• Opiekun medyczny

    • Szkoła Policealna - Opiekun medyczny

    • Chcesz
     zaocznie, bezpłatnie, nawet w 10 miesięcy zdobyć nowe kwalifikacje / nowy zawód?
     Zapraszamy do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
     do Szkoły Policealnej – opiekun medyczny

     Nauka w Szkole Policealnej w zawodzie opiekun medyczny przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, matura nie jest wymagana. Nauka trwa zaledwie 2 semestry i kończy się egzaminem zawodowym, po którym słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie.
     W czasie zajęć wykorzystywane są różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub zajęcia na odległość, wykłady i seminaria, ćwiczenia praktyczne / warsztatowe.

     Dlaczego warto wybrać ten zawód?
     Opiekun medyczny to idealny zawód dla osób chcących nieść pomoc drugiej,  potrzebującej osobie.

     Kto powinien wybrać ten zawód?
     Zawód opiekun medyczny powinny wybrać osoby, które w krótkim czasie pragną się przekwalifikować lub zdobyć nowy zawód dla potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

     Czego uczy się słuchacz?
     W trakcie nauki  nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

     • świadczenia usług pielęgnacyjno – opiekuńczych,
     • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych,
     • wsparcia w potrzebach bio – psycho – społecznych,
     • asystowania personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów medycznych,
     • podejmowania współpracy z zespołem medycznym i terapeutycznym.

      

     Praktyczna nauka zawodu
     Słuchacz odbywa 4 tygodniową praktykę zawodową w podmiotach leczniczych lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

     Gdzie można podjąć pracę zawodową?
     Pracę zawodową, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, można podjąć w zakładach opieki zdrowotnej, hospicjach, domach pomocy społecznej w kraju i za granicą.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

   brak danych