu!

       Dziękuję za uwagę

       Tomasz Jaskuła

       Starosta Sulęciński

       Wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Anny Rymszy

       Szanowna Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Szacowni Goście, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie. Mijający rok szkolny okazał się dla nas wszystkich bardzo trudny. Wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością i poradzić sobie z nowymi, niełatwymi wyzwaniami. Zarówno Pani Dyrektor, jak i nauczyciele bardzo dobrze odnaleźliście się w nowych, niełatwych warunkach.  Mimo wielu przeszkód z sukcesem doprowadziliście nasze dzieci do końca roku szkolnego. W imieniu Wszystkich Rodziców pragnę złożyć najszczersze podziękowania za cały trud włożony w wychowanie, edukację, za dobre słowo, wsparcie i opiekę.

       W imieniu wychowawców klas kończących szkołę głos zabierze,  pani Karina Rogowska

       Kochani Wychowankowie, dumni Absolwenci!Jak szybko minęły trzy wspólne lata. Parafrazując meczowe zmagania można powiedzieć, że początek zawsze jest trudny,  potem czekanie na przerwę, a tzw. druga połowa to już odliczanie czasu do końca. Ten  koniec właśnie nadszedł. Niespodziewanie szybko. Chwilą wydają sie być nasze wspólne zmagania, aby wychować Was na dojrzałych, mądrych, wykształconych młodych ludzi. Cieszymy się szczególnie z tego, że  ten szkolny czas, uczynił z Was mistrzów w  zawodach, które wytrwale zdobywaliście zarówno w murach naszej szkoły, jak i pod czujnym okiem pracodawców, na licznych kursach i szkoleniach. W tym czasie  nauczyliście się nie tylko tego, jak przygotować wystawny obiad, upiec nasz codzienny chleb, zrobić pyszną wędlinę, naprawić samochód, maszynę, uczesać piękną fryzurę, uszyć modną suknię, podłączyć prąd, sprzedać dobrze towar  oraz  tysięcy innych rzeczy,  ale nauczyliście sie  także   jak  się wspierać, szanować zdanie innych, dążyć do celu, wychodzić z opresji, walczyć o swoje marzenia, czyli po prostu radzić sobie w życiu.

       Szkolnych wspomnień jest tak wiele, tych dobrych kiedy z dumą słuchaliśmy o Waszych edukacyjnych i zawodowych osiągnięciach, jak i tych trudnych, podbramkowych, kiedy przypadkiem  ktoś  strzelił do własnej bramki. Ale stracone piłki można zawsze odrobić. I tak też wielokrotnie czyniliście. Te wszystkie sytuacje zarówno wygrane, jak i przegrane  są  nauką, zdobytym doświadczeniem i  przepustką do Waszej dalszej kariery, do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Życzymy Wam, by było ono piękne, pełne pasji, sukcesów, niezapomnianych wrażeń i zrealizowanych marzeń. Kolejne puchary przed Wami. Egzaminy zawodowe, pierwsza praca, udane wybory życiowe. Do boju Kochani. Wierzymy w Wasze zwycięstwo i kolejne złote medale. Kibicujemy Wam z całego serca.

       W imieniu absolwentów  głos zabierze, uczennica Angelika Wilczacka

       Nadszedł dzień, w którym przyszło się nam pożegnać. Robimy to  inaczej niż byśmy chcieli, ale niezależnie od obecnych  trudnych okoliczności, chciałabym w tym miejscu zwrócić sie do Wszystkich, którzy sprawili, że dzisiaj jesteśmy dumnymi Absolwentami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. To tutaj upłynęły nam ostatnie  trzy lata Naszego życia, podczas których staliśmy się starsi i na pewno dojrzalsi. Każdy z nas zostawia w murach tej szkoły cząstkę siebie i ślad swojej obecności. Dlatego z tego miejsca chcę w imieniu moich kolegów i koleżanek podziękować za trud włożony w naszą edukację, za wsparcie, przekazaną wiedzę i umiejętności, za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Dziękujemy za codzienny przykład jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Wiele osób zasługuje dzisiaj na słowa podziękowania. To nasi  Kochani Rodzice, Opiekunowie, którzy zawsze się o nas troszczyli i o nas walczyli. To wspaniałe Grono Pedagogiczne które nie ma sobie równych z Panią Dyrektor, Grażyną Sobieraj na czele, która bez względu na okoliczności zawsze była z Nami. To niezawodni i pomocni Pracownicy administracji i obsługi. To nasi drodzy Pracodawcy, Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Niech te symboliczne bukiety kwiatów, oraz wytwory naszej pracy, złożone na ręce  Dyrektora Szkoły i Wychowawców, świadczą o wdzięczności, szacunku i pamięci dla Wszystkich, z którymi przyszło nam sie spotkać w Naszej szkolnej wędrówce. Niezależnie, gdzie zawiodą nas ścieżki  życia, będziemy o Was pamiętać i z nostalgią wspominać.

       Wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, uczennicy Emilii Prugar

       Dzień 26 czerwca 2020 roku to okazja do tego, aby docenić i nagrodzić najbardziej zasłużonych uczniów, którzy aktywnie włączali się w życie Szkoły, pracowali na jej dobre imię, zdobywali wysokie noty w nauce jak i tych, którzy prezentowali swoją postawą  wysoki poziom kultury i dobrego zachowania oraz wysokiej frekwencji. W tym roku szkolnym do tego Grona należą  uczniowie, którym serdecznie gratulujemy:

       Branżowej Szkoły I Stopnia

       Klasy I

       Martyna Anielska, Kacper Koleszka, Brajan Skibicki

       Klasy II

       Piotr Boguszewski, Nikola Musiałowska, Jakub Ziębiec

       Klasy III

       Piotr Gramza, Angelika Wilczacka, Agata Jankowska, Wiktoria Baranowska, Magdalena Luterek

       Liceum Ogólnokształcącego

       Klasy I

       Anna Boczko, Oliwia Musin, Natalia Pacioch, Sara Sokół, Dominika Szpilewska, Roksana Mikołajczyk, Kamila Kowalska, Kaja Mielnik, Laura Iwaniak, Krzysztof Dzikowski

       Klasy II

       Aleksandra Gemza, Wiktoria Jankowska, Zuzanna Kuzora

       Technikum

       Klasy I

       Damian Nowacki, Jarosław Szpakowski, Monika Żenowska, Kiryl Sakalouski, Piotr Tatera, Oliwia Gaik, Oliwia Chudecka, Karol Czarnecki, Karina Fryziel, Dominika Matyszczak, Daria Piskorska, Damian Świerc, Natalia Roszak, Kewin Jachnik, Damian Różycki, Karol Bazan

       Klasy II

       Wiktoria Grecz

       Klasy III

       Ada Zgoła, Patrycja Staińska, Klaudia Lachowska, Weronika Młyńczak, Bogumiła Rurarz, Sandra Sawińska, Sandra Płonka, Oliwia Kowalska, Joanna Struś.

       A teraz czas na wyróżnienia poszczególnych klas.

       Tradycją naszej Szkoły jest rozstrzyganie całorocznych konkursów na najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. W tym roku szkolnym  puchar przechodni Orłów Frekwencji trafia do klasy I Liceum Ogólnokształcącego po SP, której wychowawca jest pani Anna  Kowalewska. Ta sama klasa zdobywa  również puchar przechodni i honorowy tytuł - Sokołów Nauki. W rankingu klas na najwyższą średnią ocen I miejsce wśród klas licealnych zajmuje klasa I, wychowawcą której jest pani Anna Kowalewska, a wśród klas technikum, klasa IV, której wychowawcą jest pani Jolanta Maciak. Wśród klas Branżowej Szkoły I stopnia klasa III b, pana Radosława Wójtowicza.

       Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, pani Grażyny Sobieraj

       Kochani Uczniowie. W imieniu swoim własnym i Kadry Pedagogicznej dziękuję Wam za piękne słowa płynące z głębi Waszych uczniowskich serc, za wytwory prac, które pozostawiacie po sobie dla potrzeb szkoły. Jeszcze raz gratuluję Wszystkim Uczniom otrzymującym promocję do kolejnej klasy, a w szczególności Absolwentom kończącym dzisiaj szkołę. Świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia otrzymuje dzisiaj 45 Absolwentów w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, wędliniarz,  elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz - tynkarz, sprzedawca.

       Kochani Absolwenci ! Wirtualny uścisk dłoni.

       Podziękowania otrzymują również Pracodawcy realizujący praktyczną naukę zawodu

       Pan Mirosław Maszoński - właściciel Firmy Maszoński  Logistic Sp. z o.o. w Sulęcinie;

       Pan Krzysztof Sobieraj - właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj w Krzeszycach;

       Pan Franciszek Jamniuk - właściciel firmy Stahl – Mont Sp. z o.o. w Słońsku;

       Pan Krzysztof Udziela - właściciel przedsiębiorstwa PHU Mika Kowalów;

       Państwo A.A.M. Suchecccy i D. Goryńska - właściciele Motelu „U OLKA”  w Boczowie;

       Pan Leszek Malinowski - właściciel Restauracji „REMA” w Poźrzadle;

       Pan Rafał Siudak - właściciel „SALI U SIUDAKA”  w Sulęcinie;

       Pani Barbara Rybak - właścicielka Restauracji „Słowiańska”  w Słońsku;

       Pan Dariusz Juruć - właściciel Auto- Serwis „Juruć” w Krzeszycach;

       Pani Danuta Malinowska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie;

       Pan Adam Siwiński - właściciel firmy Evora Sp. z o.o.;

       Pan Aleksander Waszkiewicz - właściciel Sklepu Przemysłowego w Krzeszycach;

       Pan Leszek Myszczak - opiekun praktyk w firmie Molex Sp. z o.o. w Sulęcinie;

       Pan Mirosław Frąckowiak - właściciel Zakładu Remontowo Budowlanego w Sulęcinie;

       Pan Mirosław Ejchart - właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Emir” w Sulęcinie;

       Pani Izabela Jawna - właścicielka Kwiaciarni MERCI w Krzeszycach;

       Pani Jolanta Brudzisz - właścicielka Studia Fryzjersko – Kosmetycznego „Jolanta” w Ośnie Lubuskim.

       Oficjalne, zdalne zakończenie nauki w roku szkolnym 2019/2020 dobiega końca.

       Do zobaczenia we wrześniu

       Dyrektor Szkoły - Grażyna Sobieraj

       Wychowawcy klas

       Samorząd Uczniowski

      • „KORONAWIRUSOWA SZKOŁA” - oczami uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

      • A więc dopadła nas zupełnie nowa, nieznana rzeczywistość. I to wszystkich uczniów - bez względu na średnią ocen, czy też frekwencję. Nasi nauczyciele i rodzice też się w niej znaleźli.
       Tylko skąd ten koronawirus się wziął? Jedni mówią, że z laboratorium, inni że od nietoperzy. Cóż…….  W żadnych książkach jeszcze to nie jest opisane. Ale może nasze dzieci już będą się z nich o nim uczyć. 
       Póki co uczymy się wszyscy. Uczymy się na nowo codzienności. Uczymy się zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa w niespokojnym świecie. Uczymy się współdziałać z najbliższymi. Uczymy się panować nad swoimi emocjami i słabościami. Ale przede wszystkim uczymy się, bo to nasz uczniowski obowiązek. 
       No więc właśnie. Jak to jest z tą naszą nauką? Jak ona teraz wygląda? Ijak my, uczniowie się w tym wszystkim odnajdujemy?
       ETAP I – wczesna euforia 
       Zaraz po ogłoszeniu zamknięcia szkoły chyba wszyscy uczniowie bardzo się cieszyli. No bo kto by się nie cieszył, gdyby zwolniono go z jakiegoś obowiązku? Kto by się nie cieszył z tego, że nie musi wstawać rano i wytężać przez parę godzin swój umysł? Odpowiedź na te pytania jest prosta. 
       Ale wracając do tematu - większość szkolnej społeczności była wtedy bardzo zadowolona. Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, z czym to się będzie wiązało, ani ile to potrwa. Pierwsze dni w „domowych murach” zamiast tych szkolnych były naprawdę ciekawe. Można było nadrobić zaległości w różnych dziedzinach, w domowych obowiązkach, w czytaniu książek, w oglądaniu nowego sezonu ulubionego serialu, czy  po prostu odespaniu. 
       Wśród nas nadal panowało zadowolenie. Mieliśmy nadzieję, że w miarę szybko wrócimy do szkoły. No i w sumie, aż tak nam jej nie brakowało. Do czasu.........
       ETAP II - pobudka
       Aż tu nagle wszelkie nadzieje legły w gruzach. Zdecydowano się przedłużyć zamknięcie szkoły. A i ono nie było już do końca zamknięciem, bo zaczęła się nauka zdalna. Poczuliśmy się niepewnie……..
       Na szczęście szybko przyszli nam z pomocą wychowawcy, pani pedagog i pani psycholog. Dzięki nim opanowaliśmy swoje emocje, złość na cały otaczający nas świat. Dzięki ich radom mogliśmy zachować spokój i opanowanie. 
       Dyrektor naszej szkoły, Pani Grażyna Sobieraj zareagowała bardzo szybko. Wprowadziła niezbędne usprawnienia. Wskazała nam wszystkim możliwe narzędzia do komunikacji. Zadbała o to, by każdy z nas miał potrzebny sprzęt do nauki. Była kierunkowskazem na drodze ku nowej normalności. 
       No więc zaczęły się lekcje. Znaleźliśmy się w niespecjalnym położeniu. Nauczyciele też nie mieli łatwo. Mimo to, starali się być dla nas jak najbardziej wyrozumiali i dostosowywać ilość materiału do naszych możliwości. 
       Przyszedł czas, żeby obudzić się ze snu zimowego. Pierwszy dzień wiosny upłynął nam nad wyraz spokojnie, bez wagarów, bo przecież i tak byliśmy w domu. Pewnie większość z nas chętnie wybrałaby się w tym czasie na wagary do szkoły. Nie było jak co roku szkolnych konkursów czy poczęstunku. Nie świętowaliśmy razem, tylko każdy z osobna, w swoim własnym pokoju. 
       Zaczęliśmy odczuwać smutek. Smutek, bo nie widzieliśmy się ze szkolnymi przyjaciółmi. Smutek, bo brakowało nam naszej szkoły, naszych nauczycieli. Smutek, bo nie widzieliśmy, co przyniesie jutro. Smutek, bo skończyła się nasza bajka o lenistwie. I wreszcie smutek, bo chcieliśmy już wrócić do normalności. 

       ETAP III-nowa rzeczywistość 

       Ale nie można tak się przez całe życie tylko smucić. Z resztą jesteśmy jeszcze na to za młodzi. Przyszedł czas na pogodzenie się z warunkami. 
       Zaczęliśmy się przyzwyczajać do innej formy lekcji, sprawdzania naszej wiedzy i umiejętności, choć nikomu nie przyszło to łatwo. Musieliśmy stworzyć sobie nową, codzienną rutynę. Wielu z nas musiało w niej uwzględnić również sytuację domową, czyli choćby młodsze rodzeństwo, które też potrzebuje naszego wsparcia. Zorganizowaliśmy sobie codzienny rytm, własną przestrzeń, która daje pewną stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. 
       Wciąż się uczymy zdalnie. Uczymy się, bo jest to nasz obowiązek. Przecież chcemy zdać maturę i egzaminy zawodowe. Ale cała ta sytuacja nauczyła nas przede wszystkim zupełnie czegoś nowego, czegoś bardziej wartościowego niż wiedza zawarta w naszych podręcznikach. Nauczyła nas radzenia sobie z nową rzeczywistością. Pokazała nam nasze mocne i słabe strony. Wiemy też jak współdziałać w naszym najbliższym otoczeniu. Poznaliśmy samych siebie w sytuacji kryzysowej. Mogliśmy ocenić, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. 
       I choć nadal nie wiemy, kiedy znowu spotkamy się razem w naszych szkolnych murach, to wyobrażamy już sobie tę wielką radość w oczach wszystkich, gdy to nastąpi, a nauka. w szkolnych ławkach okaże się dla nie jednego z nas wielką przyjemnością. 

       Weronika Młyńczak
       ucz. klasa III Technikum
       w zawodzie
       technik ekonomista

      • Oficjalne, zdalne pożegnanie uczniów klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

      • Wystąpienie Dyrektora Szkoły, Pani Grażyny Sobieraj

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Witam Wszystkich zgromadzonych przed komputerem bardzo gorąco i serdecznie. Nie tak wyobrażaliśmy Sobie i przygotowywaliśmy się do przebiegu tak ważnej, dzisiejszej uroczystości.

       Panie Starosto, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Kochani Rodzice i Wy – najważniejsi – Kochani Absolwenci

       Aby sprostać bieżącym wyzwaniom dnia dzisiejszego, by uchronić Naszą Wspólną Społeczność Szkolną, Nasze Rodziny i Bliskich Uroczystość Ukończenia Szkoły odbywa się w inny, niepraktykowany dotychczas sposób. Dzień 24 kwietnia 2020 r. na zawsze zapisze się w Naszej pamięci, a szczególnie w pamięci Uczniów/ Słuchaczy, którzy po trzech, czterech latach kończą swoją edukacyjną przygodę w murach tej Szkoły.

       Drodzy Uczniowie

       Mieliśmy zaszczyt towarzyszyć Wam w trudnej i pełnej wyzwań wyprawie ku dorosłości. Dla każdego z Was to czas nie tylko nauki, ale czas dojrzewania, dokonywania ważnych,  życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni. My Dyrekcja, Nauczyciele, Wychowawcy odegraliśmy niemałą rolę w tych niełatwych, młodzieńczych, zmaganiach. Zapisaliście kolejne karty historii sulęcińskiej szkoły, wzmocniliście jej pozycję. Prowadziliście szereg akcji, pokazów, warsztatów, prezentacji. Poszerzaliście wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach unijnych, w szerokiej gamie dodatkowych szkoleń, kursów, obozów naukowych. Owoce Waszych zmagań widoczne były w wielu rankingach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, czy kraju. Na szczególne wyrazy uznania zasługują zwycięzcy, uczestnicy wielu olimpiad, konkursów, wybitni sportowcy, stypendyści Prezesa Rady Ministrów, stypendyści Starosty Powiatu Sulęcińskiego.Świadectwa ukończenia szkoły odbierze 96 Uczniów/Słuchaczy, do Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wpisu dokona 9 Młodych Talentów i ich Rodziców. Bądźcie w tym niełatwym, ale pięknym momencie swojego życia dumni z Siebie, z ukończenia szkoły, uzyskanych wyników.

       Szanowni Abiturienci

       Przed Wami matura, która będzie przepustką do kolejnego etapu w życiu, otworzy nowe perspektywy dalszej nauki, podjęcia pracy zawodowej Pochylicie się w skupieniu nad zadaniami egzaminacyjnymi. Poczujecie wagę tego wydarzenia, które będzie poważnym sprawdzianem Waszego potencjału edukacyjnego, Waszej wewnętrznej siły.Życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda prawidłowa odpowiedź przybliżyła Was do otrzymania świadectwa dojrzałości Życzę również odrobiny szczęścia, które jest zawsze potrzebne. Kibicuję Wam z całego serca. Będę w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was Wszystkich pozytywną energią i wyrazami wsparcia.Szanowni PaństwoKorzystając z okazji chciałabym podziękować Kadrze Pedagogicznej oraz Rodzicom za wspólnie podejmowane działania, za wkład pracy, czas, poświęcenie i zrozumienie, szczególnie w tej nowej, bolesnej rzeczywistości, która wymusiła na Nas system nauczana zdalnego. Rodzicom dziękuję za otwartość, za pomoc Szkole w osiąganiu wspólnych sukcesów, za cenny dar wychowywania. Nauczycielom za ogromne zaangażowanie w proces nauczania, za troskę, za codzienny trud, za niegasnący zapał i cierpliwość.Ukłon kieruję w także w stronę Partnerów, Przyjaciół Szkoły. Dziękuję za ścisłą, efektywną współpracę. Gorące podziękowania kieruję również do przedstawicieli organu prowadzącego, które pragnę złożyć na ręce starosty sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły. Dziękuję za docenianie całokształtu działań szkoły, za wsparcie merytoryczne i finansowe szeregu nowatorskich działań wpływających na dynamiczny rozwój Szkoły.

       Kochana Młodzieży

       Niech drogowskazem pozostaną dla Was słowa  Poloniusza z Hamleta „ Rzeczywistością jest jedynie to, co po wszystkim pozostanie.”Życzę, abyście w dorosłym życiu mieli odwagę na wyrażanie samych siebie, jak najszybciej utożsamili się z własnym powołaniem, bo nie ma nic piękniejszego, jak mieć cel, pasje i miłość. Wtedy będziecie naprawdę szczęśliwi.

       Do zobaczenia w dorosłym życiu

       Wystąpienie Starosty Sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły

       Wystąpienie w imieniu wychowawców klas, Pani Agnieszki Sobieraj

       Pewien młody człowiek o wschodzie słońca wybrał się jak zwykle na spacer brzegiem morza. Spostrzegł starszego mężczyznę, który rzucał czymś do wody. Podszedł do  niego i powiedział:- Dzień dobry, zastanawiam się co Pan tutaj robi? Jest przecież bardzo wcześnie…Mężczyzna odpowiedział- Wrzucam rozgwiazdy do morza. Widzi Pan, mamy odpływ i wszystkie je morze wyrzuciło na brzeg. Jeśli nie wrócę ich morzu, umrą z braku tlenu.- Rozumiem… odparł mężczyzna, lecz takich rozgwiazd są tysiące, nie uda Ci się uratować wszystkich,jest ich zbyt wiele. Nawet jeśli uda Ci się wrzucić je wszystkie z powrotem, juro rano morze znowu je wyrzuci. Nie uważasz, że to co robisz nie ma większego znaczenia? Mężczyzna podniósł jedną rozgwiazdę wyrzuconą przez morze na plażę, spojrzał młodemu w oczy i rzekł: - Dla niej to ma znaczenie !

       Drodzy uczniowie

       Historia przytoczona wyżej to metafora Naszych działań wychowawczych. Wy - nasze rozgwiazdy, każdego dnia stawialiście czoła przeciwnościom losu, trudnościom w nauce, pogodzeniem obowiązków szkolnych z tymi domowymi. Jako wychowawcy, czuwaliśmy każdego dnia, aby pomóc Wam w pokonywaniu własnych słabości. Dopingowaliśmy  podczas rozwijania pasji - tych naukowych, jak i sportowych, motywowaliśmy do działania i nauki. I chociaż są tysiące uczniów - musicie wiedzieć, że to dla Was wstawaliśmy o poranku,   każdego dnia rzucaliśmy na głęboką wodę, żebyście w przyszłości mogli żyć - żyć godnie, według zasad moralnych z wykorzystaniem bagażu wiedzy i umiejętności, jaki zdobyliście przez lata nauki.Dzisiaj „rzucamy” Was ostatni raz. W związku z pandemią koronawirusa - każdego z osobna,z oddali, z chwilą zadumy - jak ten mężczyzna na plaży, bo każdy z Was ma dla Nas znaczenie.

       Drodzy Abiturienci, składamy Wam gratulacje z okazji ukończenia szkoły, a tym samym uzyskania wykształcenia średniego. Jesteśmy bardzo dumni, że wspólnie dopłynęliśmy do portu, teraz w dalszą podróż życia wyruszacie już sami. Niech prowadzą Was pomyślne wiatry, niech nad Wami zawsze świeci słońce. Rozwijajcie się, ponieważ jak powiedział G. Elot „Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być”. Zakończenie nauki to tylko jeden z kolejnych etapów Waszej podróży przez życie. Wierzymy, że znajdziecie swoje bezpieczne miejsce na ziemi, gdzie szacunek, miłość i szczerość będą  stałym elementem.

       Powodzenia

       Wystąpienie w imieniu Samorządu Uczniowskiego, Klaudii Lachowskiej, uczennicy klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

       Kochani Absolwenci! Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy !

       Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych?, pytał poeta K.I. Gałczyński.

       Było ich wiele. Dróg, które prowadziły do Naszej Szkoły, dróg, które przemierzaliśmy

       przez wspólne lata, by uczyć się, zdobywać wiedzę, ale także poznawać, nawiązywać przyjaźnie, szukać bliskich serc i dusz.

       Było wspaniale przeżyć z Wami ten czas.

       Dziękujemy Wam. Choć ta chwila, kiedy opuszczacie mury szkoły, zamyka pewien rozdział Waszego życia, to pamiętajcie, że otwiera też następny, nowy, inny, dorosły.

       Życzymy Wam, by był on wspaniały, pełen niesamowitych wyzwań, spełnionych marzeń

       i zrealizowanych celów.

       Pamiętajcie o Nas. Do zobaczenia

       Wręczenie Stypendium Naukowego Starosty Sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły

       Stypendium Naukowe Starosty Sulęcińskiego, Pana Tomasza Jaskuły otrzymują: Natalia Gałaj
       i Dominika Kościecha.

       Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w dziedzinie nauki

        

       Wręczenie nagród i wyróżnień Dyrektora Szkoły, poprzez „wirtualny uścisk dłoni”  Starosty Sulęcińskiego, Dyrektora Szkoły, Przewodniczącej Rady Rodziców, Wychowawców Klas

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Nagrody i wyróżnienia otrzymują: Natalia Góreńczyk, Malwina Michaluk, Sebastian Kraska, Natalia Gałaj, Oliwia Andrzejczak, Paulina Tomczyk, Dominika Kościecha, Karolina Kościuk, Agata Kula, Elżbieta Biś, Dorota Nadybał, Dominika Plachimowicz, Julia Rzepa, Katarzyna Paszkiewicz, Sandra Domagała, Jakub Ossowski, Leszczyński Daniel, Rutyna Bartosz, Katarzyna Owsiak, Jakub Głos, Angelika Dauksza, Monika Jeżewska, Krzysztof Znamirowski.

       Gratulujemy wysokich wyników

        

       Wręczenie przez Starostę Sulęcińskiego, Dyrektora Szkoły listów gratulacyjnych Rodzicom uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce: Natalii Gałaj, Natalii Góreńczyk, Sebastiana Kraski, Malwiny Michaluk, Dominiki Kościecha, Karoliny Kościuk, Agaty Kuli, Karoliny Paczewskiej, Jakuba Ossowskiego, Elżbiery Biś, Doroty Nadybał, Dominiki Plachimowicz, Julii Rzepy.

       Gratulujemy

       Wręczenie przez Dyrektora Szkoły, Panią Grażynę Sobieraj i Wychowawców Klas, Panią Elżbietę Czerwińską, Panią Agnieszkę Sobieraj, Panią Jolantę Maciak, Panią Annę Sobieraj, Pana Krzysztofa Jacniackiego świadectw ukończenia szkoły

       Kochani Absolwenci ! Wirtualny uścisk dłoni.

       Świadectwo ukończenia II Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie otrzymuje 24 uczniów.Świadectwo ukończenia Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych otrzymuje 17 uczniów.Świadectwo ukończenia Technikum w zawodzie technik logistyk, technik informatyk otrzymuje 25 uczniów.Świadectwo ukończenia Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik otrzymuje 18 uczniów.Świadectwo ukończenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sulęcinie otrzymuje 12 słuchaczy.

       Oficjalne, zdalne zakończenie nauki dobiega końca, zachowując tradycję szkoły wysłuchajcie utworu muzycznego zespołu  Bajm  pt. „Ta sama chwila”.

       Dyrektor Szkoły - Grażyna Sobieraj

       Wychowawcy klas - Elżbieta Czerwińska, Agnieszka Sobieraj, Jolanta Maciak, Anna Sobieraj, Krzysztof Jacniacki

       Samorząd Uczniowski

      • „Jak wiele można dać od Siebie”

      • „Teraz szycie może uratować niejedno Życie” – slogan, który idealnie pasuje do sytuacji dnia dzisiejszego. Wspomagamy akcję szycia maseczek ochronnych. Chcemy pomagać Naszym lekarzom, pielęgniarkom. W ramach wolontariatu pracujemy codziennie, z zapałem i satysfakcją, by móc dać coś od siebie.

       Wolontariusze ZSLiZ

       w Sulęcinie

     • Jak być bezpiecznym w sieci?
      • Jak być bezpiecznym w sieci?

      • Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielem Komendy Powiatowej w Sulęcinie Panią sierż. Klaudią Richter na temat bezpieczeństwo młodych użytkowników w sieci. Młodzież usłyszała nie tylko o zagrożeniach towarzyszących korzystaniu z nowych technologii, ale także o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.Po projekcji filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych uczniowie dowiedzieli się  o zagrożeniach towarzyszących korzystaniu z Internetu oraz urządzeń mobilnych oraz sposobach postępowania w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie. Omówione zostały również sytuacje, w których młodzi internauci mogą narazić się na odpowiedzialność za popełniane czyny karalne.Dzięki spotkaniom uczniowie zdali sobie sprawę, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów, aby nie stały się one narzędziem agresji i przemocy rówieśniczej. Konsekwencje takich działań w sieci mogą okazać się naprawdę poważne zarówno dla ofiary jak i sprawcy cyberprzemocy.

       Karolina Ignatowicz

       Pedagog szkolny

      • Świętujemy Dzień Kobiet

      • 06.03 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.  świętowaliśmy Dzień  Kobiet.  Z tej okazji  uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego „Bystrzaki”, wraz z opiekunem, panią Anną Sobieraj, przygotowali program artystyczny, podkreślający nieocenioną rolę płci pięknej w naszym życiu. Nie zabrakło również wzruszających  życzeń i kwiatów wręczonych przez chłopców, w imieniu całej męskiej społeczności szkolnej, na ręce dyrektora szkoły, pani Grażyny Sobieraj. Trafiały one także do Pań, które tego dnia spoglądały na męską część społeczności szkolnej z wyjątkową życzliwością, uznaniem i uśmiechem wartym najpiękniejszych i najdroższych  prezentów.

       Karina Rogowska

       nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie

     • Pamiętamy o Tych, którzy walczyli o wolną Polskę
      • Pamiętamy o Tych, którzy walczyli o wolną Polskę

      • 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia, którzy mając świadomość, że okupacja  niemiecka zastąpiona została radziecką, stanęli  w obronie  niepodległego  bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do życia w wolnej i suwerennej Ojczyźnie.W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie, uczciliśmy pamięć Tych Bohaterów, podejmując różne, ważne przedsięwzięcia.

       Uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym pn. "Żołnierze Wyklęci - Pamiętamy", zorganizowanym przez nauczyciela plastyki panią Annę Kowalewską. Wyróżnione prace stworzyły wystawę w świetlicy szkolnej.  Ich autorami byli: Kamila Kowalska, Roksana Mikołajczyk, Kacper Siwak z klasy I LO oraz  Oliwia Chudecka, Weronika Pabian, Paweł Broniek, Piotr Tatera  z klasy I T ps/hot.

       Wielu wrażeń dostarczyła projekcja  filmu "Ułaskawienie" w której wzięliśmy udział w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Reżyser Jan Jakub Kolski "oprowadzał" widzów przez historię, widzianą z perspektywy 17-letniego Janka, który opowiada o losie swoich dziadków, pokazując trudy życia w powojennej Polsce, ale też udowadniając, że pomimo przeciwności, wartości ludzkie nie zostały stłumione i miłość, odwaga i poświęcenie wciąż mogą być czymś, co daje nadzieję na przyszłość.

       Historie Żołnierzy Wyklętych, dylematy przed jakimi musieli stawać, w tych trudnych czasach stały się w tych dniach tematem licznych dyskusji nie tylko na lekcjach historii. Upamiętniając „Żołnierzy Wyklętych”, pokazaliśmy, że Ci, których komunistyczna propaganda przez wiele lat skazywała na zapomnienie i niebyt powracają i przypominając nam o  wartościach i postawach, dzięki którym nasza Ojczyzna przetrwała najtrudniejsze chwile dziejowe.

       Damian Kierzek

       nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie

      • A może by tak na „Hamleta”…

      • 26 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wraz z nauczycielkami języka polskiego: panią Elżbietą Czerwińską, panią Agnieszką Sobieraj, panią Anną Sobieraj udali się na wycieczkę do teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na spektakl pt. „Hamlet” w reżyserii Błażeja Peszka.Przedstawienie we współczesny sposób odpowiadało o niespełnionej miłości  i dramacie głównego bohatera utworu Szekspira. Spektakl poruszał wiele wątków takich jak miłość, śmierć, zdradę. Sugestywna, czasami zaskakująca charakteryzacja aktorów podkreślała dramaturgię przedstawienia. Dzięki temu mogliśmy zauważyć ponadczasowość szekspirowskiej tragedii. Aktorzy swoją grą wywoływali w nas wiele uczuć: od śmiechu do łez aż po mrożący krew w żyłach strach.Ważną rolę odgrywały także efekty świetlne oraz wspaniała scenografia. Publiczność doceniła przedstawienie gromkimi brawami.

       Zuzanna Zjawińska

       ucz kl. 1LO

     • Straż Graniczna – ciekawa oferta przyszłej pracy
      • Straż Graniczna – ciekawa oferta przyszłej pracy

      • 19 lutego 2020 r. młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem  Straży Granicznej  Panią Joanną Wiese.

       Uczniowie poznali strukturę, funkcjonowanie i specyfikę  pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.Celem spotkania było przybliżenie struktury, zapoznanie z warunkami płac jak i zatrudnienia w jej szeregach, płynącymi z tego tytułu korzyściami, przywilejami, warunkami pracy, możliwościami kształcenia i własnego rozwoju.  A wszystko po to, aby  w niedalekiej przyszłości zasilić szeregi jednostek terenowych i stać się ich funkcjonariuszem.Wielu uczniów naszej szkoły  planuje karierę w służbach mundurowych. Możliwości są nieograniczone, o czym przekonali się podczas spotkania.

       Karina Rogowska 

     • Smacznie i z Miłością
      • Smacznie i z Miłością

      • 14 II w dzień św. Walentego 2020r.  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczczono Święto wszystkich zakochanych, zaprzyjaźnionych, ale też tych nieśmiałych, którzy nie zawsze potrafią mówić otwarcie o swoich uczuciach. Jedno jest pewne, symbolem tego dnia były czerwone serduszka i walentynkowe kartki wyciągnięte ze specjalnej skrzynki  i rozdane uczniom i przedstawicielom Grona Pedagogicznego. Oprócz  miłych życzeń, miłosnych sentencji, tradycyjnie już, nie zabrakło słodkich wypieków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych, kawy, ciepłej herbatki, serwowanych w świetlicowej kawiarence, a także muzycznych przebojów o miłości.Słodko było również 20.02.2020r., kiedy świętowaliśmy tłusty czwartek, znany także jako zapusty. Społeczność szkolna mogła tego dnia skosztować pysznych pączków związanych z tradycją tego święta. Uczniowie zgodnie przyznają, że chwile spędzone w  świetlicowej kawiarence, gdzie przyjemne łączy się z pożytecznym,  należą do jednych z  przyjemniejszych w szkolnym życiu.

        

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych