• W Branżowej Szkole I Stopnia

   • Mechatronik
    • Mechatronik

    • 25.03.2021 14:44
    • Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Czym będziesz sie zajmował?
     Mechatronik jest wszechstronny. To  specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. W tym zawodzie możesz być serwisantem, monterem podzespołów i urządzeń mechatronicznych, konserwatorem urządzeń mechatronicznych, lub też handlowcem.
    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter  mechatronik potrafi wykonać:

     - montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych,
     - montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
     - rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych,
     - konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych.

     Mechatronik może znaleźć zatrudnienie w:

     - zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż,
     - zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne,   elektryczne, czy elektroniczne,
     - hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży,
     lub prowadzić własną działalność gospodarczą

     Jaka może być twoja droga rozwoju?

     Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika mechatronika. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych