• Zrealizowane projekty

    • „Sulęcińscy Zawodowcy”

    • 14.05.2020 02:42
    • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    • Informacje o projekcie:

     Numer projektu: POKL 09.02.00-08-082/12
     Tytuł projektu: Sulęcińscy Zawodowcy
     Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
     Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
     Beneficjent: Powiat Sulęciński

     Charakterystyka projektu
     Cel ogólny projektu: Podniesienie wyników nauki i przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie programu rozwojowego od września 2013 do lipca 2014 wśród 80 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
      

     Cele szczegółowe:
     Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, zajęć specjalistycznych  z zakresu obsługi turystycznej, logistyki, informatyki, pracowni samochodowej, zajęć z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,  wśród  80  uczniów/ uczennic  ZSLiZ.
     Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez odbycie praktyk u przedsiębiorców wśród 16 uczennic/uczniów
     Wzmocnienie właściwych postaw w podejściu do potrzeb zdawania egzaminu zawodowego poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwa zawodowego dla uczniów ZSLiZ

     Grupy docelowe:
     Zadanie nr 1 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki z elementami obsługi ruchu turystycznego

     - Logistyka
     - Obsługa ruchu turystycznego

     Zadanie nr 2 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki

     - Informatyka
     - Informatyka

     Zadanie nr 3 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk ekonomicznych

     - Ekonomia
     - Ekonomia

     Zadanie nr 4 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu eksploatacji pojazdów

     - Pracownia samochodowa

     Zadanie nr 5 Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz na doradztwo zawodowe

     - Zajęcia z pedagogiem
     - Zajęcia z psychologiem
     - Zajęcia z doradcą zawodowym

     Zadanie nr 6 Praktyki u przedsiębiorców

     - Zajęcia praktyczne 16 uczniów/uczennic

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49
    69-200 Sulęcin
    Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły
    ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin
    tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych