• Aktualności

      • Żołnierze Niezłomni Żołnierze Wyklęci cykl etiud filmowych

      • 1 marca 2021r. mimo trwającej pandemii w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem  Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie i nauczyciele  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie również nie zapomnieli o krzewieniu pamięci o Tych, którzy przed laty walczyli o wolną Ojczyznę.  W ramach lekcji historii, języka polskiego czy godzin wychowawczych pogłębili swoją wiedzę historyczną,  poprzez  prezentacje multimedialne, filmy, wykłady i dyskusje o roli żołnierzy "Wyklętych".Ciekawym źródłem do zajęć stał  między innymi niezwykły zapis w postaci cyklu 20 etiud filmowych „Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci” – przedstawiający w przystępny sposób  żołnierzy polskiego podziemia, prezentowany ze strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

       https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66289,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

       nauczyciel historii

       Karina Rogowska

      • Wirtualne Walentynki

      • Dnia 15 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie na platformie classroom uczczono święto wszystkich już zakochanych, a także tych którzy czekają na wielką miłość.

       Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował audycję, w której przedstawiono historię, tradycje, zwyczaje związane z tym Dniem. Spotkanie uatrakcyjnił zespół muzyczny w składzie Krzysztof Dzikowski i Dawid Józefczuk, który wykonał utwory o tematyce miłosnej. Konferansjerkę poprowadziły Oliwia Lipska i Kalina Wąsik.

       Audycję zakończono życzeniami, do których przyłączyła się  dyrektor szkoły, Pani Grażyna Sobieraj, przypominając nam o różnych aspektach miłości. Słowo KOCHAM służy do wyrażania pozytywnych emocji w stosunku do wszystkich i do wszystkiego: rodziców, przyjaciół, ukochanej osoby, czy miejsca. W ostatnim czasie wytęsknionym miejscem okazuje się być szkoła. Pozbawieni jej w realnym wymiarze doceniany jak wielką rolę odgrywa ona w naszym życiu. Stąd obok zdrowia i miłości życzyliśmy sobie wszyscy szybkiego powrotu do szkoły.

       Samorząd Uczniowski

      • Inne, ale również ciepłe i serdeczne Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

      • Wszystko jest, jak przed rokiem:

       na szybach srebrne kwiaty

       i ten sam obraz w ramach okien;

       świat biały, jak opłatek...

        

       Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen magii. To czas refleksji oraz spotkań, które niosą miłość, radość i spełnienie. W tym roku ze względu na pandemię Covid - 19 spotkanie Całej Społeczności Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyło się na platformie classroom, gdzie przedstawiono audycję, która pozwoliła podtrzymać szkolne tradycje bożonarodzeniowe. Podzieliliśmy się przemyśleniami na temat zbliżającego  się pięknego okresu, który jest dla nas czasem  zadumy, radości płynącej ze spotkań w Gronie najbliższych osób.

       Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, złożyła wszystkim najserdeczniejsze  życzenia radosnych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia optymizmu i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, zdalnej nauki, odosobnienia, magia tej uroczystej chwili i słowa otuchy płynące z kolędy sprawiły nam ogromną radość.

       Samorząd Uczniowski

       ZSLiZ w Sulęcinie

      • Mikołajkowa niespodzianka

      • W tym roku Mikołajki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie obchodziliśmy nieco inaczej niż zazwyczaj. Dzięki pomysłowości Samorządu Uczniowskiego i niezawodnemu wsparciu pani dyrektor Grażyny Sobieraj w dniu 07.12.2020r. zorganizowano zdalne Spotkanie Mikołajkowe szkolnej społeczności. Ze świątecznie przystrojonej świetlicy św. Mikołaj oraz jego wspaniałe asystentki zrealizowali audycję. Nie obyło się także bez muzycznych niespodzianek, prezentów, wirtualnych pozdrowień, słów pokrzepienia. Wszyscy życzyli sobie dużo zdrowia, ale także powrotu do szkoły, za którą uczniowie i nauczyciele bardzo tęsknią. Była miła niespodzianka łączącą nas w niełatwym dla nas wszystkich czasie zdalnej nauki.

       Klaudia Lachowska

       Samorząd Uczniowski

      • Kształcenie zawodowe w dobie nauczania zdalnego

      • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, mimo sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy, staje na wysokości zadania, którego realizacja utrudniona jest zwłaszcza w kształceniu zawodowym, gdzie nauka organizowana jest również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczególną uwagę poświęca się uczniom ostatnich klas technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń – luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie. Dla tej grupy prowadzona jest stacjonarnie część zajęć praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnej bazy edukacyjnej, w którą doposażone są szkolne gabinety i pracownie warsztatowe. Możliwość praktycznego działania „niemal w stworzonych, rzeczywistych warunkach pracy” z pewnością pozytywnie wpłyną na poziom zdawalności, podobnie jak osiągnięte sukcesy w minionym roku szkolnym, które dowodzą o wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów naszej szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia dowiedli, że kształcenie zawodowe, mimo utrudnień w dobie nauczania zdalnego, może przynieść oczekiwane rezultaty. Świadczą o tym uzyskane, niemal 100 % wysokie noty, m.in.:. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie kucharz – zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik hotelarstwa – zdawalność w części teoretycznej 92%, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik pojazdów samochodowych - zdawalność w części teoretycznej 100%, w części praktycznej 89%, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie krawiec - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie sprzedawca - zdawalność w części praktycznej 100%. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wymaga pełnej mobilizacji, zaangażowania, wsparcia i ścisłej współpracy. Tylko wzajemne zrozumienie i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość jest drogowskazem do jak najefektowniejszego nauczania i uczenia się.

