Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu niemiecko-polskiego dotyczącego zapewnienia fachowego personelu w opiece medycznej

W ramach wspólnie realizowanego projektu pt. „Niecko-polska kooperacja dotycząca zapewnienia specjalistycznej opieki” z Berufsausbildung BAZ Zentrum e. V. w dniu 22.05.2012r. na zamku Ribbeck w Havelland niedaleko Berlina odbyła się Międzynarodowa Konferencja, w której uczestniczyli: wicestarosta Sulęciński, p. Tadeusz Dąbroś, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, p. Grażyna Sobieraj, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Tursku, p. Małgorzata Tomczak, nauczyciel zawodu pielęgniarstwa, p. Barbara Zaręba. Centrum Kształcenia BAZ e. V. Selbelang reprezentowali: kierownik BAZ oraz prezes i kierownik naukowy, p. Jurgen Buchbach, kierownik projektu BAZ, p. Maria Buchbach, pedagog socjalny BAZ, p. Gerard R. Michels, pracownik BAZ p. Barbara Rinas.

Konferencja dotyczyła zapewnienia fachowego personelu w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz  niepełnosprawnymi.
Prelegentem ze strony polski była mgr pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, p. Barbara Zaręba, która omówiła kształcenie w zawodach medycznych w Polsce. Przedstawiła strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz rejestr zawodów o charakterze opiekuńczym, należących do grup medyczno-społecznych, oraz zaprezentowała przykładowe plany nauczania dla wybranych zawodów medycznych.
Dyrektor Domu Opieki Społecznej, p. Dariusz Obiegło w swoim wystąpieniu podzielił się doświadczeniem i perspektywami zapewnienia fachowego personelu w polskich zakładach opieki społecznej. Wymienił podstawy prawne regulujące kwestie zinstytucjonalizowanej opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz omówił minimalne wymagania dotyczące zatrudnienia w polskich zakładach opieki społecznej.
Niemieccy prelegenci zaprezentowali standardy opieki nad osobami w starszym wieku, wygłosili prelekcje na temat planowania opieki i rodzaju dokumentacji prowadzonej w niemieckich zakładach opieki, przedstawili propozycje wspólnego modułowego kształcenia pielęgnacyjnego w Niemczech i Polsce. Interesujące były wystąpienia słuchaczy Centrum Kształcenia BAZ, którzy podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami, dotyczącymi wyborów życiowych i odnalezieniem szansy zatrudnienia w zawodach opiekuńczych. Konferencja zgromadziła słuchaczy, którymi byli zarówno dyrektorzy szkół, pracownicy naukowi, przedstawiciele zakładów opiekuńczych oraz członkowie szkoły prowadzonej przez Centrum Kształcenia BAZ e. V. Selbelang.
W trakcie przerw w konferencji trwała ożywiona dyskusja, zadawano wiele pytań, przedstawiano ciekawe spostrzeżenia oraz  szukano konstruktywnych rozwiązań w kontekście istniejącej sytuacji społecznej po obu stronach granicy. Konferencja zakończyła się sukcesem, ponieważ spełniła ona swoje cele.  Poruszane były tematy będące przedmiotem dyskusji w środowisku pedagogicznym, pracodawców i słuchaczy.
Kształcenie w zawodach opiekuńczo - medycznych jest wysoce uzasadnione aktualnymi potrzebami społeczeństwa oraz deficytami pracowników w tej branży.

Barbara Zaręba

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016