Dyrektor szkoły

mgr Grażyna Sobieraj

 

Kierownik ds. kształcenia zawodowego

mgr inż. Mariusz Zjawiński

 

Kierownik internatu

 

mgr Małgorzata Kijonek