Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pod nazwą „Ekonomia bez granic”.
Koszt dofinansowania tego projektu to 107.275,00 zł, w tym wkład własny 13.677,56 zł.
Termin realizacji projektu od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
KIEROWNIK PROJEKTU: Wojciech Lewicki – Dyrektor Szkoły
KOORDYNATOR PROJEKTU: Jadwiga Tamulewicz
SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTU: Agnieszka Czarnecka
SPECJALISTA DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTU: Danuta Żur

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 90 uczniów klas techników ekonomicznych, mechanicznych, informatycznych, logistycznych oraz agrobiznesu.
Uczniowie są podzieleni na 9 grup – 10 osobowych. Młodzież korzysta z zajęć z zakresu księgowości komputerowej, autoprezentacji oraz technicznego języka niemieckiego. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli – ekonomistów i germanistów:
- zajęcia z księgowości komputerowej prowadzą: mgr Krzysztof Jacniacki, mgr Sławomir Iwasieczko oraz mgr inż. Mariusz Zjawiński
- zajęcia z autoprezentacji prowadzą: mgr Bożena Jachimiak, mgr Renata Kaput oraz mgr inż. Jadwiga Tamulewicz
- zajęcia z technicznego języka niemieckiego prowadzą: mgr Iwona Kozioł, mgr Magdalena Pieczonka oraz  mgr Radosław Wójtowicz.
Podczas realizacji tego projektu uczniowie zostali wyposażeni w niezbędne materiały, służące podniesieniu jakości kształcenia, a szkoła zakupiła sprzęt,  potrzebny do prowadzenia  zajęć wskazanych w projekcie. Młodzież uczestnicząca w projekcie ma także zapewniony bezpłatny dojazd do domu po zakończonych zajęciach.

Efektem końcowym projektu będzie folder w języku niemieckim promujący wyjazdy na praktyki uczniów naszej szkoły do Niemiec oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca zasady ewidencji księgowej za pomocą komputera w małej firmie. Prezentacja ta zostanie przedstawiona w czasie trwania Dni Otwartych Szkoły. Każdy uczestnik projektu oraz zaproszeni goście otrzymają taką płytę  w prezencie. Aby uświetnić ten dzień zostaną rozdane zaświadczenia ukończenia szkoleń oraz będzie przygotowana wystawa upamiętniająca rok projektu.

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016