Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Dnia 17 października 2013 r. w szkole odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące projekt „Sulęcińscy Zawodowcy”.
Do udziału w zajęciach z zakresu logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii oraz pracowni samochodowej zostało zakwalifikowanych 80 uczniów. Oprócz specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, młodzież będzie uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni dotyczących zmian cywilizacyjnych zachodzących w wyżej wymienionych dziedzinach życia społecznego. Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.
Uroczystość inauguracji projektu otworzyła dyrektor szkoły Pani Grażyna Sobieraj, która na wstępie powitała wszystkich, kierując słowa uznania do uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii i pracowni samochodowej.  Pani dyrektor przypomniała wszystkim o celach projektu oraz korzyściach, jakie niesie uczniom jego realizacja. Następnie Pani dyrektor przedstawiła Zespół Projektowy: koordynatora projektu – Panią Emilię Apanowicz, asystenta koordynatora Panią Agnieszkę Sobieraj oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w projekcie: Pana Krzysztofa Jacniackiego nauczyciela specjalistę z dziedziny logistyki, Pana Radosława Wójtowicza nauczyciela specjalistę z dziedziny obsługi ruchu turystycznego, Panią Anitę Pakulską i Pana Mariusza Zjawińskiego nauczycieli specjalistów  z dziedziny informatyki, Pana Tomasza Ignatowicza nauczyciela specjalisty w obszarze pracowni samochodowej oraz Panią Joannę Piotrowską i Pana Sławomira Iwasieczko nauczycieli specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych.
Młodzieży przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizacji projektu. Na zakończenie części oficjalnej wręczono pakiety „Sulęcińskiego Zawodowca” zawierające niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne przydatne podczas realizacji zajęć.
Życzę wszystkim owocnej pracy i do dzieła „Sulęcińscy Zawodowcy”.

Asystent koordynatora
Agnieszka Sobieraj

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016