• W Branżowej Szkole I Stopnia

   • Murarz - tynkarz
    • Murarz - tynkarz

    • 25.03.2021 14:35
    • Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Czym będziesz sie zajmował?
     Zawód murarz – tynkarz wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloczków, pustaków  i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli, tynków oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych, rozbiórkowych, naprawczych i konserwatorskich. Murarz – tynkarz posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami.
    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

     Absolwent po ukończeniu kierunku: murarz – tynkarz potrafi:

     - wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe,
     - stosować różne sposoby i techniki murowania konstrukcji budowlanych,
     - wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
     - wykonywać roboty remontowe i naprawcze murów i tynków,
     - stosować przepisy oraz kryteria dotyczące jakości robót budowlanych murarsko –    tynkarskich, izolacyjnych i remontowych.

     Murarz – tynkarz może znaleźć zatrudnienie:

     - w przedsiębiorstwach budowlanych,
     - w zakładach remontowo – budowlanych,
     - w ramach własnej działalności gospodarczej,
     - w firmach budowlanych poza granicami kraju.

     Jaka może być twoja droga rozwoju?

     Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika budownictwa. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych