Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć, tak jest i teraz. Projekt „Sulęcińscy Zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie dobiega końca.
Zakończenie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z logistyki, obsługi turystycznej, informatyki, ekonomii, pracowni samochodowej, jest doskonałym momentem by dokonać podsumowania działań prowadzonych w bieżącym roku szkolnym.

Poprosiłam Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Panią Grażynę Sobieraj o krótką rozmowę.

Realizacja projektu dobiega końca, proszę powiedzieć mi jak Pani Dyrektor ocenia projekt „Sulęcińscy Zawodowcy”

Nie tylko realizację projektu oceniam bardzo pozytywnie ale przede wszystkim pomysł, który zrodził się i doprowadził do stworzenia przemyślanych przedsięwzięć, które zdobyły pozytywną ocenę i uznanie wśród osób oceniających. Udział młodzieży w tak licznych wykładach, zajęciach grupowych czy też praktykach zawodowych pozwolił nie tylko w znacznym stopniu pogłębić wiedzę i umiejętności w kształconym zawodzie ale efektywnie wpłynął na kształtowanie osobowości ucznia.

Wizją szkoły jest „Absolwent szkoły XXI w. młody europejczyk, człowiek sukcesu”, które umiejętności zdobyte przez młodzież w czasie projektu będą według Pani przydatne na kolejnym etapie kształcenia lub na rynku pracy?

Poprzez udział w projekcie młodzież zdobyła kluczowe kompetencje warunkujące nie tylko do dalszego kształcenia, ale przede wszystkim podjęcia pracy, planowania własnej kariery zawodowej, prawidłowego poruszania się na rynku pracy, autoprezentacji, wiary we własne siły, rozumienia, przetwarzania, wykorzystania i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, formułowania wniosków opartych na obserwacjach w rzeczywistych warunkach pracy, kreatywności, poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

W jaki sposób sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne pomogły realizować tę wizję?

Doposażenie szkoły w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia multimedialne warunkuje w wyższym stopniu podniesienie jakości i efektywności kształcenia. Umożliwia uczniom w sposób nowatorski, ciekawy przybliżyć wcale nie łatwe treści programowe do opanowania. Bogaty wachlarz urządzeń multimedialnych jakim dysponuje szkoła jest jednym z atutów, który rzutuje na duże zainteresowanie uczniów co przekłada się na wysokie wyniki rekrutacji. Zauważyć można to było 29 kwietnia, kiedy w naszej szkole był „Dzień Drzwi Otwartych”. Stoisko Europejskie, na którym prezentowany były zrealizowane przez nas projekty unijne oraz projekt „Sulęcińscy Zawodowcy” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów. Nie każda szkoła tak prężnie potrafi korzystać z tego co daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. Nam się to udaje i jest to zauważalne w środowisku, co nas bardzo cieszy.

Asystent projektu „Sulęcińscy Zawodowcy”
Agnieszka Sobieraj

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016