• W Branżowej Szkole II Stopnia

   • Technik przemysłu mody
    • Technik przemysłu mody

    • 08.06.2020 13:45
    • Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
     Technik przemysłu mody to zawód dla tych, którzy interesują się modą. W trakcie nauki będziesz przygotowywać własną kolekcję ubiorów i organizować sesję zdjęciową.
    • Spróbuj swoich sił na pokazach mody, zobacz jak pracują profesjonalni projektanci, a tym samym zacznij patrzeć na modę okiem specjalisty. Naucz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

     Okres nauki: 2 lata

     Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

     - AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

      

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik przemysłu mody nabędzie umiejętności w zakresie:

     - projektowania kolekcji odzieżowych,
     - opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
     - organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
     - kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
     - prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

      

     Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie w:

     - przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe,
     - podjęcie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

      

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych