Przyjmuję dostaw oraz przygotowuję  towary do sprzedaży. Wykonuję prace związane z obsługa klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Charakterystyka zawodu
Inna nazwa zawodu: drogista, ekspedient, hurtownik, kioskarz, konsultant – sprzedawca, sklepowa.
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i w sklepach internetowych). Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw i towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu.
Możliwości zatrudnienia. Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura).