• CKZiU

    • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie powołane zostało 1 września 2021 r. w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 - Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

     W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą:
     - Centrum Kształcenia Zawodowego,
     - Centrum Kształcenia Ustawicznego,
     - Branżowa Szkoła II Stopnia,
     - Szkoła Policealna,
     - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

     Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
     mgr inż. Zbigniew Gruca

     Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin Poland
   • 95 755 24 75
   • Internat Szkoły ul. W. Witosa 30B, 69 - 200 Sulęcin tel. 95 755 29 41
 • Galeria zdjęć

   brak danych