• W Liceum Ogólnokształcącym

    • Liceum Ogólnokształcące wojskowe

    • 15.03.2022 10:51
    • W Liceum Ogólnokształcącym  proponujemy klasy   o profilu policyjnym, wojskowym, strażackim i ratownictwa medycznego (tzw. klasy mundurowe), psychologiczno - pedagogicznym i pielęgniarskim.  Nauka w liceum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Po jego ukończeniu można kontynuować naukę na wyższych uczelniach i w  szkołach policealnych. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych z kształcenia ogólnego oferta edukacyjna poszerzona jest o dodatkowe przedmioty specjalistyczne oraz zajęcia dla poszczególnych klas.
    • W czasie nauki w 4 letnim liceum w klasie o profilu wojskowym:

     - będziesz realizował przedmiot wybrane zagadnienia przysposobienia wojskowego;

     - będziesz brał udział w zajęciach poligonowych, obozach, ćwiczeniach, pokazach, uroczystościach wojskowych;

     - zapoznasz się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza;

     - zdobędziesz wiedzę i umiejętności analityczne;

     - nauczysz się dowodzenia (kierowania) zespołem;

     - poprawisz sprawność fizyczną, nabędziesz umiejętności strzeleckie;

     - nauczysz się musztry;

     - przygotujesz się do egzaminu maturalnego;

     - przygotujesz się do studiowania na wyższych uczelniach.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych