• Władze Szkoły

    • Poznanie siebie drogą do właściwych decyzji zawodowych

    • 26.02.2021 12:33
    • W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego– projekty realizowane poza formułą ZIT”,  realizowane jest  zadanie polegające przeprowadzeniu  indywidualnej diagnozy dla uczniów wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym.
    • Uczestnicy projektu, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. im Unii Europejskiej w Sulęcinie  biorą  udziału w indywidualnych szkoleniach „1 na 1”, podczas których razem  z coachami, doradcami zawodowymi i psychologami, podczas sześciu godzin zaję,ć odkrywają swoje mocne strony jak również obszary do rozwoju, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, tworzą wspierające ich przekonania do dalszej nauki i pracy. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniach jest traktowany indywidualnie i w zależności od potrzeb poruszane są obszary rozwijające daną osobę. Podczas takich sesji odbywa się praca nad motywacją, chęcią do działania, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, co pozwala wypracować indywidualne cele zarówno edukacyjne, jak i związane z przyszłą pracą.
     Uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach, obserwują  pozytywne zmiany w swoim postrzeganiu, działaniu i motywacji. Jednocześnie  podkreślają, że udział w takich szkoleniach, to szansa na poznanie, zrozumienie siebie, indywidualny rozwój, ale także droga prowadząca do podjęcia właściwych decyzji zawodowych w przyszłości. Zadanie jest w trakcie realizacji i każdego tygodnia kolejne zadowolone osoby kończą swoje uczestnictwo w szkoleniu.

     Eliza Szwec
     doradca zawodowy
     realizator zadania

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych