• Władze Szkoły

   • IPD - własne predyspozycje zawodowe
    • IPD - własne predyspozycje zawodowe

    • 13.05.2020 23:29
    • Indywidualny Plan Działania to badania w których uczestniczą uczniowie/uczestnicy projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
    • Rozpoznawanie i dokonanie oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych nie tylko umożliwiają poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale są drogowskazem wyznaczającym indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji do wykonywania określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia, czy w kursach, w szkoleniach,  w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, czy też  stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy.
     Każdy uczestnik  otrzymuje  indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji  zawodowych, które rozwiązuje i wypełnia  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING, uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoli  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia, do właściwego wsparcia.
     A co na to sami uczniowie?
     Karolina Madaj i Agata Szymańska - uczennice technikum przyznały, że badanie było bardzo ciekawe, mimo że pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Teraz z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

     Dyrektor szkoły
     Grażyna Sobieraj

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych