TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Kierunki mechaniczno - elektrotechniczne:

Kierunki związane z produkcją żywności:

Kierunki ogólnobudowlane:

Kierunki usługowo - gospodarcze:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE