• Aktualności

      • Kształcenie zawodowe w dobie nauczania zdalnego

      • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, mimo sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy, staje na wysokości zadania, którego realizacja utrudniona jest zwłaszcza w kształceniu zawodowym, gdzie nauka organizowana jest również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczególną uwagę poświęca się uczniom ostatnich klas technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń – luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie. Dla tej grupy prowadzona jest stacjonarnie część zajęć praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnej bazy edukacyjnej, w którą doposażone są szkolne gabinety i pracownie warsztatowe. Możliwość praktycznego działania „niemal w stworzonych, rzeczywistych warunkach pracy” z pewnością pozytywnie wpłyną na poziom zdawalności, podobnie jak osiągnięte sukcesy w minionym roku szkolnym, które dowodzą o wysokiej jakości kształcenia i świetnego przygotowania zawodowego uczniów naszej szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia dowiedli, że kształcenie zawodowe, mimo utrudnień w dobie nauczania zdalnego, może przynieść oczekiwane rezultaty. Świadczą o tym uzyskane, niemal 100 % wysokie noty, m.in.:. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie kucharz – zdawalność w części teoretycznej 100 %, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik hotelarstwa – zdawalność w części teoretycznej 92%, w części praktycznej 100%, w zawodzie technik pojazdów samochodowych - zdawalność w części teoretycznej 100%, w części praktycznej 89%, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie krawiec - zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie sprzedawca - zdawalność w części praktycznej 100%. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Wymaga pełnej mobilizacji, zaangażowania, wsparcia i ścisłej współpracy. Tylko wzajemne zrozumienie i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość jest drogowskazem do jak najefektowniejszego nauczania i uczenia się.

       Dyrektor

       Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

       im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

       Grażyna Sobieraj

      • Poznanie siebie drogą do właściwych decyzji zawodowych

      • W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”, realizowane jest  zadanie polegające przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy dla uczniów wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.Uczestnicy projektu, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. im Unii Europejskiej w Sulęcinie biorą  udziału w indywidualnych szkoleniach „1 na 1”, podczas których razem z coachami, doradcami zawodowymi i psychologami, podczas sześciu godzin zajęć odkrywają swoje mocne strony, jak również obszary do rozwoju, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, tworzą wspierające ich przekonania do dalszej nauki i pracy. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniach jest traktowany indywidualnie i w zależności od potrzeb poruszane są obszary rozwijające daną osobę. Podczas takich sesji odbywa się praca nad motywacją, chęcią do działania, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, co pozwala wypracować indywidualne cele zarówno edukacyjne, jak i związane z przyszłą pracą.Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach, obserwują pozytywne zmiany w swoim postrzeganiu, działaniu i motywacji. Jednocześnie podkreślają, że udział w takich szkoleniach, to szansa na poznanie, zrozumienie siebie, indywidualny rozwój, ale także droga prowadząca do podjęcia właściwych decyzji zawodowych w przyszłości. Zadanie jest w trakcie realizacji i każdego tygodnia kolejne zadowolone osoby kończą swoje uczestnictwo w szkoleniu.

       Eliza Szwec

       doradca zawodowy/realizator zadania

      • Wirtualne obchody Święta Niepodległości

      • 11 listopada 2020 r. obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.To szczególne święto jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa.Trwająca pandemia spowodowała, że musimy pozostać w domach i nie możemy, jak co roku świętować w szkolnym gronie.Dlatego postanowiliśmy uczcić to ważne wydarzenie w sposób wirtualny. W rocznicę odzyskania niepodległości o godzinie 12.00 uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych zostali zaproszeni do włączenia się w akcję ,,Niepodległa do Hymnu” i  wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcono także młodzież do uczestniczenia w koncertach, debatach historycznych emitowanych tego dnia programach telewizyjnych oraz w Internecie. Każde świętowanie niepodległości to nasz osobisty wkład i hołd oddawany tym wszystkim, którzy przez lata walczyli wolną i niepodległą Ojczyznę.

       Joanna Piotrowska

       Opiekun SU

      • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z dnia 03.11.2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie trwania stanu epidemii

      • Na podstawie Rozporządzenie RM z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1931) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.), by ograniczyć możliwości zarażenia się koronawirusem, zapewnić bezpieczeństwo interesantom i pracownikom ogranicza się funkcjonowanie szkoły polegające na realizacji tylko najpilniejszych zadań niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki, m.in.:

       1. Począwszy od dnia 03.11.03.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.
       2. Sprawy załatwiane są wyłącznie w  formie korespondencji  tradycyjnej, elektronicznej na adres: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, ul. Witosa 49, 69 – 200 Sulęcin; e – mail szkol@hoga.pl. lub za pośrednictwem tzw. okienka podawczego, zlokalizowanego w oknie sekretariatu, gdzie w godzinach pracy szkoły należy złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie (bez możliwości potwierdzenia wpływu w dniu pozostawienia).
       3. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy osobiście należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod numerem: tel. 957552475 w celu ustalenia daty i godziny wizyty w szkole.

       Dyrektor Szkoły

       Grażyna Sobieraj

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych