• Aktualności

     • Rok szkolny 2018/2019 za nami…
      • Rok szkolny 2018/2019 za nami…

      • 19.06.2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego i jednocześnie pożegnania uczniów klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, w tym Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła,  Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego pan Czesław Symeryak, Grono Pedagogiczne, Pracodawcy,  Rodzice i Uczniowie.Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podsumowała mijający rok szkolny, uznając go   za owocny, pełen  sukcesów uczniów i nauczycieli. Słowami Piotra Szreniawskiego podkreśliła, że „dobra szkoła to taka, która nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. Nasza szkoła taką misję wypełnia, przygotowując do życia we współczesnej cywilizacji. Pogratulowała także absolwentom ukończenia szkoły, podkreślając ważność i konieczność  dalszego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.   Podziękowania za nauczycielski i uczniowski szkolny trud oraz wakacyjne życzenia popłynęły ze strony przedstawicieli władz samorządowych.Swoich wychowanków, już absolwentów, żegnali wychowawcy  – pani Marzena Ćwiklińska i  pan Krzysztof Kulej. Uczniowie, dziękując za lata nauki, dostarczyli biorącym udział w szkolnej uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie i sympatię oraz kwiaty. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończący naukę, zaprezentowali wykonane przez siebie dzieła typowe dla danych zawodów. Były to  prezentacje kunsztu mechanicznego, sztuki fryzjerskiej, kucharskiej i cukierniczej.Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i dyplomów tym, którzy przez cały rok szkolny zapracowali na nie rzetelnie wypełniając szkolne obowiązki, włączając  się aktywnie w życie szkoły i lokalnego środowiska, ale też godnie reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach. Przechodni puchar Orłów Frekwencji wręczono uczniom klasy I technikum w zawodzie technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Klasa III liceum ogólnokształcącego  otrzymała zaś  tytuł oraz puchar przechodni Sokołów Nauki, wykazując się najwyższą średnią ocen. Puchar i medale odebrała szkolna drużyna dziewcząt w piłce nożnej, która zajęła II miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.Przed nami wakacje. Pamiętajmy, że to czas wypoczynku i gromadzenia sił na następny rok szkolny. Życzymy wszystkim aby, były one radosne, słoneczne, ale nade wszystko bezpieczne. Do zobaczenia we wrześniu.

       Karina Rogowska

     • Partnerska debata
      • Partnerska debata

      • 04.06.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się kolejna debata społeczna pt. „Narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc – zagrożenia, współczesnej młodzieży”. Jej inicjatorami byli dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie nauczyciele, zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek powiatowych, m.in.: Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sulęcinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Policji. Sierżant Sztabowy Andrzej Barciński omówił tematykę związaną z cyberzagrożeniami. W ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej organizowanej przez MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, zebrani mogli poznać zakres odpowiedzialności karnej dotyczącej posiadania i zażywania substancji zabronionych. Pani Aneta Pawlaczyk psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. objaśniła mechanizm uzależnienia i konsekwencji zażywania narkotyków. Dyskusja na temat omawianych zagrożeń, miała na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Realizacja działań profilaktyczno- wychowawczych przy wsparciu tak wielu partnerów – specjalistów,  to dobry sposób na zdobycie  najnowszej wiedzy, kształtowanie właściwych postaw.

       Karina Rogowska

     • Piknikowy Dzień Dziecka
      • Piknikowy Dzień Dziecka

      • 03.06.2019. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  świętowaliśmy Dzień Dziecka. Była to impreza - niespodzianka, która niezwykle ucieszyła uczniów. Gorące słońce grzało, a my w cieniu drzew zajadaliśmy pyszne  kiełbaski, z grilla, popijaliśmy zimną lemoniadę, słuchaliśmy muzyki i kontemplowaliśmy piękno czerwcowego dnia. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj skierowała do nas piękną wiązankę życzeń. Dziękujemy za chwilę wytchnienia przed pracowitym końcem roku. Było bardzo przyjemnie…

       Weronika Młyńczak

       ucz. Kl II T log /ek

     • Handel ludźmi – jak nie zostać jego ofiarą?
      • Handel ludźmi – jak nie zostać jego ofiarą?

      • 30 maja 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie dotyczącym handlu ludźmi. O zagrożeniach i konsekwencjach związanych z tym niezwykle realnym problemem mówiła sierż. Klaudia Richter. Wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia narażeni są na próbę zwerbowania  przez grupy przestępcze. O czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć stania się ich ofiarą,  nie zostać zmuszonym do niewolniczej pracy, czy wykorzystanym seksualnie?. Racjonalne postępowanie, zachowanie środków ostrożności, wiedza o ewentualnym pracodawcy, pośredniku pracy, dopełnienie formalności, kontakt z bliskimi pomoże zadbać o nasze, zdrowie i życie. Bezpieczeństwo jest w naszych rękach, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza.

       Karina Rogowska

     • Rzemieślnicy znowu w modzie
      • Rzemieślnicy znowu w modzie

      • Dnia 22.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w wycieczce do Frankfurtu nad Odrą w ramach projektu „Dopasowanie na miarę”, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą – region Brandenburgia Wschodnia.Spotkanie dotyczyło kształcenia dualnego w Niemczech i orientacji zawodowej w zawodach rzemieślniczych. Uczestnicy zwiedzili warsztaty szkoleniowe w Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej. Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy branżowe, podczas których uczniowie mogli nie tylko zobaczyć nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy, zdobyć informacje o różnych zawodach, ale także sprawdzić swoje umiejętności, wczuwając się  w role poszczególnych rzemieślników. Droga prowadząca do zdobycia tytułu czeladnika lub mistrza jest pełna wyzwań, wiąże się z nakładem pracy, za którą otrzymuje się stosunkowo dobre wynagrodzenie już podczas nauki u pracodawcy. Podsumowaniem spotkania był quiz wiedzy dotyczący kompetencji w profesjach tj. murarz, malarz, fryzjer, elektryk, kominiarz, czy spawacz.Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, że trafione w potrzeby rynku wykształcenie zawodowe i znajomość języków obcych, to dobry kapitał na przyszłość, który pozwoli realizować swoje zawodowe marzenia w wybranym miejscu świata.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego
      • Indywidualny Plan Doskonalenia Zawodowego

      • 13 maja 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy zakwalifikowali się do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” w roku 2019 realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT., uczestniczyliw rozwiązaniu Indywidualnego Planu Działania.  IPD służy rozpoznawaniu i dokonaniu oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych, nie tylko umożliwia poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale także pomaga wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzyi kompetencji do wykonywania wybranego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia w kursach, szkoleniach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, a także stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy. Każdy uczestnik  otrzymał  indywidualny kod dostępu do serii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i preferencji  zawodowych, które rozwiązałi wypełnił  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING oraz uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoliło  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia oraz właściwego wsparcia doskonalenia zawodowego. Uczniowie przyznawali, że badanie było bardzo ciekawe, mimo iż pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Uczestnicy z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

       Doradca zawodowy

       Sylwia Rakoczy

     • Pożegnanie Abiturientów
      • Pożegnanie Abiturientów

      • 26.04.2019r w Zespole Szkół Licealnych   i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  uczniom  klasom programowo najwyższym po raz ostatni rozbrzmiał dzwonek. Abiturienci oficjalnie zakończyli  naukę, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, certyfikaty, wyróżnienia, podziękowania.W ceremonii podsumowania kilku lat pracy brali udział zaproszeni Goście, w tym Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Rymsza, przedstawiciele służb mundurowych: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, podkomisarz Piotr Bylinowicz, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie, młodszy brygadier Krzysztof Konopko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, starszy chorąży sztabowy Mariusz Stasiłowicz z Komendy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, partnerzy i przyjaciele, współpracujący ze szkołą.W pełnych emocji słowach, pożegnała swoich uczniów Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Podkreśliła, że abiturienci zapisali kolejne karty w historii szkoły, który był nie tylko czasem nauki, ale także dojrzewania, wielu przemian, podejmowania życiowych decyzji, czy budowania własnej tożsamości.  Pani dyrektor wyróżniła zasłużonych uczniów, którzy pracowitością, zaangażowaniem, działalnością kulturalną, wysokimi notami w nauce, sukcesami sportowymi, ale też godną postawą pracowali na dobre imię Szkoły. Życzyła powodzenia na wszystkich egzaminach maturalnych. Deklarowała wsparcie i otaczanie pozytywną energią oraz kibicowanie z całego serca.Uroczystość pożegnania była okazją do uhonorowania i nagrodzenia wybitnych uczniów. Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, wręczył stypendia naukowe uczennicom liceum i technikum, które uzyskały najwyższe noty w swojej edukacji - Klaudii Bogdańskiej i Nataszy Kiewro. Obok nich do Złotej Księgi Najwybitniejszych Uczniów, wraz ze swoimi rodzicami wpisali się: Natalia Błaszczyk, Klaudia Kreczmer, Adrian Sobieraj, Weronika Gęślowska, Wiktoria Tetfejer, Damian Lachowski, Dominik Sokół, Grzegorz Pawlak.Absolwenci w ciepłych słowach i symbolicznymi kwiatami, podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz wychowawcom: pani Agnieszce Czarneckiej, pani Jadwidze Tamulewicz, pani Annie Sobieraj i Monice Hartman za wspólnie spędzone lata, wielokrotnie dawane szanse, wiarę w uczniowskie możliwości, życzliwość, troskę i pedagogiczny trud.Wszystkim absolwentom szkoły serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki za następne sukcesy, jakie przyjdzie Wam odnosić w życiu prywatnym i zawodowym. Chcemy, by czas spędzony w murach tej szkoły pozostawił w Was najlepsze i najpiękniejsze wspomnienia. Przyszłość należy do Was.

       Karina Rogowska

     • VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
      • VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

      • 4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.Uroczystego otwarcia targów dokonała, dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, witając przybyłych Gości, a wśród nich, m.in.: starostę sulęcińskiego, pana Tomasz Jaskułę, Lubuskiego Kuratora Oświaty, panią Ewę Rawa, komendanta Hufców Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, panią Lidię Bytniewską.W targach uczestniczyło wielu wystawców, którzy zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną, szkoleniową oraz pracy, m.in.: Uniwersytet Zielonogórski, Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, AUDIT Doradztwo Personalne SP. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolski., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim, Młodzieżowe Centrum Kariery z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego, Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, firma Maszoński – Logistyc w Sulęcinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Majaland Kownaty Park I Sp. z o.o., LEKS Sp. z o.o. w Sulęcinie, Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., TEB Edukacja w Gorzowie Wlkp., Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, Izba Rzemieślnicza Frankfurt nad Odrą, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Living Furnitute Europe Sp. z o.o. Sp.k w Sulęcinie, Studio Wizażu Anna Polańska w Sulęcinie.W ramach targów odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości  oraz spotkanie z pracodawcami. Sulęcińskie Targi wpisały się już na stałe w funkcjonowanie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie i po raz kolejny pozwoliły naszym uczniom oraz innym uczestnikom na kontakt z przedstawicielami pracodawców, uczelni oraz instytucji rynku pracy.

       Sylwia Rakoczy

       doradca zawodowy

     • „Słodka Wiosna”
      • „Słodka Wiosna”

      • 21.03.2019 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowała nadejście wiosny. Było wesoło, sportowo i ze smakiem. Uczennice klas pierwszych i drugich rozegrały turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły, pani Grażyny Sobieraj. Zwycięzcami okazały się reprezentantki klas drugich technikum, które miały również możliwość rozegrania meczu z reprezentacją nauczycieli. Wszystkie klasy wzięły również udział w konkursie cukierniczym, pt. „Słodka Wiosna”, który był jednym z najważniejszych punktów tego wyjątkowego dnia. Zgodnie z regulaminem konkursu, słodkości oceniane były pod kątem estetyki, nawiązania do tematyki wiosennej oraz smaku. Po trudnych naradach, jury wyłoniło zwycięską klasę - III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W świetlicy szkolnej przygotowano kawiarenkę, gdzie przy dźwiękach radosnej muzyki próbowaliśmy konkursowych specjałów. Samorząd Uczniowski zorganizował również galę piosenki lub wiersza o szkole, podczas której uczniowie z poszczególnych klas prezentowali swoje pomysłowe dzieła. Na zakończenie szkolnego Dnia Wiosny mogliśmy skosztować małych pizzerek przygotowanych  przez uczniów klas gastronomicznych, które smakowały wybornie i zniknęły w mig. Wspólna integracja społeczności szkolnej sprawiła, że WIOSNĘ powitaliśmy na słodko.

       Katarzyna Owsiak

       kl. 3 T log/inf

     • Powiatowy Finał OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 już za nami… Jedziemy na Turniej Wojewódzki!
      • Powiatowy Finał OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 już za nami… Jedziemy na Turniej Wojewódzki!

      • W piątek 22 marca 2019 r. o godz. 09.00, w Sulęcinie, przeprowadzone zostały finały Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza i na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, Uczestnikami zmagań szczebla powiatowego byli laureaci Eliminacji Gminnych OTWP oraz laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych.Zadania Turnieju pożarniczego składały się z dwóch etapów: testu pisemnego oraz finału w postaci odpowiedzi ustnej. Test pisemny składał się z 30 pytań. Do finału zakwalifikowanych zostało po 4 laureatów z najwyższą liczbą punktów, w każdej z kategorii wiekowej.Finał to odpowiedzi  ustne przed jury, w tym znajomość obsługi sprzętu ratowniczo – gaśniczego, sposobu działania Straży Pożarnej, rodzaju pożarów, skrótów i ogólnego nazewnictwa, stosowanego w działaniach pożarniczo – gaśniczych, itp..Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie:  Daniel Bakowicz z klasy 3W/BP/PP LO oraz Łukasz Sroka z klasy 1PS/HT , którzy występowali w  grupie ponadgimnazjalnej.Daniel awansował do ostatniej decydującej rozgrywki z najlepszym wynikiem z testu. Zgodnie z regulaminem o ostatecznej kolejności decydują odpowiedzi w części ustnej, w której Łukasz Sroka zajął II miejsce przegrywając nieznacznie ze swoim kolegą. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył Komendant Powiatowy PSP w Sulęcinie st. kpt. Waldemar Konieczny.Obydwoje zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się za 3 tygodnie w Zielonej Górze.  To właśnie oni będą reprezentować nasz Powiat, ale przede wszystkim Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

       Mariusz Kulossa

     • Dzień Kobiet
      • Dzień Kobiet

      • „Być kobietą, być kobietą…” tę i inne piosenki mogliśmy usłyszeć podczas szkolnej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Aby umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego „Bystrzaki”, wraz z opiekunem, Panią Anną Sobieraj, przygotowali krótki program artystyczny upamiętniający ten dzień. Całość ukoronowała piękna prezentacja multimedialna trafiająca wprost do serc Naszych Szkolnych Dam. Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń i kwiatów wręczonych przez chłopców, w imieniu całej męskiej społeczności szkolnej, na ręce Pani dyrektor Grażyny Sobieraj. Miła atmosfera panująca tego dnia udzieliła się wszystkim. Szczególne widać to było po rozpromienionych i uśmiechniętych twarzach całej Społeczności Szkolnej.

       Jakub Bogdanowicz

       Patryk Markowski

       Jakub Sarbicki

     • Zostań żołnierzem
      • Zostań żołnierzem

      • 7 marca 2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w ramach prowadzonej współpracy między naszymi instytucjami odbyło się spotkanie przedstawicieli 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z uczniami klas mundurowych oraz klas maturalnych. Z ramienia jednostki wojskowej w spotkaniu udział wzięli kpt. Tomasz Kwiatkowski, ppor. Marta Szkwarek, sierż. Roman Gałecki i st. szer. Patryk Szymaniec. Żołnierze podczas prowadzonego spotkania na wstępie zapoznali uczniów z tradycjami i teraźniejszością brygady oraz specyfiką pełnionej służby.W zasadniczej części uwagę zwrócono  na zagadnienia związane z  możliwością podjęcia służby wojskowej przez uczniów kończących edukację w szkole średniej, a także z korzyściami wynikającymi z jej pełnienia. Z największym zainteresowaniem uczniów spotkała się możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji, udogodnienia w kontynuowaniu nauki i studiów, uposażenie, przywileje socjalne i mieszkaniowe jakie mają zapewnione żołnierze zawodowi.Uczniowie dobrze ocenili sposób i treść przekazanych informacji dotyczących podjęcia i pełnienia służby wojskowej, co w zasadniczym stopniu może przyczynić się do świadomego i przemyślanego podjęcia decyzji o wyborze drogi życiowej po ukończeniu nauki w naszej szkole.

       mjr rez. Mariusz Brzozowski

     • Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2019
      • Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2019

      • W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli  w XVII Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2019 w Gorzowie Wlkp.  Impreza była wspaniałą okazją zapoznania z szeroką ofertą edukacyjną prezentujących się na targach uniwersytetów, szkół wyższych i policealnych. Zwiedzający w bezpośrednim kontakcie ze studentami i pracownikami uczelni dowiadywali się o szczegółach związanych z korzyściami płynącymi ze studiowania oraz zasadami rekrutacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska targowe prezentujące oferty pracy i możliwości zatrudnienia. Ciekawe w programie targów okazały się interaktywne doświadczenia, pokazy umiejętności zawodowych, talentów i zainteresowań.Targi były także okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej szkoły. Stoisko Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie było chętnie odwiedzane przez grupy młodzieży gimnazjalnej oraz szkół podstawowych.Wycieczka na targi odbyła się w ramach wspomagania uczniów w procesie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Z pewnością poznane możliwości dalszego kształcenia ułatwią młodzieży planowanie rozwoju zawodowego, a przede wszystkim przyczynią się do podjęcia właściwej decyzji.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Lekcja logistyki w Firmie Maszoński Logistic
      • Lekcja logistyki w Firmie Maszoński Logistic

      • Dnia 28.02.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w II klasie w zawodzie technik logistyk w ramach podpisanej umowy partnerskiej udali się na kolejne zajęcia do nowoczesnej siedziby Firmy Maszoński Logistic Sp. z o.o. S.k. w Sulęcinie. Głównym tematem tym razem była działalność spedycyjna. Przyszli logistycy w bezpośrednim kontakcie z pracownikami firmy różnych specjalności dowiedzieli się o zadaniach, obowiązkach i odpowiedzialności osób zatrudnionych na stanowiskach dyspozytorów, planistów i spedytorów. Uczniowie naocznie przekonali się, że ogromne znaczenie w pracy o takim charakterze mają umiejętności interpersonalne, kontakt z klientem, sumienność, znajomość języków obcych, a także odporność na stres.Dzięki nawiązanej współpracy z liderem i cyklicznym wizytom młodzież pogłębia wiedzę z zakresu specyfiki pracy pracowników branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, co powoduje, że kształcenie zawodowe staje się łatwiejsze. Takie kontakty zawodoznawcze przekonują, że wiedza i umiejętności zdobywane w rzeczywistych warunkach pracy będą  z pewnością wykorzystane w planowaniu kariery i przyszłej pracy zawodowej.

       Jadwiga Tamulewicz

     • Dzień Pączka - czyli nasz tłusty czwartek
      • Dzień Pączka - czyli nasz tłusty czwartek

      • Dnia 28.02.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy „Tłusty Czwartek”, znany także jako zapusty.  Uczniowie szkoły dzielnie podtrzymali tradycje związane z zakończeniem karnawału. Własne pyszne wypieki: pączki, faworki, chrusty, oponki przygotowane przez przyszłych kucharzy smakowały wyśmienicie. Tym, którzy nie zdążyli wypiec swoich słodkości, oto nasza sprawdzona receptura, która zadowoli nie jedno podniebienie:1 kg mąki, 100g drożdży, 100g cukru, 0,5 l mleka, 6 żółtek, 1 całe jajko, szczypta soli, 5 łyżek oleju, 1 cukier waniliowy, 1 l oleju do smażenia.Sposób wykonania:Do dużej miski wkruszyć drożdże, dodać 2 łyżeczki cukru, 1 łyżkę mąki i zalać ciepłym mlekiem – dokładnie mieszać, przykryć ściereczką i odstawić na 30min. w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.Do wyrośniętej masy dodać jajko, szczyptę soli, oliwę i resztę cukru – dobrze mieszać. Stopniowo dodać mąkę i żółtka – ciągle mieszając. Uformować z ciasta kulę, przykryć ściereczką i odstawić na 30 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy ciasto wyrośnie, podzielić na części, wałkować placki grubości  1cm i wycinać krążki np. szklanką. Wycięte koła układać na blacie podsypaną mąką i zostawić do wyrośnięcia na ok. 15 minut. W tym czasie w garnku rozgrzać olej. Do nagrzanego oleju wrzucić wyrośnięte krążki, kiedy się zarumienią-przekręcić patyczkiem na drugą stronę. Usmażone wyjąć na papier aby odsączyć je z tłuszczu. Wystudzone pączki nabić szprycą nadzieniem-marmolada, toffi, budyń itp..

       Alicja Zakrzewska

       ucz. kl. IIIb

     • Miejsko – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
      • Miejsko – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

      • W dniu 26.02.2019 r., o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr 2, im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, odbyły się Miejsko – gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wśród finalistów I miejsce zajął Daniel Bakowicz, III miejsce Sroka Łukasz i IV miejsce Witkowski Hubert.Wszyscy nasi uczniowie awansowali do Eliminacji Powiatowych, które odbędą się 22.03.2019 w I LO im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.Pani Dyrektor Grażyna Sobieraj podziękowała i pogratulowała wyników oraz życzyła kolejnych sukcesów w Turnieju OTWP.

       Mariusz Kulossa

     • Współpraca pomiędzy LFE sp.z.o.o. sp.k. w Sulęcinie a ZSLiZ w Sulęcinie
      • Współpraca pomiędzy LFE sp.z.o.o. sp.k. w Sulęcinie a ZSLiZ w Sulęcinie

      • W dniu 14.02.2019 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie została podpisana kolejna  umowa patronacka pomiędzy  szkołą, a firmą Living Furniture Europe sp.z.o.o. sp.k.w Sulęcinie. Cel wspólnego przedsięwzięcia to przede wszystkim wdrażanie dualnego systemu kształcenia, stwarzanie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką zawodową, a tym samym podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim, ściśle dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy.Współpraca pomiędzy stronami będzie obejmowała  wiele obszarów: pomoc i wsparcie w zakresie realizacji programu nauczania przedmiotów z wykorzystaniem rzeczywistych warunków zakładu pracy, możliwość bezpośredniej współpracy z pracownikami na poszczególnych stanowiskach, podjęcie działań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami Firmy i nauczycielami zawodu.Szkoła  wykorzysta  z pewnością  potencjał firmy dla potrzeb kształcenia wielu  zawodach. Obie strony będą prowadzić kampanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania oraz celów pieczy patronackiej i działalności patrona.  W uroczystości podpisania wzięli udział przedstawiciele firmy, wicestarosta sulęciński, pan Tomasz Prozorowicz, dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele. Sygnatariuszami umowy byli,  dyrektor szkoły, pani  Grażyna Sobieraj, natomiast ze strony patrona dyrektor Living Furniture Europe sp.z.o.o. sp.k. pan Mariusz Pawlak. Jak podkreśliła pani dyrektor Grażyna Sobieraj, kolejny partner - przedsiębiorca to szansa na dalszy rozwój szkoły, stwarzanie warunków dla efektywnej  nauki zawodu i perspektyw na przyszłość dla uczniów, nauczycieli i lokalnego środowiska.

       Tekst i foto

       Karina Rogowska

     • Pamiętając o symbolach miłości…
      • Pamiętając o symbolach miłości…

      • 14 II w dzień św. Walentego 2019r.  w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczczono święto wszystkich zakochanych, zaprzyjaźnionych, ale też tych nieśmiałych, którzy nie zawsze potrafią mówić otwarcie o swoich uczuciach. Jedno jest pewne, symbolem tego dnia były czerwone serduszka i walentynkowe kartki wyciągnięte ze specjalnej skrzynki  i rozdane uczniom oraz przedstawicielom grona pedagogicznego. Oprócz  miłych życzeń, miłosnych sentencji, tradycyjnie już, nie zabrakło słodkich wypieków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych, kawy, ciepłej herbatki, serwowanych w świetlicowej kawiarence, a także muzycznych przebojów o miłości, które wyśpiewali utalentowani uczniowie, bawiąc się wspólnie podczas walentynkowego karaoke.  A jaki kolor rządził w szkole  tego dnia ? Oczywiście czerwony, kolor miłości.

       Weronika Młyńczak

       ucz. kl. 2 hinf/ek

     • "Niech żyje Bal" - Studniówka 2019
      • "Niech żyje Bal" - Studniówka 2019

      • 12 stycznia 2019 r. odbył się Bal  tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.Do Studniówki cała społeczność szkolna przygotowywała się jak zwykle z wielkim przejęciem i  zaangażowaniem, aby ta   jedna z najważniejszych i najpiękniejszych uroczystości w życiu szkoły odbyła się z godną jej oprawą i należnym splendorem.  Tak też się stało. Emocje tego wieczoru sięgnęły przysłowiowego zenitu, a to za sprawą pięknej scenerii, eleganckich kreacji studniówkowych, ale nade wszystko wyjątkowych, uczuć, wzruszeń, zawartych w słowach, piosenek, przemówień, podziękowań, życzeń, które  popłynęły tego wieczoru z wielu ust.Gromkimi fanfarami powitano jej uczestników:  Dyrektora Szkoły, panią Grażynę Sobieraj, władze samorządowe w osobach, Starosty Sulęcińskiego, pana, Tomasza Jaskuły Wicestarosty, pana Tomasz Prozorowicza, Wychowawców, Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi, drogich Rodziców i oczywiście dostojnych Studniówkowiczów.Z ciepłym, pełnym serdeczności i  wiary w przyszłość  przesłaniem zwróciła się do wszystkich zebranych pani  Dyrektor.

       Życzenia nie tylko maturalnych sukcesów złożyli także starosta sulęciński, pan Tomasz Jaskuła, i przemawiające, w imieniu rodziców, pani Bożena Janicka oraz, w imieniu wychowawców, pani Anna Sobieraj, która powiedziała, że fragment drogi życiowej abiturientów związany z naszą szkołą powoli i nieubłaganie dobiega końca i życzyła, by uczniowie zachowali miłe wspomnienia. Maturzyści nie szczędzili słów wdzięczności, które popłynęły w stronę wszystkich tych, którzy przyczynili się do wspomagania ich edukacji i rozwoju. Kwiaty i wyrazy uznania skierowano do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Otrzymali  je również wychowawcy, pani Anna Sobieraj, pani Agnieszka Czarnecka, pani Jadwiga Tamulewicz, pani Monika Hartman. Gorące podziękowania usłyszeli także    rodzice, którzy jak powiedzieli uczniowie cyt „nie tylko dzisiaj, nie tylko przez  lata nauki w liceum czy technikum,  ale przez całe życie byli i zapewne będą przy nas, wspierając nas swoją radą, pomagając, dodając otuchy, będąc wyrozumiałymi i cierpliwymi w zachęcaniu  nas do pokonywania przeszkód.”. Łzy wzruszenia popłynęły po wielu twarzach, a serca mocniej  zabiły, kiedy Kinga Kowalska z klasy IV Thżug i towarzyszące jej uczennice oraz  absolwentka naszej szkoły Nikola Kurasik  zaśpiewały piękne  utwory - podziękowania.„Poloneza czas zacząć!”- te słynne słowa  powtórzyli za wieszczem prowadzący uroczystość. Zgodnie z tradycją, dały one  sygnał do odtańczenia staropolskiego tańca, kończącego oficjalną część studniówki. A potem była już tylko wspaniała zabawa, w doskonałej atmosferze z wyśmienitym menu i oprawą muzyczną, aż do pierwszego piania kura.

       Karina Rogowska

       Anna Sobieraj

     • „Niech błyśnie pierwsza gwiazdka”
      • „Niech błyśnie pierwsza gwiazdka”

      • Tydzień poprzedzający Boże Narodzenie upłynął w Zespole  Szkół Licealnych im Unii Europejskiej w Sulęcinie w rytmie świątecznych spotkań. 18.12.2018r. gościliśmy przedstawicieli środowisk kombatanckich, sybirackich i kresowych. Na  zaproszenie odpowiedzieli także  członkowie chóru Biały Orzeł w Sulęcinie.  Wszystkich zebranych  serdecznie powitali dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj  oraz starosta sulęciński, pan Tomasz Jaskuła.  Uroczystość była  okazją do wysłuchania poezji, wspólnego kolędowania, ale także do wspomnień, ukazania i zatrzymania w pamięci opowieści o minionych czasach, trudnej historii naszego kraju, niezwykłych losach naszych przodków.Ciepła, świąteczna  atmosfera panowała również przez kolejne dni,  podczas klasowych  i szkolnych spotkań wigilijnych. Tam również nie zabrakło pięknych życzeń, uśmiechów, przepysznych tradycyjnych potraw oraz prezentów, które są nieodłączną częścią  Świąt spod znaku pierwszej gwiazdki.

       Karina Rogowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
   • szkol@hoga.pl
   • 95 755 24 75
   • ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
 • Galeria zdjęć

  • Otwarcie warsztatów budowlanych
  • „Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-niemieckim w praktyce”
  • „Zapomniane przepisy w nowoczesnej odsłonie”
  • „Gwiazdy stańcie na chwilę” – Studniówka 2020
  • W oczekiwaniu na jedyne takie w roku Święta
  • Symboliczne Otwarcie Drzwi do nowego kierunku kształcenia
  • Ostatnie pożegnanie śp. Leona Szczepańskiego
  • Z dumą i klasą
  • 101 lat niepodległej Polski
  • W podziękowaniu za codzienny trud
  • Wycieczka zawodoznawcza
  • Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020
  • Rok szkolny 2018/2019 za nami…
  • Zdjęcia szkoły