Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie już dwukrotnie w bieżącym roku szkolnym miał zaszczyt gościć Pana Jarosława Szandurskiego, wykładowcę Akademickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z dziedzin logistyki, nauk ekonomicznych oraz obsługi ruchu turystycznego, przeprowadził cykl wykładów dla uczestników projektu „Sulęcińscy Zawodowy” realizowanego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Cykl kilkugodzinnych wykładów skierowany jest do młodzieży  chcącej  poszerzyć swoją wiedzę z zakresu logistyki, nauk ekonomicznych czy obsługi ruchu turystycznego. Tematyka, bardzo ciekawa - dotyczyła zmian cywilizacyjnych zachodzących w każdej z branż i omawiana była w trzech blokach: wykłady dla logistyków, wykłady z nauk ekonomicznych oraz z obsługi ruchu turystycznego. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że zmiany cywilizacyjne następują w każdej dziedzinie życia  i zachodzą w sposób naturalny. Aby być konkurencyjnym na rynku pracy prowadzić działalność gospodarczą, należy nadążać za zmianami jakie niesie za sobą XXI wiek.
Podczas spotkań, Prowadzący wielokrotnie powtarzał, że Młodzi muszą być otwarci na ciągłe zmiany, na różnorodnego rodzaju nowinki techniczne. Tylko wtedy staniecie się pełnowartościowymi pracownikami oraz nowoczesnymi pracodawcami wychodzącymi naprzeciw stale rosnących oczekiwaniom konsumenta. Nie można stać w miejscu, trzeba stale się rozwijać - taką przesłankę wynieśli ze spotkań przyszli absolwenci szkoły zawodowej. Są bardziej świadomi tego, czego będzie wymagał od nich przyszły rynek pracy oraz tego, jak kierować swoją firmą, aby odniosła sukces.
Patrząc na uśmiechnięte twarze uczestników, na myśl nic więcej nie przychodzi jak tylko słowa - bardzo serdecznie dziękujemy.

Asystent koordynatora projektu
„Sulęcińscy Zawodowcy”
mgr Agnieszka Sobieraj

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016