       Dyrektor

       Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

       im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

       Grażyna Sobieraj

      • Poznanie siebie drogą do właściwych decyzji zawodowych

      • W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”, realizowane jest  zadanie polegające przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy dla uczniów wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.Uczestnicy projektu, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. im Unii Europejskiej w Sulęcinie biorą  udziału w indywidualnych szkoleniach „1 na 1”, podczas których razem z coachami, doradcami zawodowymi i psychologami, podczas sześciu godzin zajęć odkrywają swoje mocne strony, jak również obszary do rozwoju, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, tworzą wspierające ich przekonania do dalszej nauki i pracy. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniach jest traktowany indywidualnie i w zależności od potrzeb poruszane są obszary rozwijające daną osobę. Podczas takich sesji odbywa się praca nad motywacją, chęcią do działania, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, co pozwala wypracować indywidualne cele zarówno edukacyjne, jak i związane z przyszłą pracą.Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach, obserwują pozytywne zmiany w swoim postrzeganiu, działaniu i motywacji. Jednocześnie podkreślają, że udział w takich szkoleniach, to szansa na poznanie, zrozumienie siebie, indywidualny rozwój, ale także droga prowadząca do podjęcia właściwych decyzji zawodowych w przyszłości. Zadanie jest w trakcie realizacji i każdego tygodnia kolejne zadowolone osoby kończą swoje uczestnictwo w szkoleniu.

       Eliza Szwec

       doradca zawodowy/realizator zadania

      • Wirtualne obchody Święta Niepodległości

      • 11 listopada 2020 r. obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.To szczególne święto jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa.Trwająca pandemia spowodowała, że musimy pozostać w domach i nie możemy, jak co roku świętować w szkolnym gronie.Dlatego postanowiliśmy uczcić to ważne wydarzenie w sposób wirtualny. W rocznicę odzyskania niepodległości o godzinie 12.00 uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych zostali zaproszeni do włączenia się w akcję ,,Niepodległa do Hymnu” i  wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcono także młodzież do uczestniczenia w koncertach, debatach historycznych emitowanych tego dnia programach telewizyjnych oraz w Internecie. Każde świętowanie niepodległości to nasz osobisty wkład i hołd oddawany tym wszystkim, którzy przez lata walczyli wolną i niepodległą Ojczyznę.

       Joanna Piotrowska

       Opiekun SU

      • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z dnia 03.11.2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie trwania stanu epidemii

      • Na podstawie Rozporządzenie RM z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1931) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.), by ograniczyć możliwości zarażenia się koronawirusem, zapewnić bezpieczeństwo interesantom i pracownikom ogranicza się funkcjonowanie szkoły polegające na realizacji tylko najpilniejszych zadań niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki, m.in.:

       1. Począwszy od dnia 03.11.03.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.
       2. Sprawy załatwiane są wyłącznie w  formie korespondencji  tradycyjnej, elektronicznej na adres: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, ul. Witosa 49, 69 – 200 Sulęcin; e – mail szkol@hoga.pl. lub za pośrednictwem tzw. okienka podawczego, zlokalizowanego w oknie sekretariatu, gdzie w godzinach pracy szkoły należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie (bez możliwości potwierdzenia wpływu w dniu pozostawienia).
       3. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy osobiście należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod numerem: tel. 957552475 w celu ustalenia daty i godziny wizyty w szkole.

       Dyrektor Szkoły

       Grażyna Sobieraj

      • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      • „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze"

       Barbara Cage

       Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

       Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem powstania był Hugo Kołłątaj. Pełna pierwotna nazwa brzmiała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Wprowadzała nowoczesne programy, metody i organizację nauczania.

       Powołanie Komisji Edukacji Narodowej stanowi jasny punkt w dramatycznej polskiej historii, a co istotne i nie tracące swej aktualności – jest przykładem konstruktywnej pracy prowadzonej ponad podziałami światopoglądowymi czy politycznymi w imię dobra państwa i narodu.

       Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich  pracowników oświaty. Historia tego święta w Polsce sięga 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono dzień 20 listopada Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się w Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku.

       Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocześnie bardzo odpowiedzialny, ponieważ w dużym stopniu od nauczyciela zależy, jaką drogą w dorosłym życiu podążą jego wychowankowie. Dlatego też, w tym dniu, pragniemy złożyć podziękowania za poświęcony czas, cenne uwagi, wskazówki, życzliwość i ogromne zaangażowanie w trud edukacyjny i wychowawczy. Dziękujemy za wszystkie starania, włożone w kształtowanie młodego pokolenia, składając życzenia wielu sukcesów, radości, uznania, szacunku uczniów i ich rodziców, satysfakcji w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o naszą przyszłość, wykształcenie i bezpieczeństwo. W tym szczególnym Dniu życzymy Pani Dyrektor Grażynie Sobieraj, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Administracji i Obsługi dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, wiele sił i energii  każdego dnia i w każdej chwili.

       Wdzięczna Społeczność Uczniowska 

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      • Początek roku szkolnego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczynają uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół o godz. 8:00, uczniowie klas drugich o godz. 10:00, uczniowie klas trzecich i czwartych o godz. 12:00.

      • Informacja dla tegorocznych maturzystów

      • Odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów technikum i liceum Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2020 r. nastąpi w okienku podawczym świetlicy szkolnej (od strony parkingu) w dniu 11 sierpnia 2020 r. wg. poniższego harmonogramu:

       1. absolwenci LO i LOD - godz. 10:00
       2. absolwenci kl. IV Tlog/inf - godz. 10:30
       3. absolwenci kl. IV Tżug - godz. 11:00
       4. absolwenci kl. IV Tm/ps - godz. 11:30.
      • Akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie”

      • W całej Polsce trwają akcje szycia maseczek ochronnych. W Sulęcinie takich  przedsięwzięć również nie brakuje.  Jedna z nich miała miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, gdzie od dawna funkcjonuje profesjonalna pracownia krawiecka. Służy ona  kształceniu uczniów, ale w czasie trwania epidemii stała się miejscem  charytatywnej akcji, w ramach której nauczyciele uszyli 6 tysięcy sztuk maseczek.

       Jak to się stało, że w przeciągu 3 ostatnich miesięcy na stole krawieckim znalazło się tyle DOBRA? Wystarczyła inicjatywa Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych,  Grażyny Sobieraj i grupy ludzi  o wielkich sercach. Wystarczył też materiał, który dostarczono z sulęcińskiego szpitala, a nauczyciele tej szkoły zareagowali natychmiastowo i w wolnym czasie od zdalnego nauczania podjęli się nowych wyzwań. Do tej pory prawie żaden z nich nie miał do czynienia z maszyną do szycia, ale pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela w zawodzie krawca, pani Marzeny  Ćwiklińskiej, w bardzo krótkim czasie opanowali wszystkie etapy szycia maseczki, jej niełatwego wykroju, składania, robienia zakładek, przeciągania gumek. Każdego dnia przyświecała im myśl, że ta pojedyncza osłona na twarzy pielęgniarki, ratownika medycznego, czy pacjenta jest darem  serca.

       Za poświęcenie czasu, bezinteresowną pracę, szczególne podziękowania, na ręce nauczycieli – wolontariuszy złożyli – Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła oraz Dyrektor lokalnego szpitala, pani Agnieszka Zaręba podkreślając zaangażowanie, ofiarność i solidarność w tej trudnej dla nad wszystkich rzeczywistości. W czasie potrzeby, kiedy powinniśmy się wspierać,  takie akcje to nie żadne bohaterstwo, tylko odruch serca. Warto zarażać dobrem innych, bo dobro zawsze wraca.

      • Kochani Uczniowie

      • – nareszcie upragnione

       na tą chwilę czekaliśmy wszyscy po ciężkiej pracy wkraczamy w wakacje z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie możemy jednak zapomnieć, iż Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem.

       Na wakacjach w czasie pandemii musimy zachować szczególną ostrożność.

       Pandemia nie minęła !!!

       Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności.

       Wykorzystajcie ten czas na odpoczynek i bawcie się dobrze, ale pamiętajcie – BEZPIECZNIE.

       Dziękując za cały rok pełen wrażeń i sukcesów, życzę wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód i wielu niezapomnianych przeżyć !!!

       Wracajcie do nas cali i zdrowi !!! Do zobaczenia we wrześniu.

       Pedagog szkolny

       Karolina Ignatowicz

      • „Logistyka dla technika”

      • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w programie edukacyjnym „Logistyka dla technika”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu była Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z trzecią największą siecią badawczą w Europie, która zajmuje się doradztwem logistycznym poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w e-gospodarce, przy projektowaniu magazynów, czy tworzeniu etykiet logistycznych.

       Realizacja programu opierała się na nowoczesnym nauczaniu. Uczniowie brali udział w webinarach prowadzonych w rzeczywistym czasie przy użyciu technologii webcast. Dzięki transmisji na żywo eksperci prowadzący szkolenia opowiadali o praktycznym wykorzystaniu wiedzy w branży logistycznej.

       Udział w programie zapewnił większą dostępność do wiedzy logistycznej, zwiększył skuteczność nauki wśród uczniów, którzy mogli na bieżąco utrwalać zdobytą wiedzę poprzez quizy i uzyskane materiały dydaktyczne.

       Jadwiga Tamulewicz

       nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych