• Aktualności

     • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego
      • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego

      • 13 maja 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy zakwalifikowali się do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” w roku 2019 realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT., uczestniczyliw rozwiązaniu Indywidualnego Planu Działania.  IPD służy rozpoznawaniu i dokonaniu oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych, nie tylko umożliwia poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale także pomaga wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzyi kompetencji do wykonywania wybranego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia w kursach, szkoleniach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, a także stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy. Każdy uczestnik  otrzymał  indywidualny kod dostępu do serii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i preferencji  zawodowych, które rozwiązałi wypełnił  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING oraz uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoliło  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia oraz właściwego wsparcia doskonalenia zawodowego. Uczniowie przyznawali, że badanie było bardzo ciekawe, mimo iż pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Uczestnicy z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

       Doradca zawodowy

       Sylwia Rakoczy

     • Pożegnanie Abiturientów
      • Pożegnanie Abiturientów

      • 26.04.2019r w Zespole Szkół Licealnych   i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  uczniom  klasom programowo najwyższym po raz ostatni rozbrzmiał dzwonek. Abiturienci oficjalnie zakończyli  naukę, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, certyfikaty, wyróżnienia, podziękowania.W ceremonii podsumowania kilku lat pracy brali udział zaproszeni Goście, w tym Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Rymsza, przedstawiciele służb mundurowych: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, podkomisarz Piotr Bylinowicz, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie, młodszy brygadier Krzysztof Konopko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, starszy chorąży sztabowy Mariusz Stasiłowicz z Komendy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, partnerzy i przyjaciele, współpracujący ze szkołą.W pełnych emocji słowach, pożegnała swoich uczniów Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Podkreśliła, że abiturienci zapisali kolejne karty w historii szkoły, który był nie tylko czasem nauki, ale także dojrzewania, wielu przemian, podejmowania życiowych decyzji, czy budowania własnej tożsamości.  Pani dyrektor wyróżniła zasłużonych uczniów, którzy pracowitością, zaangażowaniem, działalnością kulturalną, wysokimi notami w nauce, sukcesami sportowymi, ale też godną postawą pracowali na dobre imię Szkoły. Życzyła powodzenia na wszystkich egzaminach maturalnych. Deklarowała wsparcie i otaczanie pozytywną energią oraz kibicowanie z całego serca.Uroczystość pożegnania była okazją do uhonorowania i nagrodzenia wybitnych uczniów. Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, wręczył stypendia naukowe uczennicom liceum i technikum, które uzyskały najwyższe noty w swojej edukacji - Klaudii Bogdańskiej i Nataszy Kiewro. Obok nich do Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów, wraz ze swoimi rodzicami wpisali się: Natalia Błaszczyk, Klaudia Kreczmer, Adrian Sobieraj, Weronika Gęślowska, Wiktoria Tetfejer, Damian Lachowski, Dominik Sokół, Grzegorz Pawlak.Absolwenci w ciepłych słowach i symbolicznymi kwiatami, podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wychowawcom: pani Agnieszce Czarneckiej, pani Jadwidze Tamulewicz, pani Annie Sobieraj i Monice Hartman za wspólnie spędzone lata, wielokrotnie dawane szanse, wiarę w uczniowskie możliwości, życzliwość, troskę i pedagogiczny trud.Wszystkim absolwentom szkoły serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za następne sukcesy, jakie przyjdzie Wam odnosić w życiu prywatnym i zawodowym. Chcemy, by czas spędzony w murach tej szkoły pozostawił w Was najlepsze i najpiękniejsze wspomnienia. Przyszłość należy do Was.

       Karina Rogowska

     • VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
      • VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

      • 4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.Uroczystego otwarcia targów dokonała, dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, witając przybyłych Gości, a wśród nich, m.in.: starostę sulęcińskiego, pana Tomasz Jaskułę, Lubuskiego Kuratora Oświaty, panią Ewę Rawa, komendanta Hufców Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, panią Lidię Bytniewską.W targach uczestniczyło wielu wystawców, którzy zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną, szkoleniową oraz pracy, m.in.: Uniwersytet Zielonogórski, Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, AUDIT Doradztwo Personalne SP. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolski., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim, Młodzieżowe Centrum Kariery z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego, Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, firma Maszoński – Logistyc w Sulęcinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Majaland Kownaty Park I Sp. z o.o., LEKS Sp. z o.o. w Sulęcinie, Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., TEB Edukacja w Gorzowie Wlkp., Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, Izba Rzemieślnicza Frankfurt nad Odrą, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Living Furnitute Europe Sp. z o.o. Sp.k w Sulęcinie, Studio Wizażu Anna Polańska w Sulęcinie.W ramach targów odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości  oraz spotkanie z pracodawcami. Sulęcińskie Targi wpisały się już na stałe w funkcjonowanie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie i po raz kolejny pozwoliły naszym uczniom oraz innym uczestnikom na kontakt z przedstawicielami pracodawców, uczelni oraz instytucji rynku pracy.

       Sylwia Rakoczy

       doradca zawodowy

     • „Słodka Wiosna”
      • „Słodka Wiosna”

      • 21.03.2019 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowała nadejście wiosny. Było wesoło, sportowo i ze smakiem. Uczennice klas pierwszych i drugich rozegrały turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły, pani Grażyny Sobieraj. Zwycięzcami okazały się reprezentantki klas drugich technikum, które miały również możliwość rozegrania meczu z reprezentacją nauczycieli. Wszystkie klasy wzięły również udział w konkursie cukierniczym, pt. „Słodka Wiosna”, który był jednym z najważniejszych punktów tego wyjątkowego dnia. Zgodnie z regulaminem konkursu, słodkości oceniane były pod kątem estetyki, nawiązania do tematyki wiosennej oraz smaku. Po trudnych naradach, jury wyłoniło zwycięską klasę - III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W świetlicy szkolnej przygotowano kawiarenkę, gdzie przy dźwiękach radosnej muzyki próbowaliśmy konkursowych specjałów. Samorząd Uczniowski zorganizował również galę piosenki lub wiersza o szkole, podczas której uczniowie z poszczególnych klas prezentowali swoje pomysłowe dzieła. Na zakończenie szkolnego Dnia Wiosny mogliśmy skosztować małych pizzerek przygotowanych  przez uczniów klas gastronomicznych, które smakowały wybornie i zniknęły w mig. Wspólna integracja społeczności szkolnej sprawiła, że WIOSNĘ powitaliśmy na słodko.

       Katarzyna Owsiak

       kl. 3 T log/inf

     • Powiatowy Finał OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 już za nami… Jedziemy na Turniej Wojewódzki!
      • Powiatowy Finał OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 już za nami… Jedziemy na Turniej Wojewódzki!

      • W piątek 22 marca 2019 r. o godz. 09.00, w Sulęcinie, przeprowadzone zostały finały Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza i na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, Uczestnikami zmagań szczebla powiatowego byli laureaci Eliminacji Gminnych OTWP oraz laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych.Zadania Turnieju pożarniczego składały się z dwóch etapów: testu pisemnego oraz finału w postaci odpowiedzi ustnej. Test pisemny składał się z 30 pytań. Do finału zakwalifikowanych zostało po 4 laureatów z najwyższą liczbą punktów, w każdej z kategorii wiekowej.Finał to odpowiedzi  ustne przed jury, w tym znajomość obsługi sprzętu ratowniczo – gaśniczego, sposobu działania Straży Pożarnej, rodzaju pożarów, skrótów i ogólnego nazewnictwa, stosowanego w działaniach pożarniczo – gaśniczych, itp..Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie:  Daniel Bakowicz z klasy 3W/BP/PP LO oraz Łukasz Sroka z klasy 1PS/HT , którzy występowali w  grupie ponadgimnazjalnej.Daniel awansował do ostatniej decydującej rozgrywki z najlepszym wynikiem z testu. Zgodnie z regulaminem o ostatecznej kolejności decydują odpowiedzi w części ustnej, w której Łukasz Sroka zajął II miejsce przegrywając nieznacznie ze swoim kolegą. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył Komendant Powiatowy PSP w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny.Obydwoje zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się za 3 tygodnie w Zielonej Górze.  To właśnie oni będą reprezentować nasz Powiat, ale przede wszystkim Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

       Mariusz Kulossa

     • Dzień Kobiet
      • Dzień Kobiet

      • „Być kobietą, być kobietą…” tę i inne piosenki mogliśmy usłyszeć podczas szkolnej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego „Bystrzaki”, wraz z opiekunem, Panią Anną Sobieraj, przygotowali krótki program artystyczny upamiętniający ten dzień. Całość ukoronowała piękna prezentacja multimedialna trafiająca wprost do serc Naszych Szkolnych Dam. Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń i kwiatów wręczonych przez chłopców, w imieniu całej męskiej społeczności szkolnej, na ręce Pani dyrektor Grażyny Sobieraj. Miła atmosfera panująca tego dnia udzieliła się wszystkim. Szczególne widać to było po rozpromienionych i uśmiechniętych twarzach całej Społeczności Szkolnej.

       Jakub Bogdanowicz

       Patryk Markowski

       Jakub Sarbicki

     • Zostań żołnierzem
      • Zostań żołnierzem

      • 7 marca 2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w ramach prowadzonej współpracy między naszymi instytucjami odbyło się spotkanie przedstawicieli 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z uczniami klas mundurowych oraz klas maturalnych. Z ramienia jednostki wojskowej w spotkaniu udział wzięli kpt. Tomasz Kwiatkowski, ppor. Marta Szkwarek, sierż. Roman Gałecki i st. szer. Patryk Szymaniec. Żołnierze podczas prowadzonego spotkania na wstępie zapoznali uczniów z tradycjami i teraźniejszością brygady oraz specyfiką pełnionej służby.W zasadniczej części uwagę zwrócono  na zagadnienia związane z  możliwością podjęcia służby wojskowej przez uczniów kończących edukację w szkole średniej, a także z korzyściami wynikającymi z jej pełnienia. Z największym zainteresowaniem uczniów spotkała się możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji, udogodnienia w kontynuowaniu nauki i studiów, uposażenie, przywileje socjalne i mieszkaniowe jakie mają zapewnione żołnierze zawodowi.Uczniowie dobrze ocenili sposób i treść przekazanych informacji dotyczących podjęcia i pełnienia służby wojskowej, co w zasadniczym stopniu może przyczynić się do świadomego i przemyślanego podjęcia decyzji o wyborze drogi życiowej po ukończeniu nauki w naszej szkole.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

     • Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2019
      • Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2019

      • W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli  w XVII Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2019 w Gorzowie Wlkp.  Impreza była wspaniałą okazją zapoznania z szeroką ofertą edukacyjną prezentujących się na targach uniwersytetów, szkół wyższych i policealnych. Zwiedzający w bezpośrednim kontakcie ze studentami i pracownikami uczelni dowiadywali się o szczegółach związanych z korzyściami płynącymi ze studiowania oraz zasadami rekrutacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska targowe prezentujące oferty pracy i możliwości zatrudnienia. Ciekawe w programie targów okazały się interaktywne doświadczenia, pokazy umiejętności zawodowych, talentów i zainteresowań.Targi były także okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej szkoły. Stoisko Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie było chętnie odwiedzane przez grupy młodzieży gimnazjalnej oraz szkół podstawowych.Wycieczka na targi odbyła się w ramach wspomagania uczniów w procesie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Z pewnością poznane możliwości dalszego kształcenia ułatwią młodzieży planowanie rozwoju zawodowego, a przede wszystkim przyczynią się do podjęcia właściwej decyzji.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Lekcja logistyki w Firmie Maszoński Logistic
      • Lekcja logistyki w Firmie Maszoński Logistic

      • Dnia 28.02.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w II klasie w zawodzie technik logistyk w ramach podpisanej umowy partnerskiej udali się na kolejne zajęcia do nowoczesnej siedziby Firmy Maszoński Logistic Sp. z o.o. S.k. w Sulęcinie. Głównym tematem tym razem była działalność spedycyjna. Przyszli logistycy w bezpośrednim kontakcie z pracownikami firmy różnych specjalności dowiedzieli się o zadaniach, obowiązkach i odpowiedzialności osób zatrudnionych na stanowiskach dyspozytorów, planistów i spedytorów. Uczniowie naocznie przekonali się, że ogromne znaczenie w pracy o takim charakterze mają umiejętności interpersonalne, kontakt z klientem, sumienność, znajomość języków obcych, a także odporność na stres.Dzięki nawiązanej współpracy z liderem i cyklicznym wizytom młodzież pogłębia wiedzę z zakresu specyfiki pracy pracowników branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, co powoduje, że kształcenie zawodowe staje się łatwiejsze. Takie kontakty zawodoznawcze przekonują, że wiedza i umiejętności zdobywane w rzeczywistych warunkach pracy będą  z pewnością wykorzystane w planowaniu kariery i przyszłej pracy zawodowej.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Dzień Pączka - czyli nasz tłusty czwartek
      • Dzień Pączka - czyli nasz tłusty czwartek

      • Dnia 28.02.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy „Tłusty Czwartek”, znany także jako zapusty.  Uczniowie szkoły dzielnie podtrzymali tradycje związane z zakończeniem karnawału. Własne pyszne wypieki: pączki, faworki, chrusty, oponki przygotowane przez przyszłych kucharzy smakowały wyśmienicie. Tym, którzy nie zdążyli wypiec swoich słodkości, oto nasza sprawdzona receptura, która zadowoli nie jedno podniebienie:1 kg mąki, 100g drożdży, 100g cukru, 0,5 l mleka, 6 żółtek, 1 całe jajko, szczypta soli, 5 łyżek oleju, 1 cukier waniliowy, 1 l oleju do smażenia.Sposób wykonania:Do dużej miski wkruszyć drożdże, dodać 2 łyżeczki cukru, 1 łyżkę mąki i zalać ciepłym mlekiem – dokładnie mieszać, przykryć ściereczką i odstawić na 30min. w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.Do wyrośniętej masy dodać jajko, szczyptę soli, oliwę i resztę cukru – dobrze mieszać. Stopniowo dodać mąkę i żółtka – ciągle mieszając. Uformować z ciasta kulę, przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy ciasto wyrośnie, podzielić na części, wałkować placki grubości  1cm i wycinać krążki np. szklanką. Wycięte koła układać na blacie podsypaną mąką i zostawić do wyrośnięcia na ok. 15 minut. W tym czasie w garnku rozgrzać olej. Do nagrzanego oleju wrzucić wyrośnięte krążki, kiedy się zarumienią-przekręcić patyczkiem na drugą stronę. Usmażone wyjąć na papier aby odsączyć je z tłuszczu. Wystudzone pączki nabić szprycą nadzieniem-marmolada, toffi, budyń itp..

       Alicja Zakrzewska

       ucz. kl. IIIb

     • Miejsko – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
      • Miejsko – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

      • W dniu 26.02.2019 r., o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr 2, im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, odbyły się Miejsko – gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wśród finalistów I miejsce zajął Daniel Bakowicz, III miejsce Sroka Łukasz i IV miejsce Witkowski Hubert.Wszyscy nasi uczniowie awansowali do Eliminacji Powiatowych, które odbędą się 22.03.2019 w I LO im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.Pani Dyrektor Grażyna Sobieraj podziękowała i pogratulowała wyników oraz życzyła kolejnych sukcesów w Turnieju OTWP.

       Mariusz Kulossa

     • Współpraca pomiędzy LFE sp.z.o.o. sp.k. w Sulęcinie a ZSLiZ w Sulęcinie
      • Współpraca pomiędzy LFE sp.z.o.o. sp.k. w Sulęcinie a ZSLiZ w Sulęcinie

      • W dniu 14.02.2019 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie została podpisana kolejna  umowa patronacka pomiędzy  szkołą, a firmą Living Furniture Europe sp.z.o.o. sp.k.w Sulęcinie. Cel wspólnego przedsięwzięcia to przede wszystkim wdrażanie dualnego systemu kształcenia, stwarzanie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką zawodową, a tym samym podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim, ściśle dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy.Współpraca pomiędzy stronami będzie obejmowała  wiele obszarów: pomoc i wsparcie w zakresie realizacji programu nauczania przedmiotów z wykorzystaniem rzeczywistych warunków zakładu pracy, możliwość bezpośredniej współpracy z pracownikami na poszczególnych stanowiskach, podjęcie działań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami Firmy i nauczycielami zawodu.Szkoła  wykorzysta  z pewnością  potencjał firmy dla potrzeb kształcenia wielu  zawodach. Obie strony będą prowadzić kampanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania oraz celów pieczy patronackiej i działalności patrona.  W uroczystości podpisania wzięli udział przedstawiciele firmy, wicestarosta sulęciński, pan Tomasz Prozorowicz, dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele. Sygnatariuszami umowy byli,  dyrektor szkoły, pani  Grażyna Sobieraj, natomiast ze strony patrona dyrektor Living Furniture Europe sp.z.o.o. sp.k. pan Mariusz Pawlak. Jak podkreśliła pani dyrektor Grażyna Sobieraj, kolejny partner - przedsiębiorca to szansa na dalszy rozwój szkoły, stwarzanie warunków dla efektywnej  nauki zawodu i perspektyw na przyszłość dla uczniów, nauczycieli i lokalnego środowiska.

       Tekst i foto

       Karina Rogowska

     • Pamiętając o symbolach miłości…
      • Pamiętając o symbolach miłości…

      • 14 II w dzień św. Walentego 2019r.  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczczono święto wszystkich zakochanych, zaprzyjaźnionych, ale też tych nieśmiałych, którzy nie zawsze potrafią mówić otwarcie o swoich uczuciach. Jedno jest pewne, symbolem tego dnia były czerwone serduszka i walentynkowe kartki wyciągnięte ze specjalnej skrzynki  i rozdane uczniom oraz przedstawicielom grona pedagogicznego. Oprócz  miłych życzeń, miłosnych sentencji, tradycyjnie już, nie zabrakło słodkich wypieków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych, kawy, ciepłej herbatki, serwowanych w świetlicowej kawiarence, a także muzycznych przebojów o miłości, które wyśpiewali utalentowani uczniowie, bawiąc się wspólnie podczas walentynkowego karaoke.  A jaki kolor rządził w szkole  tego dnia ? Oczywiście czerwony, kolor miłości.

       Weronika Młyńczak

       ucz. kl. 2 hinf/ek

     • "Niech żyje Bal" - Studniówka 2019
      • "Niech żyje Bal" - Studniówka 2019

      • 12 stycznia 2019 r. odbył się Bal  tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.Do Studniówki cała społeczność szkolna przygotowywała się jak zwykle z wielkim przejęciem i  zaangażowaniem, aby ta   jedna z najważniejszych i najpiękniejszych uroczystości w życiu szkoły odbyła się z godną jej oprawą i należnym splendorem.  Tak też się stało. Emocje tego wieczoru sięgnęły przysłowiowego zenitu, a to za sprawą pięknej scenerii, eleganckich kreacji studniówkowych, ale nade wszystko wyjątkowych, uczuć, wzruszeń, zawartych w słowach, piosenek, przemówień, podziękowań, życzeń, które  popłynęły tego wieczoru z wielu ust.Gromkimi fanfarami powitano jej uczestników:  Dyrektora Szkoły, panią Grażynę Sobieraj, władze samorządowe w osobach, Starosty Sulęcińskiego, pana, Tomasza Jaskuły Wicestarosty, pana Tomasz Prozorowicza, Wychowawców, Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi, drogich Rodziców i oczywiście dostojnych Studniówkowiczów.Z ciepłym, pełnym serdeczności i  wiary w przyszłość  przesłaniem zwróciła się do wszystkich zebranych pani  Dyrektor.

       Życzenia nie tylko maturalnych sukcesów złożyli także starosta sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, i przemawiające, w imieniu rodziców, pani Bożena Janicka oraz, w imieniu wychowawców, pani Anna Sobieraj, która powiedziała, że fragment drogi życiowej abiturientów związany z naszą szkołą powoli i nieubłaganie dobiega końca i życzyła, by uczniowie zachowali miłe wspomnienia. Maturzyści nie szczędzili słów wdzięczności, które popłynęły w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do wspomagania ich edukacji i rozwoju. Kwiaty i wyrazy uznania skierowano do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Otrzymali  je również wychowawcy, pani Anna Sobieraj, pani Agnieszka Czarnecka, pani Jadwiga Tamulewicz, pani Monika Hartman. Gorące podziękowania usłyszeli także    rodzice, którzy jak powiedzieli uczniowie cyt „nie tylko dzisiaj, nie tylko przez  lata nauki w liceum czy technikum,  ale przez całe życie byli i zapewne będą przy nas, wspierając nas swoją radą, pomagając, dodając otuchy, będąc wyrozumiałymi i cierpliwymi w zachęcaniu  nas do pokonywania przeszkód.”. Łzy wzruszenia popłynęły po wielu twarzach, a serca mocniej  zabiły, kiedy Kinga Kowalska z klasy IV Thżug i towarzyszące jej uczennice oraz  absolwentka naszej szkoły Nikola Kurasik  zaśpiewały piękne  utwory - podziękowania.„Poloneza czas zacząć!”- te słynne słowa  powtórzyli za wieszczem prowadzący uroczystość. Zgodnie z tradycją, dały one  sygnał do odtańczenia staropolskiego tańca, kończącego oficjalną część studniówki. A potem była już tylko wspaniała zabawa, w doskonałej atmosferze z wyśmienitym menu i oprawą muzyczną, aż do pierwszego piania kura.

       Karina Rogowska

       Anna Sobieraj

     • „Niech błyśnie pierwsza gwiazdka”
      • „Niech błyśnie pierwsza gwiazdka”

      • Tydzień poprzedzający Boże Narodzenie upłynął w Zespole  Szkół Licealnych im Unii Europejskiej w Sulęcinie w rytmie świątecznych spotkań. 18.12.2018r. gościliśmy przedstawicieli środowisk kombatanckich, sybirackich i kresowych. Na  zaproszenie odpowiedzieli także  członkowie chóru Biały Orzeł w Sulęcinie.  Wszystkich zebranych  serdecznie powitali dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj  oraz starosta sulęciński, pan Tomasz Jaskuła.  Uroczystość była  okazją do wysłuchania poezji, wspólnego kolędowania, ale także do wspomnień, ukazania i zatrzymania w pamięci opowieści o minionych czasach, trudnej historii naszego kraju, niezwykłych losach naszych przodków.Ciepła, świąteczna  atmosfera panowała również przez kolejne dni,  podczas klasowych  i szkolnych spotkań wigilijnych. Tam również nie zabrakło pięknych życzeń, uśmiechów, przepysznych tradycyjnych potraw oraz prezentów, które są nieodłączną częścią  Świąt spod znaku pierwszej gwiazdki.

       Karina Rogowska

     • Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone
      • Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

      • W dniu 7 grudnia 2018 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.Nagrodzonych zostało 107 uczniów, a wśród nich Weronika Młyńczak i Klaudia Bogdańska, uczennice Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Dyplomy wręczyli stypendystom Roman Sondej – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.Weronika Młyńczakkl. II T log/ek

     • Z fachową wiedzą w dorosłe życie
      • Z fachową wiedzą w dorosłe życie

      • W dniu 7.12.2018 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się Szkolna Olimpiada Wiedzy AIDS/HIV. Wzięły w niej  udział zespoły uczniów klas pierwszych. W jury zasiadły przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sulęcinie, pani Joanna Kubicka, oraz pielęgniarka szkolna pani Ewa Cichomska. Uczniowie rozwiązywali testy, krzyżówki, a także określali stopnie ryzyka zagrożeń. W związku z wysokim poziomem wiedzy, konieczna okazała się dogrywka, która wyłoniła zwycięzców. Na najwyższym podium stanęli uczniowie klasy I Tlog/żug, którzy najlepiej poradzili sobie z rozwiązywaniem niełatwych zadań.  Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy I a BS., a trzecie uczniowie klasy I LO. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj pogratulowała uczestnikom bogatej wiedzy, niezbędej w profilaktyce dbania o zdrowie i życie swoje i innych.  Nagrody w konkursie  ufundowane zostały  przez Koło Łowieckie „Szop” oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie, za co składamy serdeczne podziękowania.

       Sylwia Rakoczy

       pedagog szkolny

     • Św. Mikołaj, Gość zawsze oczekiwany!
      • Św. Mikołaj, Gość zawsze oczekiwany!

      • Mimo braku śniegu, Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynkami pojawił się 6 grudnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj oprowadził miłych gości po kolejnych klasach, gdzie dowiedzieli się, że wszyscy, uczniowie i nauczyciele byli grzeczni, dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków i w zasadzie bardzo lubią szkołę. Do uczniów i nauczycieli popłynęły więc same pochwały  i słodkie niespodzianki.  Zaraz potem Mikołajowa Drużyna udała się do szpitala powiatowego w Sulęcinie, gdzie umiliła czas, a wręczonymi podarunkami, wywołała uśmiechy na twarzach małych pacjentów.

       Katarzyna Owsiak

       ucz. kl III Tlog/inf

      • Zawodowe umiejętności naszym atutem

      • Od października 2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbywały się zajęcia pozalekcyjne „Moje gotowanie” oraz „Blacharskie, pojazdów pneumatycznych” w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Dobiegły już końca, a uczniowie podkreślają, że zdobyte wiadomości i umiejętności zawodowe są ich atutem. Na pytanie: „W jaki sposób wykorzystasz wiedzę zdobytą podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych?”, uczniowie odpowiedzieli:

       „Myślę, że zajęcia „Blacharskie, pojazdów pneumatycznych” przygotowały mnie do skuteczniejszej i bardziej precyzyjnej naprawy nadwozia, dzięki pogłębieniu umiejętności spawania. Pracowałem na różnego rodzaju blachach, nauczyłem się czytać dokumenty i instrukcje, które są wskazówką do wyboru odpowiednich materiałów. Dodatkowo miałem możliwość pracy z różnymi narzędziami elektronicznymi, w tym ze szlifierką. Zajęcia były przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, a dla mnie najważniejsze, że każdą minutę wykorzystaliśmy maksymalnie. Dzięki kursowi zdecydowałem, że w przyszłym roku zapiszę się na kurs spawacza z certyfikatem europejskim. Uważam, że dzięki zdobytym umiejętnościom podczas zajęć z panem Mariuszem Kulossa, egzamin spawacza zdam bez problemu. Zajęcia te również zachęciły mnie do ćwiczeń w domu. Bardzo cieszę się, że wziąłem udział w projekcie i w tych zajęciach, gdyż samochodów przybywa, więc nie będę musiał martwić się o znalezienie pracy po szkole, a dodatkowe umiejętności będą atutem.”

       Jan Durnoga – ucz. kl. II SB I st. w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych

       „Osobiście uważam, że zajęcia „Moje gotowanie”, to doskonały sposób na pogłębienie swojej wiedzy na temat gotowania. Zarówno ja, jak i inni uczestnicy warsztatów poznaliśmy techniki i możliwości łączenia smaków według własnej wyobraźni i smaku. Podczas zajęć uważnie słuchałam wszystkiego o czym mówiła pani Marzena Ćwieklińska, ale też starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak szczerze, gotowanie to moja pasja. Nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Cieszę się, że wzięłam udział w zajęciach „Moje gotowanie”, gdyż oprócz wiedzy, świetnie też się tam bawiłam, a co ważne, wzmocniłam poczucie własnej możliwości rozszerzania wiedzy na temat przypraw, metod i technik gotowania. Mimo tego, iż jestem jeszcze dość „młodym kucharzem”, to po ukończeniu szkoły chciałabym pracować w dobrej i znanej restauracji. Myślę, że udział w tych zajęciach, a także zdobyta wiedza pozwolą spełnić mi te marzenia.”

       Nikola Danielczuk – ucz. kl. II Tżug

       Udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych to ciekawe doświadczenie, niesamowite przeżycie oraz szansa na rozwój. Uczniowie chętnie polecają ten rodzaj aktywności każdemu, kto wiąże swoją przyszłość z zawodem, w którym się kształci, gdyż może mieć to znaczny wpływ na późniejszy sukces w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym.

       Sylwia Rakoczy

     • Medal 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa trafił do ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, a Odznaka Honorowa PCK do nauczyciela, pani Anny Sobieraj
      • Medal 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa trafił do ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, a Odznaka Honorowa PCK do nauczyciela, pani Anny Sobieraj

      • 20 listopada 2018r. w Filharmonii Zielonogórskiej odbył się wielki Jubileusz 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża podczas którego, honorowi krwiodawcy województwa lubuskiego otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za swoją ofiarność. Wśród odznaczonych znalazł się nauczyciel Naszej Szkoły - opiekun Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi „Dar Serca”, pani Anna Sobieraj, która uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża została wyróżniona Odznaką Honorową PCK. Dekoracji dokonał Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK, pan Zbigniew Martyniuk wraz z członkiem Prezydium Krajowej Rady HDK PCK, panem Janem Kowalczykiem.

       Podczas uroczystości wyróżniono także dwie szkoły z województwa lubuskiego. Jedną z nich została Nasza Szkoła - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, która otrzymała Medal 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa na przestrzeni wielu lat.Jest to dla nas ogromne wyróżnienie na szczeblach województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami dalej będziemy mogli czynnie wspierać Honorowe Krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża, biorąc przykład z postawy i oddania dla ratowania zdrowia i życia z naszego lidera, pani Anny Sobieraj.

       Oliwia Brulińska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych