• W Technikum

   • technik robót wykończeniowych w budownictwie
    • technik robót wykończeniowych w budownictwie

    • 21.03.2023 14:43
    • Poznaj tajniki sztuki budowlanej pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz organizacji, kontroli i sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
    • ZAWÓD DLA MIŁOŚNIKÓW TWORZENIA

     Okres nauki: 5 lat

      

     Dlaczego warto wybrać ten zawód?

     Technik robót wykończeniowych w budownictwie  to zawód przyszłości. Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Nieustannie coś się buduje. Jeżeli  chcesz mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość, być współtwórcą bądź projektantem budynków oraz lubisz budować i montować różne elementy, koniecznie rozważ wybór tego kierunku.

      

     Kto powinien wybrać ten zawód?

     Zawód technik robót wykończeniowych w budownictwie powinny wybrać osoby, które:

     - mają wyobraźnię i orientację przestrzenną,
     - lubią pracować umysłowo, ale też  fizycznie,
     - nie boją się przestrzeni i wysokości,
     - posiadają łatwość komunikacji z innymi,
     - lubią  pracować w zespole.

      

     Czego uczy się technik robót wykończeniowych w budownictwie?

     W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

     - wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
     - koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
     - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
     - organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
     - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
     - sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

      

     Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie?

     - BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
     - BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

      

     Praktyczna nauka zawodu

     Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, instytucjach  oraz świetnie wyposażonych  pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.

      

     I co dalej…?

     Technik robót wykończeniowych w budownictwie może podejmować pracę w:

     - firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
     - biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
     - organach administracji państwowej i samorządowej,
     - wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
     - administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,
     - prowadzić własną działalność gospodarczą.

      

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych