• W Branżowej Szkole I Stopnia

   • Mechanik pojazdów samochodowych
    • Mechanik pojazdów samochodowych

    • 25.03.2021 14:47
    • Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Czym będziesz sie zajmował?
     Mechanik pojazdów samochodowych  zajmuje się obsługą , naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów samochodowych, reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu, wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.
    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

     - wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
     - kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych,
     - potrafi obsługiwać urządzenia diagnostyczne i pracować na stanowiskach obsługowo –   naprawczych,
     - potrafi pracować w zespole.

     Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:

     - w warsztatach samochodowych,
     - na stacjach paliw,
     - w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
     - w autoryzowanych stacjach obsługi,
     - w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
     - w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
     - w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

     Jaka może być twoja droga rozwoju?

     Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych