• Zagrożenie zakażenia koronawirusem

    • Informacja dla Rodziców, Uczniów, Słuchaczy

    • 05.05.2020 00:54
    • .
    • Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie informuje, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele/wychowawcy wykonują swoje obowiązki zdalnie dla potrzeb wspierania uczniów w ich domowej edukacji oraz cyklicznie kontaktują się z młodzieżą przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Kadra pedagogiczna nadal pozostaje w pełnej gotowości do pracy, poprzez: przekazywanie uczniom / słuchaczom materiałów do samodzielnej pracy w domu, m. in.: z przedmiotów ogólnokształcących, w tym przedmiotów maturalnych: zadań, ćwiczeń edukacyjnych, filmów, informatorów, arkuszy; z przedmiotów zawodowych, w tym przedmiotów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie: zadań, ćwiczeń, testów, arkuszy egzaminacyjnych; zakładanie klasowych e-maili, korespondowanie z rodzicami poprzez Librusa lub telefonicznie; przeprowadzenie próby komunikacji on – line z uczniami/ słuchaczami, szczególnie z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego; prowadzenie nauki drogą elektroniczną (e-larningowo z wykorzystaniem komunikatora WhatsApp.); wykorzystywanie dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, poczty ektronicznej, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, materiałów edukacyjnych polecanych na platformach, stronach i serwisach internetowych, typu: Epodreczniki.pl, Portal wiedzy dla nauczycieli, strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”, Portal lektury.gov.pl, Strona Centrum Nauki Kopernik, Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia, Strona Krajowego Biura Programu eTwinning, Serwis Ninateka, Serwis Muzykoteka Szkolna, Biblioteka Cyfrowa Polona, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, Serwis Telewizji Polskiej, Serwis Polskie Radio Dzieciom.
     Jednocześnie informuję, że w szkole nieustannie trwają prace nad usprawnieniem  organizacji kształcenia wykorzystującego metody i techniki kształcenia na odległość.

     Dyrektor Szkoły
     Grażyna Sobieraj

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych