• W Branżowej Szkole I Stopnia

   • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
    • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

    • 01.07.2020 13:47
    • Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Czym będziesz sie zajmował ?

     Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych potrafi:

     - montować systemy suchej zabudowy,
     - wykonywać  roboty malarskie,
     - wykonywać roboty tapeciarskie,
     - wykonywać roboty posadzkarskie,
     - wykonywać  roboty okładzinowe.

     Monter zabudowy i robót wykończeniowych może znaleźć zatrudnienie w:

     - firmach budowlanych,
     - zakładach usług malarskich,
     - firmach rozbiórkowych,
     - firmach remontowych,
     lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Jaka może być twoja droga rozwoju?

     Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika budownictwa. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych