• Aktualności

    • Profesjonalni hotelarze

    • 26.02.2021 12:35
    • Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
    • Celem spotkań było opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w nauce zawodu, uzupełnianie i  poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań. Zajęcia kształtowały umiejętność myślenia, formułowania wniosków, wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów. Były okazją, aby przybliżyć młodzieży oczekiwania, jakie będzie przed nimi stawiał przyszły pracodawca.
     W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne, nabywali umiejętności przygotowania oferty usług dodatkowych zgodnie z potrzebami klienta, jak również jej kalkulacji. Ponadto podczas wykonywania zadań młodzież utrwalała profesjonalną obsługę gościa VIP, rodzaje i formy podawania międzynarodowych śniadań, fachowe wypełnianie dokumentów hotelowych związanych z obsługą gości. Nie zabrakło tak ważnego tematu jakim jest wykonywanie prac związanych z  utrzymaniem czystości i porządku w hotelu.
     Udział w dodatkowych zajęciach umożliwił uczestnikom zdobycie nowego doświadczenia, stworzył warunki rozwoju zawodowego, osobistego, a także zwiększył szanse na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości.

     Joanna Piotrowska

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych