• W Technikum

     • technik mechatronik
     • technik mechatronik

     • 06.05.2020 00:25
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
     • więcej
     • technik ekonomista
     • technik ekonomista

     • 05.05.2020 23:44
     • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
     • więcej
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych