• W Branżowej Szkole I Stopnia

   • Elektryk
    • Elektryk

    • 26.03.2021 20:35
    • Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a kształcenie zawodowe odbywa się w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także  otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

     Czym będziesz się zajmował?
     Elektryk jest specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, napędu i sprzętu elektrycznego. Zawód elektryka obejmuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, energetyki i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. Elektrycy posługują się schematami i planami elektrycznymi, analizują pracę urządzeń i instalacji elektrycznych i na ich podstawie budują oraz naprawiają je.
    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektryk:

     - potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,
     - wykonuje naprawy elektryczne, układy sterowania maszyn, instalacje elektryczne, układy energetyczne.

     Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

     - w branży budowlanej, przy budowie instalacji elektrycznej,
     - w zakładach wytwarzających sprzęt elektryczny,
     - przy utrzymaniu sieci elektroenergetycznych,
     - w zakładach produkcyjnych korzystających ze sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych,
     - w zakładach serwisujących sprzęt elektryczny.

     Jaka może być twoja droga rozwoju?

     Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika elektryka. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych