• Aktualności

      • Dzień Edukacji Narodowej 2020

      • „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze"

       Barbara Cage

       Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

       Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem powstania był Hugo Kołłątaj. Pełna pierwotna nazwa brzmiała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. KEN była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Wprowadzała nowoczesne programy, metody i organizację nauczania.

       Powołanie Komisji Edukacji Narodowej stanowi jasny punkt w dramatycznej polskiej historii, a co istotne i nie tracące swej aktualności – jest przykładem konstruktywnej pracy prowadzonej ponad podziałami światopoglądowymi czy politycznymi w imię dobra państwa i narodu.

       Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich  pracowników oświaty. Historia tego święta w Polsce sięga 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono dzień 20 listopada Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972 roku, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przerodził się w Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku.

       Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocześnie bardzo odpowiedzialny, ponieważ w dużym stopniu od nauczyciela zależy, jaką drogą w dorosłym życiu podążą jego wychowankowie. Dlatego też, w tym dniu, pragniemy złożyć podziękowania za poświęcony czas, cenne uwagi, wskazówki, życzliwość i ogromne zaangażowanie w trud edukacyjny i wychowawczy. Dziękujemy za wszystkie starania, włożone w kształtowanie młodego pokolenia, składając życzenia wielu sukcesów, radości, uznania, szacunku uczniów i ich rodziców, satysfakcji w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o naszą przyszłość, wykształcenie i bezpieczeństwo. W tym szczególnym Dniu życzymy Pani Dyrektor Grażynie Sobieraj, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Administracji i Obsługi dużo zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, wiele sił i energii  każdego dnia i w każdej chwili.

       Wdzięczna Społeczność Uczniowska 

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
    • 95 755 24 75
    • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
  • Galeria zdjęć

    brak danych