• Aktualności

      • Ślubowanie klas pierwszych

      • W bieżącym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęło 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 90 uczniów Technikum i 59 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia.

       22 września 2021r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów szkoły. Stało się to podczas tradycyjnego ślubowania, które młodzież złożyła przed Sztandarem Szkoły przyrzekając rzetelnie się uczyć, godnie reprezentować imię szkoły, rozwijać w sobie postawę obywatelską i patriotyczną, postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Gruca towarzysząc uczniom w tej szczególnej chwili, obok złożenia gratulacji przypomniał o prawach ucznia, ale także o zadaniach i obowiązkach, które winni wypełniać, życząc im także pięknych chwil w murach szkoły.

       Karina Rogowska

      • Obchody Dnia Sybiraka

      • W dniu 17.09.2021r. reprezentanci Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział w obchodach Dnia Sybiraka, które miały miejsce na cmentarzu komunalnym  w Sulęcinie przy obelisku poświęconym  zesłanym i pomordowanym na Wschodzie. Dzień ten ma status święta państwowego i ma upamiętniać poległych oraz tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, osiedlić w innych krajach, jak również tych, którzy zostali na Syberii. Trudną, pełna patriotycznych wątków historię własnej, sybirackiej rodziny, opowiedział podczas uroczystości pan Tadeusz Rzeszutek. Podziękował również za pamięć i troskę o Tych, którzy swoim życiem, wojennymi i powojennymi doświadczeniami dali świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych Zesłańców Sybiru, delegacja naszych uczniów z klas mundurowych złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem.

       Karina Rogowska

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • 1 września 2021r. W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  w trybie stacjonarnym rozpoczął się nowy rok szkolny. W miejsce tradycyjnego apelu, ze względu na stan epidemii nauczyciele i wychowawcy spotkali się z uczniami w klasach. Społeczność szkolną powitał tego dnia pan Zbigniew Gruca, który objął stanowisko dyrektora szkoły. Podczas tych spotkań Pan Dyrektor przypomniał o zasadach bezpiecznego pobytu w szkole, poinformował o mozliwościach szczepień przeciwko Covid - 19,  ale także życzył wielu sukcesów w edukacyjnych zmaganiach. Była to także okazja do wręczenia całorocznych stypendiów naukowych starosty Sulęcińskiego. Otrzymali je uczniowie: Brajan Skibicki, Martyna Anielska, Izabela Matusiak, Hanna Dąbkiewicz. Serdecznie gratulujemy.Tego dnia odbyła się Rada Pedagogiczna, na której  w oficjalnej części gościliśmy Starostę Sulęcińskiego pana Adama Basińskiego oraz przewodniczącą ZNP panią Małgorzatę Górę. Pan Starosta przedstawił Gronu Pedagogicznemu nowego Dyrektora Szkoły, któremu  zaproszeni Goście, a także nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi  złożyli gratulacje, życzenia wielu sukcesów, owocnej współpracy i kontynuowania działań związanych z rozwojem szkoły.

       Karina Rogowska

      • Podziękowanie

      • 31 sierpnia 20201 zakończyła się kadencja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie - Pani Grażyny Sobieraj.

       Społeczność szkolna dziękuje Pani Dyrektor za 14 lat wspólnej pracy:


   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych