• W Branżowej Szkole II Stopnia

   • Technik pojazdów samochodowych
    • Technik pojazdów samochodowych

    • 08.06.2020 08:44
    • Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

      

     Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.

    • ZAWÓD DLA PASJONATÓW MOTORYZACJI

     Okres nauki: 2 lata

      

     Kto powinien wybrać ten zawód?

     Zawód technik pojazdów samochodowych powinny wybrać osoby, które:

     - interesują się motoryzacją,
     - mają zdolności manualne,
     - są kreatywne i przedsiębiorcze,
     - chcą się rozwijać, szkolić, przygotowywać do wyzwań współczesnej techniki.

      

     Czego uczy się technik pojazdów samochodowych?

     W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

     - diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych,
     - wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
     - organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów,
     - prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

      

     Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych?

     - MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

      

     Praktyczna nauka zawodu

     Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach, zakładach, warsztatach oraz świetnie wyposażonych  pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole.

      

     I co dalej…?

     Technik  pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

     - stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
     - stacjach kontroli pojazdów,
     - przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
     - instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
     - przedsiębiorstwach doradztwa technicznego,
     - prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Studia?

     Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych