• Aktualności

   • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego
    • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego

    • 14.05.2020 01:28
    • 13 maja 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy zakwalifikowali się do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” w roku 2019 realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT., uczestniczyli w rozwiązaniu Indywidualnego Planu Działania.
    •  

     IPD służy rozpoznawaniu i dokonaniu oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych, nie tylko umożliwia poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale także pomaga wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji do wykonywania wybranego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia w kursach, szkoleniach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, a także stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy. Każdy uczestnik  otrzymał  indywidualny kod dostępu do serii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i preferencji  zawodowych, które rozwiązał i wypełnił  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING oraz uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoliło  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia oraz właściwego wsparcia doskonalenia zawodowego. Uczniowie przyznawali, że badanie było bardzo ciekawe, mimo iż pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Uczestnicy z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

     Doradca zawodowy
     Sylwia Rakoczy

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych