Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Wybrałam dodatkowe przedmioty związane z bezpieczeństwem publicznym, ponieważ swoją przyszłość wiążę z pracą w policji. Szkoła w Sulęcinie kształtuje przyszłych policjantów, zapewnia nam cykl zajęć z wykwalifikowaną kadrą, która przygotowuje nas do pracy oraz pozwala zdobyć cenne doświadczenie. Uczniów mojej klasy charakteryzuje mundur policyjny, który z dumą nosimy. Zdobytą wiedzę i umiejętności możemy wykorzystać w praktyce podczas obozu szkoleniowego na poligonie. Wspieramy zawsze organizację imprez szkolnych w zakresie bezpieczeństwa.
Zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi!

Patrycja Gluza
ucz. KL 3 Liceum Ogólnokształcącego
bezpieczeństwo publiczne