• W Technikum

     • technik budownictwa
     • technik budownictwa

     • 30.06.2020 19:56
     • Poznaj tajniki sztuki budowlanej pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.
     • więcej
     • technik logistyk
     • technik logistyk

     • 05.05.2020 23:29
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik logistyk będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie obsługi magazynów i organizacji transportu.
     • więcej
     • technik informatyk
     • technik informatyk

     • 26.03.2021 21:00
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych.

       

     • więcej
     • technik hotelarstwa
     • technik hotelarstwa

     • 26.03.2021 20:27
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz realizacji usług w recepcji.
     • więcej
     • technik żywienia i usług gastronomicznych
     • technik żywienia i usług gastronomicznych

     • 05.05.2020 23:34
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie przygotowania i wydawania dań oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych.
     • więcej
     • technik pojazdów samochodowych
     • technik pojazdów samochodowych

     • 30.06.2020 19:59
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.
     • więcej
     • technik mechatronik
     • technik mechatronik

     • 06.05.2020 00:25
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
     • więcej
     • technik ekonomista
     • technik ekonomista

     • 05.05.2020 23:44
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
     • więcej
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
    • szkol@hoga.pl
    • 95 755 24 75
    • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
  • Galeria zdjęć

    brak danych