• W Branżowej Szkole II Stopnia

   • Technik budownictwa
    • Technik budownictwa

    • 04.07.2020 00:10
    • Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykńczeniowych w budownictwie będzie przystępował do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.
    • Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa będzie przystępował do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

     Poznaj tajniki sztuki budowlanej pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W trakcie nauki uczeń będzie przystępował do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

      

     ZAWÓD DLA MIŁOŚNIKÓW TWORZENIA

     Okres nauki: 2 lata

     Dlaczego warto wybrać ten zawód?

     Technik budownictwa  to zawód przyszłości. Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Nieustannie coś się buduje. Jeżeli  chcesz mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość, być współtwórcą bądź projektantem budynków oraz lubisz budować i montować różne elementy, koniecznie rozważ wybór tego kierunku.

     Kto powinien wybrać ten zawód?

     Zawód technik budownictwa powinny wybrać osoby, które:
     - mają wyobraźnię i orientację przestrzenną,
     - lubią pracować umysłowo, ale też  fizycznie,
     - nie boją się przestrzeni i wysokości,
     - posiadają łatwość komunikacji z innymi,
     - lubią  pracować w zespole.

     Czego uczy się technik budownictwa?

     W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:
     - wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
     - koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
     - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
     - organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
     - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
     - sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

     Jaką kwalifikacją uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik budownictwa?

     - BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

     Praktyczna nauka zawodu

     Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, instytucjach  oraz świetnie wyposażonych  pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.

     I co dalej…?

     Technik budownictwa  może podejmować pracę w:
     - firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
     - biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
     - organach administracji państwowej i samorządowej,
     - wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
     - administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,
     - prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych