• Zrealizowane projekty

    • Przejście od szkoły do zawodu w partnerstwie polsko-niemieckim

    • 14.05.2020 02:44
    • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie jest jedyną, wiodącą szkołą zawodową w powiecie sulęcińskim. Jej rozkwit jest przykładem wizjonerstwa i strategicznego myślenia na temat szkolnictwa zawodowego. Dziś, ta szkoła to okno na świat, dzięki jej ciągłemu rozwojowi, nowoczesnej infrastrukturze i nowym kierunkom kształcenia. Dzieje się to w dużej mierze za sprawą realizowanych międzynarodowych i międzykulturowych projektów, za sprawą wymiany oraz spotkań młodzieży po obu stronach granicy.
    • W dniach 17-19.09.2014 r. w Centrum Edukacji i Spotkań na Zamku w Trebnitz w Niemczech, odbyło się 14. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży. Wymiana w obszarze orientacji zawodowej i pracy pod hasłem „Przejście od szkoły do zawodu w partnerstwie polsko-niemieckim w obszarze zawodowej wymiany młodzieży”. Wśród wielu zaproszonych gości z Polski i Niemiec, znaleźli się również przedstawiciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, liderzy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków unijnych dla szkoły.
     Szkoła miała kolejną możliwość zaprezentowania się na szerokim forum i przedstawienia swojej oferty edukacyjnej. Podzielenia się doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz przedstawienia efektów wsparcia otrzymanego na modernizację, przebudowę bazy mechanicznej, ekonomicznej i gastronomicznej.
     Organizatorzy zapewnili uczestnikom szeroki wachlarz pól tematycznych oraz form proponowanych wydarzeń i aktywności, między innymi: jak wykorzystać powstającą platformę internetową do wymiany młodzieży w obszarze kształcenia zawodowego i sieciowania zainteresowanych partnerów lub jak wykorzystać potencjał obszarów wiejskich, aby wesprzeć projekty realizowane w ramach zawodowego wsparcia dla młodzieży z elementami socjo-pedagogicznymi. Wiedza przekazana w nieskrępowany sposób pomogła nam odkryć własną kreatywność i otworzyć przed nami zupełnie nowe perspektywy. Forum było bardzo obfite w dyskusje i wymianę doświadczeń. Szczególne ożywienie nastąpiło podczas wykładu prowadzonego przez dr Eberhard z Uniwersytetu w Bonn, która poruszyła temat braku świadomości młodych ludzi na temat możliwości, jakie posiadają po ukończeniu szkoły i jak ważne jest wybranie odpowiedniego zawodu dla siebie. Młodzież musi mieć świadomość, że źle wybrany zawód jest też jedną z przyczyn wysokiego bezrobocia po obu stronach granicy. Należy wspierać szczególnie młodego człowieka w momencie wyboru drogi zawodowej, ukierunkować go w taki sposób, aby po ukończeniu szkoły był w stanie podjąć pracę i wykonywać ją z pasją.
     Forum, to niebywała okazja do zdobycia cennej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie wskrzeszenia i dalszego rozwoju, kształtowania młodego pokolenia. Dzięki przedstawicielom samorządów, świata nauki, urzędów pracy, przedsiębiorcom oraz środowisku związanemu ze szkolnictwem zawodowym, zarówno z Niemiec, jak i Polski, dokonaliśmy analizy aktualnych zagrożeń i wyzwań w zakresie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji. Karuzela prezentacji, sprawdzanie trendów, czerpanie nowych pomysłów, przyniosą z pewnością korzyści po obu stronach granicy.
     Do Sulęcina wróciliśmy z bagażem nowych pomysłów, cennych doświadczeń, z gotowością i wiarą w realizację założonych celów.

     Agnieszka Sobieraj

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych