Zawód z przyszłością

Kończę naukę w Technikum w ZSLIZ Sulęcin - uczę się tu już 4 rok. Polecam Wam zawód technik logistyk – bo daje możliwość znalezienia pracy w wielu branżach i jest to zawód przyszłości. W trakcie zajęć korzystamy z różnych pomocy dydaktycznych, które w przystępny sposób pomagają nam w zrozumieniu planowania, zaopatrzenia, dystrybucji i transportu, informatyki i marketingu.
Brałem udział w wielu konkursach logistycznych, dzięki którym miałem możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w znanych i rozwijających się firmach logistycznych. Bycie w szkole a jednocześnie blisko zakładu pracy otwiera szeroko drzwi do dorosłego zawodu. Logistyka to umiejętność planowania, wnioskowania, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Polecam naukę w Technikum.

Tomasz Bździuch
ucz. KL IV Technikum
w zawodzie technik logistyk