• W Technikum

   • technik handlowiec
    • technik handlowiec

    • 18.04.2023 14:22
    • Zostań technikiem handlowcem. Zdobądź atrakcyjny zawód pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec  będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie prowadzenia sprzedaży oraz  prowadzenia działań handlowych.
    • ZAWÓD DLA AKTYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH

     Okres nauki: 5 lat
      
     Dlaczego warto wybrać ten zawód?

     Technik handlowiec to zawód zawsze na czasie. Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od ich sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymywania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowców może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą oni działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługują klientów, z drugiej są w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dbają o sprawną realizację zamówień, pełnią też funkcję marketingowców.

     Kto powinien wybrać ten zawód?

     Zawód technika handlowca wybierają osoby, które:

     - posiadają łatwość komunikacji z innymi,

     - lubią  pracować w zespole,

     - cechuje ich dokładność uprzejmość, takt, umiejętności słuchania i panowania nad sobą, rozwiązywania konfliktów.

      

     Czego uczy się technik handlowiec ?

     W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

     - organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży,

     - sporządzania dokumentacji ekonomiczno - finansowej,

     - wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,

     - prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,

     - organizowania i prowadzenia działalności handlowej,

     - zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

      

     Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec ?

     - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

     - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

      

     Praktyczna nauka zawodu

     Odbędziesz 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, instytucjach oraz świetnie wyposażonych pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.
      
     I co dalej…?

     Technik handlowiec może podejmować pracę w:

     - działach marketingowych firm i przedsiębiorstw,

     - działach obsługi klienta firm w branży handlowej, produkcyjnej, usługowej,

     - prowadzić własną działalność gospodarczą.

      

     Może pracować jako: 

     - merchandiser,

     - referent / asystent ds. zaopatrzenia,

     - referent / asystent ds. sprzedaży,

     - referent / asystent ds. obsługi klienta,

     - kierownik działu handlowego,

     - zastępca kierownika działu handlowego,

     - specjalista ds. obsługi klienta,

     - specjalista ds. sprzedaży,

     - specjalista ds. zaopatrzenia.

      
     Studia?
     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych