• W Technikum

   • technik hotelarstwa
    • technik hotelarstwa

    • 16.03.2022 12:24
    • Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa będzie przystępował do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz realizacji usług w recepcji.
    • ZAWÓD DLA  CIEKAWYCH ŚWIATA

     Dlaczego warto wybrać ten zawód?

     Rozwój turystyki w Polsce i na świecie oraz powstawanie nowych hoteli stwarza nowe, interesujące miejsca pracy. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nietrudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, która tworzy dla Gości „dom poza domem".

     Kto powinien wybrać ten zawód?

     Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

     - zainteresowane są pracą w nowoczesnych hotelach w Polsce i za granicą,

     - lubią pracę z ludźmi,

     - cenią różnorodność i wyzwania,

     - chcą awansować i  rozwijać się,

     - są ciekawe świata.

      

     Czego uczy się technik hotelarstwa?

     W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

     - reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich,

     - obsługi gości w hotelu,

     - rezerwacji usług hotelarskich,

     - udzielania informacji turystycznej,

     - rozliczania kosztów pobytu w hotelu,

     - przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji,

     - przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,

     - nakrywania i dekorowania stołów,

     - współpracy w zespole,

     - obsługi programów komputerowych,

     - języka obcego zawodowego,

     - prowadzenia własnej firmy.

      

     Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa?

     - HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

     - HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

      

     Praktyczna nauka zawodu

     Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w hotelach, pensjonatach, ośrodkach rekreacyjnych, spa itp.

     I co dalej…?

     Technik hotelarstwa może podejmować pracę w:

     - hotelach,

     - pensjonatach,

     - ośrodkach wypoczynkowych,

     - zakładach uzdrowiskowych,

     - zajazdach i schroniskach,

     - na promach wycieczkowych,

     - prowadzić własne obiekty noclegowe.

      

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych