• Aktualności

      • "Trasą hoteli i restauracji"- obóz naukowy

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyła w obozie naukowym ,,Trasą hoteli i restauracji”. Trzydniowy pobyt w Poznaniu zorganizowany był w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
       Siedmiu uczestników obozu uczestniczyło w 12 godzinnych zajęciach, w trakcie których mieli możliwość zdobywania nowej, przydatnej, ciekawej wiedzy z branży hotelarskiej i gastronomicznej. W hotelu Altus zobaczyli z bliska na czym polega praca na różnych stanowiskach w hotelu, jakie standardy obowiązują w obiekcie, jak wyposażone są poszczególne rodzaje jednostek mieszkalnych. Menadżer obiektu opowiedział o potencjalnych klientach hotelu.
       W poznańskiej restauracji „Projektalfa” oprowadzająca przedstawiła tajniki profesjonalnej obsługi klienta, zapoznała młodzież z działalnością marketingową obiektu.
       Uczestnicy obozu naukowego zgodnie przyznali, że był to czas nie tylko zdobywania wiedzy, umiejętności, nowe, niezapomniane doświadczenie, motywujące do podnoszenia kwalifikacji, dbania o rozwój osobisty, ale również czas wypoczynku.

       Joanna Piotrowska
       nauczyciel

      • „Trasą automatycznej produkcji piekarniczej i wędliniarskiej” – obóz naukowy

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięła udział w obozie naukowym „Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej”, który odbył się w Poznaniu w dniach 7-9.03.2022r zorganizowanym 
       w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Trasą automatycznej produkcji w branży piekarniczej i wędliniarskiej podążali uczestnicy  kursu, podczas którego mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji wyrobów piekarniczych oraz wędliniarskich. Był to czas przeznaczony na zwiedzanie restauracji „Szabelek”, oraz Cukierni „Słodki kącik”. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak w dniu dzisiejszym wygląda przetwórstwo mięsne oraz piekarniczo – cukiernicze w jednych z najnowocześniejszych zakładów danych branż w Polsce. W trakcie zwiedzania zapoznano uczestników z historią założenia firm, asortymentem, zasięgiem działania, procesami produkcyjnymi, możliwością zatrudnienia oraz z tym co najciekawsze, z procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem technologii innowacyjnych. Możliwość degustacji przepysznych wyrobów z szerokiego asortymentu, ucieszyło niejedno podniebienie. Uczniowie podkreślają, że był to dobrze wykorzystany czas oraz zdobycie nowej fachowej wiedzy.


       Beata Janicka
       nauczyciel zawodu

      • „Trasą producentów aut”- obóz naukowy w Poznaniu

      • Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, wzięła udziałw obozie naukowym „Trasą producentów aut”, który odbył się w Poznaniu w dniach 07-09.04.2022r, zorganizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
       Młodzież  podczas wyjazdu miała  możliwość zdobywania wiedzy z zakresu nowych technologii stosowanych w motoryzacji oraz nowych pojazdów. Odbywało się to podczas targów motoryzacyjnych POZNAŃ  MOTOR SHOW 2022. Elektromobilna rewolucja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej staje się faktem. Naszym celem jest nauczenie ludzi, w jaki sposób przygotować się na nową erę przemysłu motoryzacyjnego. Pojazdy autonomiczne, car sharing, łączność, cyberbezpieczeństwo, środowisko, digitalizacja - to główne hasła tegorocznej  edycji Poznań Motor Show. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z nowinkami technicznymi, w które są wyposażane najnowsze pojazdy, prezentowane podczas targów, porozmawiania ze specjalistami, poszerzenia i nabycia fachowej wiedzy. Uczniowie   odbyli także 12 godzinny kurs z zakresu technologii motoryzacyjnej.
       Podsumowując udział w obozie, zgodnie przyznali, że było to niezapomniane przeżycie, które daje motywacje do dalszej pracy, rozwijania umiejętności i pasji w branży motoryzacyjnej.


       Tomasz Ignatowicz
       nauczyciel zawodu

      • Świat po pandemii, czyli co możemy zrobić dla siebie i innych

      • 1.04.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w spotkaniu z prof. Jackiem Kurzępą, socjologiem  Uniwersytetu Zielonogórskiego, posłem na Sejm RP.

       Temat wykładu zaprezentowanego przez naszego Gościa, i z uwagą wysłuchanego przez młodzież, brzmiał: „Świat po pandemii”. Pan Profesor przedstawił nam problemy z jakimi spotykamy się jako społeczeństwo dotknięte długim okresem izolacji oraz obostrzeniami związanymi z Covid-19, które to zostały przez niego naukowo zbadane. Wnioski płynące z owych badań, określają stan kondycji fizycznej i psychicznej postpandemicznego społeczeństwa. Spadek aktywności fizycznej, problemy natury psychicznej, zaburzone relacje, uzależnienia dotknęły wiele grup społecznych. Nasz Gość zachęcił młodzież do refleksji na ten temat, ale także do  działania, którym może być choćby wolontariat, wsparcie okazane seniorom, rodzinie, kolegom, ale także zadbanie o samego siebie. Problemy, które postawiła na naszej drodze pandemia istnieją,  ale my możemy im sprostać, nazywając je i podejmując  działania, by je rozwiązać.

       Karina Rogowska

      • Współpracujemy i pomagamy

      • Dnia 1.04.2022 uczniowie klasy 3 technikum logistycznego  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie pod opieką nauczyciela  pana Bartosza Patelskiego w ramach partnerskiej współpracy udali się do firmy Maszoński Logistic. Celem wizyty była pomoc przy przygotowaniu transportu z darami dla Ukrainy. Uczniowie zostali oddelegowani do takich prac jak sortowanie, pakowanie, formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Była to świetna okazja do bliższego poznania otoczenia zakładu pracy, wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, a jednocześnie podtrzymania i rozwijania  wieloletniej  owocnej współpracy z firmą.

       Bartosz Patelski
       nauczyciel zawodu

      • Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej praktykują w ÜAZ we Frankfurcie

      • Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina wzięli udział w drugiej fazie projektu pt.: „Dualny system kształcenia na pograniczu polsko – niemieckimw praktyce”, który odbył się w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022 w ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą. Projekt został dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu BB – PL INTERREG V A 2014 – 2020 (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina) oraz z budżetu państwa. Beneficjentem projektu był Powiat Sulęciński, a jego Partnerem Miasto Frankfurt nad Odrą. Rozpoczęcie projektu zainaugurować konferencja otwarcia, w której wzięła udział pani kierownik ÜAZ FFO - Karin Petrie oraz pan Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie – Zbigniew Gruca, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sulęcinie – pani Agnieszka Mazurczak oraz reprezentant Miasta Frankfurt (Oder) – pani Franziska Schulz-Hellwig, ze strony Handwerkskammer - pani Agnieszka Sajduk oraz wielu innych gości. Podczas konferencji przedstawiliśmy szeroki wachlarz kształcenia ÜAZ, a Pani Agnieszka Sajduk omówiła temat kształcenia dualnego w Niemczech.Po konferencji nastąpiło szczególne ożywienie wśród młodych ludzi, którzy dyskutowali między sobą o możliwościach, jakie posiadają po ukończeniu szkoły i jak ważne jest wybranie odpowiedniego zawodu dla siebie.

       W ciągu tygodniowego pobytu stażyści poszerzali swoje umiejętności w dwóch kierunkach zawodowych : gastronomia i budownictwo (sucha zabudowa).

       Wiedza przekazana podczas stażu pozwoliła uczniom odkryć własną kreatywność i otworzyć przed nimi zupełnie nowe perspektywy. Młodzież uświadomiła sobie, że wybrany zawód jest bardzo ważny w życiu zawodowym, a podjętą pracę należy wykonywać z pasją.

       Całokształt stażu uwieńczyła konferencja zamykająca projekt, w której głos zabrał starosta sulęciński - Pan Tomasz Jaska wraz z Panią kierownik ÜAZ Karin Petrie. Następnie uczniom rozdano certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń i złożono wszystkim serdeczne gratulacje.

       Uczniowie wracając do Sulęcina zabrali bagaż nowych pomysłów, cennych doświadczeń, gotowośći chęć realizacji swoich założonych celów.


       Marta Nebeling

      • Dla lasu, dla Ludzi

      • Co można zrobić w jedną, krótką minutkę?
       Można posadzić 1000 drzew.
       Lasy Państwowe co roku sadzą około 500 000 000 drzew.
       800 mln drzew i krzewów produkują szkółki leśne. Co roku sadzonych jest coraz więcej drzew liściastych, dzięki czemu ich udział procentowy od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%.

       28.03.2022r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z klas 3 technikum oraz  3  liceum ogólnokształcącego pod opieką wychowawców pani Anny Kowalewskiej i pani Karoliny Ignatowicz, włączyli się do akcji wspólnego sadzenia lasu. Jej   organizatorem było Nadleśnictwo Sulęcin. Cel akcji to posadzenie nowych drzew na powierzchni 0.5 ha w okolicach Jeziora Ostrowskiego. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem posadzili ich około 1000 sztuk. Po dobrze  wykonanym zadaniu był czas na integrację i odpoczynek na łonie natury przy ognisku i kiełbaskach.
       Lasy to zielone płuca świata, które są niezbędne do życia. Aby cieszyć się nimi długo musimy o nie dbać, co z radością czynimy.

       Anna Kowalewska

      • POLICJANTEM BYĆ… - SPOTKANIA SULĘCIŃSKICH POLICJANTÓW Z MATURZYSTAMI

      • Uczniowie klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w ramach działań promujących zawód policjanta oraz współpracy w zakresie naboru do służby, uczestniczyli w cyklu spotkań w sulęcińskiej jednostce Policji. Starszy sierżant Klaudia Biernacka zapoznała młodzież ze specyfiką pracy policjanta, rozkładem budynku, pracą poszczególnych wydziałów, a także zasadami obowiązującymi na strzelnicy. Ewentualni kandydaci do służby spotkali się także z aspirantem Damianem Dudą, psychologiem policyjnym, który omówił kwestie związane z autoprezentacją oraz zwrócił uwagę na najczęściej popełnianie przez starających się o pracę błędy. 
       Absolwenci stoją przed wyborem swojej drogi zawodowej. 
       Praca w zawodzie policjanta to szansa na ciekawą pracę, nowe wyzwania oraz możliwość kariery.

       Pedagog szkolny 
       Karolina Ignatowicz

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych