• W Branżowej Szkole II Stopnia

   • Technik handlowiec

    Technik handlowiec

    08.06.2020 13:17
    Nauka w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata i funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

    Technik handlowiec pełni bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem. Jest odpowiedzialny za utrzymywanie dobrych relacji z klientami i dostawcami. Z jednej strony obsługuje klientów, z drugiej jest w stałym kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Ponadto dba o sprawną realizację zamówień oraz nadzoruje proces reklamacji.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych