• W Branżowej Szkole II Stopnia

   • Technik mechanik
    • Technik mechanik

    • 08.06.2020 08:47
    • Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

     Technik mechanik zajmuje się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

      

    • Okres nauki: 2 lata

     Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

     MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik nabędzie umiejętności w zakresie:

     - wytwarzania części maszyn i urządzeń,
     - dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
     - instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
     - obsługiwania maszyn i urządzeń,
     - organizowania procesu produkcji.

     Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w:

     - produkcji,
     - organizacji i nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
     - zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości,
     - zakładach w charakterze instalatora i wprowadzającego do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
     - zakładach jako dozorujący pracę
     - zakładach jako konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych