• Aktualności

      • Młodzi dla środowiska !

      • 30 maja w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie dużo się działo. Gościliśmy u nas edukatora z Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie Panią Katarzynę Radej.

       Młodzież wysłuchała prelekcji dotyczącej segregacji odpadów, a także zapoznała się z działaniami, jakie możemy podejmować na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty. Uczniowie przygotowali hotele dla owadów, które rozstawimy na terenie naszej szkoły. Uczennice spróbowały także swoich sił w tworzeniu naturalnych ozdób ze sznurka - makramowych liści w stylu boho.

       Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Radej za owocne spotkanie, które dało nam dużo wiedzy, dobrej zabawy i satysfakcji.

       Małgorzata Białas

      • Konkurs plastyczny „Szczepieni Rodzinnie – Bezpieczni Globalnie” – Wygrany!

      • 26 maja 2022 r. w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursie dla uczniów lubuskich szkół. Udział w konkursie miał zachęcić rodziców, dzieci i młodzież do szczepienia przeciwko COVID-19 oraz zwiększyć naszą świadomość na temat szczepień.

       Zgodnie z regulaminem można było opracować nagranie dowolną techniką krótkiego filmu lub wykonać dowolną techniką plakat. Nasi uczniowie wykonali prace plastyczne dowolną techniką, które wysłaliśmy na konkurs w kategorii „ uczniowie klas ponadpodstawowych”.

       Konkurs pomimo pandemii cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Pod okiem opiekuna P. Anny Kowalewskiej uczniowie wykonali kreatywne i twórcze prace plastyczne.

       Podczas konferencji prasowej nasze uczennice Laura Danisiewicz z klasy  1 LO  i Julia Wiercińska z klasy 1 Tps/bud z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie otrzymały nagrody z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego  Elżbiety Anny Polak. W kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyliśmy I i II miejsce. Nagrody jakie otrzymała szkoła to sprzęt multimedialny – tablica interaktywna i rzutnik oraz nagrody indywidualne. Radości było co nie miara, ponieważ nikt nie spodziewał się takich wysokich not i zwycięstwa.

       Serdecznie Gratulujemy Naszym Uczniom i zachęcamy do Udziału w kolejnych konkursach!

       Anna Kowalewska

      • Terminy rekrutacji

      •  

       Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 3/2022 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

       1. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekun o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia
        2022 r.,
       2. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. ,
       3. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - 13 czerwca 2022 r., II termin - 5 lipca 2022 r., termin w postępowaniu uzupełniającym - 9 sierpnia 2022 r.
       4. podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 15 czerwca 2022 r., II termin - do 7 lipca 2022 r. termin w postępowaniu uzupełniającym do 12 sierpnia 2022 r.
       5. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
        z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
       6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 21 lipca 2022r.,
       7. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 21 lipca 2022r.do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00.,
       8. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00
      • „Każdy koniec jest początkiem nowego”- Pożegnanie Absolwentów

      • 29.04.2022r.  uczniom  klas III LO bp/pp, IV Tps/hot, IV Tlog/inf, a także III LO dla dorosłych po raz ostatni rozbrzmiał dzwonek w Zespole Szkół i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Oficjalnie zakończyli oni naukę w szkole, a podczas uroczystości pożegnania klas programowo najwyższych, jaka odbyła się tego dnia, otrzymali świadectwa i  certyfikaty poświadczające, że kolejny etap swojego życia mają już za sobą.

       W ceremonii podsumowania kilku lat pracy naszych absolwentów brali udział zaproszeni goście, w tym przedstawiciel władz powiatowych - Przewodniczący Rady Powiatu pan Czesław Symeryak, reprezentanci służb mundurowych, partnerzy i przyjaciele, z jakimi szkoła od lat współpracuje, a także rodzice.

       Absolwentów pożegnał Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gruca podkreślając, trud i zaangażowanie  jaki wykonali uczniowie i nauczyciele, by osiągnąć cel jakim jest ukończenie szkoły. Nie zapomniano o tych najbardziej zasłużonych uczniach z każdej klasy, którzy pracowitością, zaangażowaniem, działalnością kulturalną, wysokimi notami w nauce, sukcesami sportowymi, ale też godną postawą kultywowania szkolnych tradycji i obyczajów pracowali na dobre imię Szkoły. Do Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów jako wraz ze swoimi rodzicami wpisały się: Wiktoria Grecz, Aleksandra Wąsowicz i Sara Sokół.

       Nie zabrakło w tym dniu gratulacji i  życzeń powodzenia na egzaminie maturalnym, a także w dorosłym życiu. Podziękowania otrzymała kadra pedagogiczna, personel administracyjny, organ prowadzący Szkołę, jej partnerzy i przyjaciele.

       W imieniu absolwentów wzruszającą  mowę wygłosiła Kornelia Kwiatkowska. W ciepłych słowach i pięknymi kwiatami, podziękowania popłynęły do dyrekcji, nauczycieli oraz wychowawców: pani Elżbiety Czerwińskiej, pani Kariny Rogowskiej, pana Damianowi Kierzka i pana Krzysztofa Staats za serce, troskę i mądrość pedagogiczną.

       Wszystkim uczniom, a właściwie już absolwentom szkoły, serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za następne sukcesy, jakie przyjdzie im odnosić w życiu prywatnym i zawodowym.

       Karina Rogowska

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49
     69-200 Sulęcin
     Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły
     ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
     tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych